ࡱ> bjbjVV <<7jj8dA$R,eeee{(((QQQQQQQ$DTVzQT)%lM'T)T)Qe{fQ999T)r el{Q9T)Q99cM^e,N{›q3MQQ0RN`X3`X(NN\`X+OX(05("9W(s((((QQ6(((RT)T)T)T)`X(((((((((j s: DIM GWLEIDYDDIAETH GAD I NI SIARAD AM SWYDDIYn union fel chi, credwn nad oes mater pwysicach yng Nghymru heddiw na chreu a gwarchod swyddi. Mae 137,000 o bobl yng Nghymru yn ddi-waith ac mae pawb yn cytuno bod y sefyllfa am waethygu. Nawr ywr amser i Gymru sefyll gydan gilydd a phledio i wneud beth bynnag gellir ei wneud er mwyn arbed swyddi ac amddiffyn teuluoedd. Yn wahanol ir gweddill ni wnawn eistedd a gwneud dim a gadael i doriadau'r Ceidwadwyr a Democratiaid Rhyddfrydol gael effaith yn y ffordd waethaf posib yng Nghymru. Maen amser rhoi Cymrun gyntaf. Dyma pam rydym eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn symud eu harian er mwyn gallu;Buddsoddi mewn prosiectau adeiladu a fydd yn helpu ein diwydiant adeiladu Rhoi mwy o gymorth i fusnesau bach, lleolCefnogi parhad ein sector gweithgynhyrchuDarparu arian i bobl gael ail-hyfforddi os ydynt yn colli eu swyddi Helpu cwmnau er mwyn eu bod yn gallu osgoi diswyddiadau Rydym hefyd eisiau gweld ein cynghorau yn trin eu gweithiwyr yn deg- rydym eisiau tegwch i bawb syn gweithion ddiflino bob diwrnod dros ein cymunedau. Ni fyddwn byth yn trin ein gweithwyr sector gyhoeddus yn y modd mae cynghorau Llafur wedi eu trin. Nid drwy dorri cyflogau a newid telerau ac amodau heb fawr ddim ymgynghoriad ywr ffordd o drin y gweithlu. Ein ffordd ni yw gwahodd gweithwyr i weithio gyda rheolwyr er mwyn cynllunio ffordd ymlaen gydai gilydd.Nid yw Plaid yn bodoli er ei fwyn ei hun, ond ar gyfer Cymru Rydym yn credu er gwaethar toriadau, gall mwy cael ei wneud i warchod swyddi a chymunedau. Mae gan Blaid gynllun a fyddain gallu gwneud newid sylweddol i chi, eich teulu ach cymunedau. Byddwn yn eich annog i ymuno a ni drwy ddweud mai nawr ywr amser i flaenoriaethu gwarchod swyddi. Fel chi, rydym eisiau dyfodol gwell i Gymru.    Cymru Helpwch Plaid weithio in cymuned.Enw: _____________________________Cyfeiriad:____________________________Cd Post: _______________________Ebost: _____________________________Ffn: _____________________________( Byddaf yn cefnogi Plaid yn yr etholiad nesaf( Hoffwn mwy o wybodaeth am Plaid( Gallaf rhoi poster fyny adeg etholiad( Hoffwn ymuno a PlaidMae llawer yn ei gweld hin haws pleidleisio drwyr post. Hoffech i ni yrru ffurflen gais i chi dderbyn pleidlais post? ( Ie Pls ( Dim Diolch Pls dychwelir i: Rhabost Plaid Cymru Y diweddaraf: /plaidCymruWales INCLUDEPICTURE "https://si0.twimg.com/a/1320947743/images/logos/twitter_newbird_white.png" \* MERGEFORMATINET /plaid_cymru Promoted by:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On behalf of: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Printed by: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Published by Printed by . Plaid Cymru - Gweithio ar gyfer Swyddi Published by Printed by . Printed, Published and Promoted by: Plaid. 32 Pier Street, Ceredigion. SY23 2LN LlAIS Llais Plaid Cymru: working for our Community ./01ٹu]E]E]-/hLB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /h[m<B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /h1B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH +hB*CJKHOJQJaJnH phtH jhLUmHnHuh"TvhdR5CJ>OJQJaJ>h"Tvh15CJ>OJQJaJ>h"Tvh"Tv5CJ>OJQJaJ>h"Tvh15CJROJQJaJRh"Tvh"Tv5CJROJQJaJR,jh"Tvh CJRKHUaJRmHnHu/1B D 5 z !@^@gd-DM gd; & F-DM gd]o-DM gd]ogd $d1$a$gdA B D 4 5 y z ϴgρS;;;;;/hr5B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH &jh"TvKHUmHnHsH tH u2hL5B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 5h]ohB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /h[m<B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 5h[m<h[m<B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /hLB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /h1B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH ̱}`E(8jh]oh:CJKHOJQJU^JaJmHnHu4jh]oh;CJOJQJU^JaJmHnHu8h]oh5B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 2h^0R5B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 2hr55B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 5h]ohB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /hIB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 5hIhIB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH !"$%'(*-Ͱ|dIA=A=A=A=/jhUmHnHuhp:jhp:U5h]oh>9B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH /hIB*CJKHOJQJ^JaJnH phtH 8jh]oh>9CJKHOJQJU^JaJmHnHu-jh]oh>9CJKHOJQJU^JaJ8jh]ohXBCJKHOJQJU^JaJmHnHu4jh]ohUCJOJQJU^JaJmHnHu-jh]ohPCJKHOJQJU^JaJ!#$&')*./034678>?bxgd; dhxgd; dhxgd $x1$a$gd;1$gdDgdC6-024578=>?`besƮ}m]Jm]Jm]J]m]Jm]J$hh@CJOJQJ^JaJh@CJOJQJ^JaJh^0R@CJOJQJ^JaJ3hh5@B*CJOJQJ\^JaJph-h^0R5@B*CJOJQJ\^JaJph.hoqh56B*CJ8OJQJ]aJ8ph h[56@CJ8OJQJaJ8hp:$jhB*CJKHUaJphjhUmHnHuh%&.34IJKRabdjklmxy㕉zgTC hh@OJQJ^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJhh@CJ^JaJh^0R@CJ^JaJh^0R@CJOJQJ^JaJhh@CJ^JaJh^0R@CJ^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJh^0R@CJOJQJ^JaJhh@aJ" j5hh@CJ$EHaJ$Ik:;cdef $d1$a$gdP$a$gd-gd: $d1$a$gd{gdXBgdk ^`gdxgd;gd;xgd;gd;#$%',-./9:;K¯wj[jN[=!h[m<5@CJOJQJ^JaJh5@OJQJ^Jhh@OJQJ^Jh[m<5@OJQJ^Jh"Tv5@OJQJ^Jhh@" j5hh@CJ$EHaJ$h[m<@CJOJQJ^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJhh@CJ^JaJh^0R@CJ^JaJ$hh@CJOJQJ^JaJh^0R@CJOJQJ^JaJKNUVbcdefrswx붲oW7>jhkh@B*CJEHKHOJQJU^JaJ$ph/h@B*CJEH&KHOJQJ^JaJph/h@B*CJEH&KHOJQJ^JaJph/hu@B*CJEH&KHOJQJ^JaJph$hz h@CJOJQJ^JaJh$hh@CJOJQJ^JaJ!h5@CJOJQJ^JaJ!h[m<5@CJOJQJ^JaJ'hh5@CJOJQJ^JaJ x ɱɖp[@)%h-hdh@B*CJOJQJ^JaJ$ph5hkh@B*CJEHKHOJQJ^JaJ$ph)jh]ohEHKHOJQJU^J h]ohEHKHOJQJ^J)jh]ohEHKHOJQJU^J5h]oh@B*CJEH"KHOJQJ^JaJ$ph/hu@B*CJEH"KHOJQJ^JaJ$ph5h]oh@B*CJEH"KHOJQJ^JaJ$ph5h]oh@B*CJEH&KHOJQJ^JaJph25Ceqƹo]Ko]<hhCJOJQJaJ #hB*CJ OJQJ^JaJ$ph#h1B*CJ OJQJ^JaJ$ph)hhB*CJ OJQJ^JaJ$ph h5CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ^JaJ"hCJOJQJ^JaJmH sH hhbhOJQJaJ&hbh5CJ OJQJ\^JaJ hbhCJ OJQJ^JaJ (hbhCJ OJQJ^JaJ mH sH MNOUV\]gd $1$a$gdanV1$gdanV1$gdC6 $d1$a$gd>9$a$gd{KLMNOPQTUVXYZ[DZu`K6K)h[h"Tv56@vCJOJQJ]aJ)h[h"Tv56@vCJOJQJ]aJ)h"Tvh156@\CJOJQJ]aJ%h'h56CJOJQJ]aJ%h:h56CJOJQJ]aJ*hh6@CJKHOJQJ]aJ*h:h6@nCJKHOJQJ]aJhfM h5CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ^JaJ"hCJOJQJ^JaJmH sH h[\]j濤5h]oh>9B*CJKHOJQJ^JaJnH phtH hfM%h5B*CJ"OJQJ\aJ"phhB*CJ"OJQJaJ"phh)h"Tvh56@\CJOJQJ]aJ6&P 1h:p. A!"# $% n=p>y( @fPNG IHDR,PLTE?;.yy6``GGF*JIRSV\MXeafnbNrxa0``=ppڃʥ{#33̄j >YYtZOppHff5KK,,-??ۊi@XX+;; 񍿿mrE]]9MM"..ڵ###--[rr$++lQ``6@@ϕDPPz)00extϛk@@000$ ffMBB9x~bز ~v ݥiu}nW+V{qP>cM@2 CϪ;I6B0(?xʖlW%Ʃ_o>{E4Tڳftt`7Ή qmotÙXQp,#vXI6٭{B6(ݵǸ6+ kԨì֪Ҹv'ѫҰӦxfѥěnWJoN>5gX{s̛S2 "~vfP=. ,1tRNSS%bKGDH cmPPJCmp0712Hs2IDATx^{]Wy߹?j$ qB18L58UFr $6Qmah^]mKBihquD1|X² {2BET4e`]m.4|wgZ '.`w99K`/CViWpO[?`K~Ď{j'~=mi˝$LYǯ{QwYEd`/ix]p[E1< q8* ," A?؇|dY?僄:'=Yu`?p䄏hpzpZH"f=h;8y=`Qy|d#UNYGNMZwca/=c?{)~ +0X TeXwEM8!3}\2dl2&c $s M?i#p] rc%;i? e [WgvAS9V`ݲ&؋}QG ap p7.1aTd {);T@};T䶹vbxӤ$]bf?&c V+0a֝i=]IsI#A%' w6GP1Td܍n->'Mޞ2NgɛÕJwKlGkg\0*{cxH<}}ׄva_`8z {vVy4Vz0SCVg`_G8ԛ{ ߁/ė]?W[`gG?}ED;jKsxH'}HAp~~ק5GMDx.$֣eizK{,~^7> ٱ)e `OmM'hz~3`~6XwKH6CrཫW{da/#na6޻BcaC?Eӕiq݇ˎ.|D֭uLhUlttgeӸM{|3^î}tmYG.n]ӮkO5&>~ܥxwJw~^mc innYM'LApw:-]2o3;*zItW؍grdv{4 ww/5gnTɎԼ@[o64{aO&=-dR#djtC\weEv{&_dW]y#~9L{9hw7ٯIjOBφWO^?-L5vہ3TC_i96[g -qfw{W_aQ'S&˴8(vϐ |>lfעI|V>?ۼ1@SܑLTl N w[M]ɪ\)w._j"^/C*#Ѧx3kI G!D ֧kޑ$I;L%()z3y'}se =c ~W$|($Y V(̷95٠bϹg Ӄ}O}zxѦ]UbuE6ˏ=s"i}@wwޭ9Qi,{DvuIœhڮ(g\[|gBIl1ks= ܝ&>O0WYo`ALss{;^&ݷR ~ɑ]^g!9R >IK ~vΏ&! ;hasM}PBe,[(3E&!ޝϼKt=cߍ0<˨{kUO0O:n}ǭ:F;S71ٔpܹ~`c^K0ū^:fÖ-׬u]s]-=cv=^[BfZ]&=y/ Nٞn^斀 Ռ{PT6ֳ2#]/˶@~eRH֚~`>঍c{Ɯ砗{NI"&zQ;3C U4V7ܼfWjʕ'>nsZ>7TV*P?|LuUgx[QA z#u0bǵB1XG-k9\)^Uk}}{´7i ya,sMp|=>x*~7oUϏ1?pB6kmIz񪵊|ݟ^"'ݩW]xDKi!.ioWGk{v;rݛ.>4{K#G|KW};;|%i}}· ?kvuh?3p' ?6ƪWrQ@I7w{؂#߭#'@^ǟ2}1Z~Fg4ܤ^{ "hqt'~x!`HPx߸wm 1;LE }P7;v:Ջ!xp ]oHc份}]'53&9#_B{wŎo׷fI}|xOOyOofzלly~ q m#͵|z {{kͯT#d2)zf9*tg'y(ҍIwyܵj,L/"ǧ~c ݮ}2qW`v1nFW YmW=-x Y՟:i5+@S!i~a= @ڧ[@M|d _")lX}:O(Eq xL*lVMo8:@]\3@m L3Z=>|&+M&$"+K[Gvi3{z9L;#O:RpӌHYO\鈴PS:y$%Sd`w ݣpJfLwfL@ Hpg3;f;WA\զlyDq7'b|yO1vu3W|?޾C)1.Ǹ]#:o&ܹAîM`MͺOicTәpo X55a1}D x#$vU4/bKׂLvSwW5ޕ+.C$W$Jq3|MBW6^@{} }e+SwXQT&ƚ)=cO3>=½e.ZH!}n|_qf:٫n${qڮ㏊)U'ą;Dw>j3[?E .̴6f33ob5]3.#;Ggx7D30~j٫?:qܑo)[_TG =qq]{z%o Tk|˅;ZkVOdU}.ܧ7Wpf/3cݕ7 .c~؏Hs:S΅\:n]Gc6(l|9}VVz³qevt2_ܳ9#܏SLkI,`u97ƾ'*u{&Odݛbb|^avpgG{HҀxvq7Q17vtyGUm 9I}. 'Gf?~3m`U7V8ɁUtOdu ڧ8̐.OqW(w>"X㵻ɁU~H"fɞR%j~w =Vgc9ra[/g&'$z ]!qDOdid7>YF>30!(+w065g?Cwn*d}1$Θ!!珋$$~e̳L"qME(S~-4ŋyX@7i '8>x;Q81jFsj{ђ{iG!UBH/pKH)Ovї|,sBXfbę֐<~N8QdF'{̟g4`%֝% 8Sizil)Ɲ3F3ox:4wX5δoqg ?r#ڪ nD{M&fǪ|7hլGvbc}w=;Z1Fy%wC> YA`!޺[f&1d =ִߩM)LHObx?h7ҧDXI~I[,JZ? r@2ݨ -{cMo 2`xwU$;Ɲnj O*;6|$qx$ʴTzY{n2a<·U#{иkUqw:I8z;3吜żw;KSt2*ƸAG%NS9{w<f$!b27]۠n΁=[6KpO"I]Ϋv؍4aMip7ws1ѯ.3YzmW6+|MCde ޸<|0إz56gz;᠙w;KnL;nd0=ċwq Nxk|[گ5A3;yw~kڟhp𩳞wrJwD~/:أ`# Y{~9O>qwoHeYnrp3.ZjqTBfN<4vԀvu_t$ڧNGhY~Q}a^t!'h}AnzQc_QFi=m棼q'+~GTAsҶag}yJ S/g-&ZfT6P_;v>Oe4 =#0ڧցwXHO6AXO}5B/Ts:]vw-oCŶӷQV,)w:3n21%}8DA ]e?zjXM~ Ënވ+Fѫ{üpoR2qS=w셡AX"& ilR2jir* ~𞄻vWs.i6O2djVE' ʘ#%|+"@7}i[eR;ޤ Tqڂ`St2zK{&G!5-`&!{T=:_{Y3;x}C!ۊLq'8d>uNrw>=w#eLW)a7xЮ{*qUۅA\jWg`GF;"ܝ&e;ޤ~ @0ɏ{[ѝV7T1EG{VHJhcK-)6FwI٧HgϯC!#cK_&ҸMj@րV@ү4{(f]Sܑ*i[͞%D64cv,ɏO'-3@ʹwW$S݅UL"$\x;i iH[3C?[f؋Ne-!UKダ.iKS?jeҁ o| 詔0t gg19=2.ڃ3w-q^6O!Io$MOAƩ<lGl;|;o-w6cKV,݉NM:E1pr;m}&{nBsP0R3 뢩O3gKg8쉻.]24$o¤wMѝE`[gxE/q˻6LWmU.ä;1?W1yEtX%stkߧn`g}uK:NMSsL-T7d%:Fݸ`?Xg}}͘YD@b O!cXj>g*Mw98Wfgh:w&6P۳d3޸SZⶨY l^9/_ɓx{6݁Ff<3SZ-t9],@Գxo̼m:#ya p8(2BWÝv?g3E-*y?4~ۉey]L݆8tdQ3*E wjz@n]CB VXa/!¿ק8o,|vǀp^q-&\#?ԴusD_o~ܷv^jȝ lƝ\#M]U=p'T;Sy&// }`D|1<ލwQywsjګq9<#K}ydO!!E|aOP443wizZ9dԛ[2%4NF_/ח+([OL̸xOaj,5i~yLoL} 5H0qT>|瀟QwT;&~{O zs)GGe܏7xpm:>=GOIkwد}QsX\ࡶ[?'8dQuӞ{c]ϞAMv5wR%?IKSTȠ8"*5.rqi阎E/qi1$MMː٪ϼT4E 6Sv44cxGwګv@Z?X]ݯg.)S:28Ef?: fg w.Ua*4zfuE돶Q-V&, y(Ef?f]<)3w;kf;Ll7/xُnz/L>XnDJ!I9aO{%gF:ĝ2i6zot9➹*tO\i+kx)I#%4Bu8+7^I4߱ŝäQ| [F @ ?0j")fK v;~&aX-L]0T )YBfd;=XxY1xqgh?]V})%;?#rHBOZ*Jg_xM85_TuGZ*ڻs?Ҳ1m`hM[2ӿ3;58Q#`?̗rSmtww~#,&a_pO3: 0) IfqCmwJ9-˳.RQA>#f U Xy(FWoò*ksF:f.Z ׂgF@_ۍ7aܳs8Wv 5[jqG?@GiIJYM5KT@W*'f6$d)akVm6N#6mPN~舡#W~lSz]\ϰ&̣iqB\#uG8Rcd߮L{y+g0qG3p)V*8GMIjWR} Xt-"ܘ&~}}_vyE ǑlX{lQEn \Ho93vj#mXUۊ qonn7 ^rU=;XUXEo%e=.Ѣ_9:%W6e_q0v̸jvU[Ԏ,ۉLP(*9PQ/OĢ_FǨ"kcEy?n2SJc:׸/_Ad;2U?CB mrlG~E?=;4F2suzjHͩ>8Wufnub߱l̾RE=458K^on*˘h{[c,ۯAO-z9d&U`Cڡv)‡_ml4潇ݤQK(hRc˖-S| ò)x%(//DT.lTw1f{2;x OӎRD6vGY\KmSGf X \H7]u)#g/PRmRȊԪ Gh{|f5b({JR>2B#(!Sruw5+fz|ϬxnO8DYl)ͱ] MW4[j _v v( ARPSP*zt@!s;i(_Zw˱խ=#y:=ExFl4( !~S *LמvU޻u}=4{[8PG'HoU6m@:Zk/1E)a;@\yoE~UyS:$Ҏ|`ޏ k:tv H\R^ISVM/x]ɡ?;W}ƙ;2v_!-\|;E_4ĆόG1Y:&3wo~g,dVksx尒cٱREPtVqG'p1ļ?;_uROABfzM د\-: ^ic٬[8q;pį_'e+I.~ُdw) QulG_1ao<= ^gABFv"B%..Z$H^"5:Nƽ=ۭ5QۤMQSrk ."Q*;^5D[]m3F ;}kןEd| rW#!7 dЮeƛ-&q-Z=3q%x}==ju蛄#dA,o<*WΈxX'atĻpG90HNduH|ފʖBd;,"!gt+n)w(8Z^c=)_'|87$Vy.b~͵uBd; K.upe7ڈd;r{]{3ojBҎEⳁhwrCf}Y<+n\WbyGyr"-.gy'} va|3RAEBd;J?7(MEŢoZvCe35۰;q̌rپŋ]tقp ȵ7hR15޴BcUo4Oѻtwʻ9pXHÖ|]2.~,,5|pBd;r@^?k*+絴WqSVٮwMX33n[8Oڗ\h-A޲]x *Zeۜ$گD|ڶu/+M{;<,D]ahLn ~E|wm`#USOQQqPy7.ŠEWΟJEK\2olaC{}ݗbBd A獀w?^SONV86y UG<ϼT$d;? uq%dhO]ј+.Yjxx5+KEBU3k ½(> 6@dd֘Sj^hKਏ4.~K.~bA]VdRZ)u/~ 3;[B\ Yb._.zEޯZ^GKZck.MujJìꤡ5`L{"=9,zf h_`JX3۔^|LvS,p},9 OI}U>xuQ%5吟MR̙szԫA7eݟ{5n}oh mr;̀DmJJlI/ R0ifk7"\ʽn;2% .hgx?iLAVúzg(5Tƛ]oRu dRed FPqr}K{ՐGny޽q{?" N$d큲FÅ/%#GW/I۾zT?syG^wq|X&6Jd;l?xb,ۯ>#)kH[Ԥ,6M\Sm:m~ZZ)V-f&}e__fu{Xdz#ldjm>V&RR)H٤BiowVQdi(,}e;ذ6=dQn%鼛ݑϼ++Xo@.:_ʏvWL)u,@"kg8ڛ݀v9oI}Kd qIj`ʱ5pJpO;w&/v1`Z͟񤝌I%[caQJw{=)oML{Y<}+/+#N! Z)hiyl\j&ÑE`ܑ}G}s*Sy=iGiHȴS Wbh.(ۓ"loho]25۷/"ZZܽiBzoH19pfwdmWQ%(b龍Q2#S\b60$=)*e{&+D@K*B@ţWvjpg5P̼;Ҝx}l龀v!Rd;(+.2% vlW%vQRGZu9(} }hNzH( %٥ _&v $hx; -"jǤ^Ph|;-,}=jʬ3]g&wV%#[B,Rl'TҰ zT|*SHϪ4Ӯs꼂͸ό)yCw$\6!QL볇SQu1d|PVIS@"F 8zzܱ=p{x.!H\}f עoj$ 4^WH,]>sWSXfVINGnM1_Y#d;lx w\Zٮj[f JrR'jRڡSH~v(eʏyeDWnOMԀAFŌ^v;lu:m0}K&qd#:J;!i//Ly6}Zr IԚܭ?wI-e^*Ÿ$]2ew5 &Yfځn?B'vI]wR[ɰCDـ*Q2bJ_3ほ]ؒ+Ю>|6DJ/qk^$U.Ebݱ컩=xGl.} ?FBF {sq'-M*APL5iro2%_%+F4]Lαڱ[u}7o@]A-wG-.'XWw$*ͦʶM 6UrJ`k~/6N7V_uЦоZkicZH},&ٴ|cȈ#,YIbE{H |DA&8qG?/헵/l>KdE1iIc˴hwb5ލ3cM%fH̏!^7{R⏯{%f!(8nh l2Ö޸2'v# nMO rɈ(ڐ$r4-tdegYҞ%K\0^!DLENF3ۋ%+e4檍K&(}hkfqr r~I wo;3nWWd WU*L{MƗ̴/ ׶=ͨ$ړqGU#t7}uv鎋e{kܡl/1[ 9aʣX%nIE~^@a(ڧuA6OcۗM5zpNڧMfqw~ĐO0bާn7웅U` ՔjPc0ٴ֫G8 Y&hyPTSuʴυ2b;#H{i:ǁ#un'y-kݺͲHnOM.Q G 4g?WhuR<6o.zlTF~lvԐўc7Nq,=$u?Cbl˪<3h@r{px5g MOji~.oFU\iMhu iςC{yZv$Bt2% V`'R ^Ϋ T=(N.LeSmbC{kF{#y(J冤%H酼B{bumڳey cwăhfN Sya"׷Fi.=q/}s*;i&煄L(d\2AMO=l x8 |zdNI?AҾʮ 3Vs*$a`60Jw"d~'(.ҶV2)#Fjh$T2DLmšbm5$U=@c2Þ> ]diftB#q2m ]B&LOɣj/'F=qAzw(ǐ>UL#eF<;t% GuvuU>UK FIv:v2۠+Ve6L&5/ᮗkL?$*ݹ%Saz Tҹ]9 N&ݫL~"Lmo/Kn0(rd׏)srV33:ko~/iwԒLV.C`tԴARZs>i?.z0|Ɩ*$^J9Gu@[Ż_j/yپTnO*JPCY7]sC{^jjP=?Y2ǢJH;l+[q>^o"۔05]nO7TÞBl]#H^2)# 2]؍>Mg$|<izt)%3^^8)qK}y3;ݲQq2ay`l2_gHڍ-[|hImJe$^=Utڧi4ugka3{>_38ֈ*((EDH8։dC)$ȖvT.@{Uc]&.Fz\+9XnMj쮘9af7O~-Ɛ C̷bϮxI}ت\Jڝ_ Mp@grH͙7sh;eiWeە=0}zH7?>9}-Ur4moE8(b#u,7r3`vAV4_KK [ځ零SUh{g;#ܭLzf3EdnܨF." G $Vϐr~A\]4O/CKe4}Th]>yپW]2"DWDҜgf}ΫoQ!Dk7zypj:ToZpf &ԇv\Y~TzܪRtͿ7F;QNH.>aIā{#GO]TڡHhWRsnlW㡍qĽ^ySӈ*tP$eϵU}lPd4EI;hAeXT=[a꒹dESB_ڣx?N .}K2& =vV':?f$P)^ѾRmoϝ6Aq:ܝUa>?nڶ{kF.3Qmdf֚}&mPN]zu$590}܅3nWG3ޤ~Kt]%UzV2*n*7%m02+ ewjl޴W;xD^iKE{b]x Lj$/2ՙ/ěX7U5vO?ntQ%d Y},Gk 2-.`NSx^MUEUC\Z4E3Mqƽ*v7Z> v7o*Չ2 'M)^ UTl}%iSXmjDe\`ڭVFG` z}/vvle=K[ZiTO s kzg—ejUqTi:ܗRmZy?mtHr=ݘDЎyݚ} i{^j4s hWRK%cϪ$eTw1;ჲQ=YsD5Aް/ļ7|`7%QBMmQd>o$lZnRϚkh)iK4*;K;ڍ)byڗ5sHk1'E$Ni6~93cjTS½2Yj9hSVY?B1~E+h8L+5պԁ%B{Q->|!?ꛐy޳riWðKTxmϓ8@z({1*"E_%GZKVJ϶1š>Jy'?_x56NҜSqwmU+- ေ0QҾd2'N&3Bݸa})N9I5K609] -+PťúZ)H^yU`Vq} BJ*Lehڽߴa{-.Iz$k˫vڡ⃥mY^UW::9fYh]2cʴ׊njB*(,F}Iz|[l@^gɎr:viݗvO?KHkR=롾8)0E9uw;m5,hC@Pq (. QS+rJG?4fU"/Iu1Rɴ[K#p]m { ݫ3 P=G˾G]ێ'Vғ|0"4;o"ўZ:'̣w;jge8Rm']0nذ\.qz;}]%].z[Kff I8 E^dnj40 Bfasb S5w{}y1斄>nܟwGj4AاG^;Up_rxrD1t@Iaq)zvيhZlr]6#D>ܝ˻J٨ cYgyb}a+'! ce drK"" yFaӐbhgb.XvK=_KuФ;FOIm*6㮬p$B{Ukk%cYj龊TЦcի|?)2'w̻38/SJA'fe*jRSȽo3VW#.ebhՊ] *RD>zόVN%w8 wJ-iԔH]iZioޓG^~V ; ߵl\ 4VM{W۞v&{ձg[-vCQjp@m'dCӁ^#}0im'a"I|ّRmI_>Iڝ'߫<uqMGBnʥ4IcTn ,ZaiibZeCL.-'Lz!kxVUۯ2H5AȒvP@^uXךk[=bb*O9m+Q 񓅻KPi>\Ǽ3ZKc! 4?-q^\lR=6:bK~ŗc޿=BӺG|1BZBF-iΔƒ$ΆR/? ϫ x i/Ƥ_qZvL2iEf-%c_d04~ULdDvvsFXӂh8{$qwi5-ChGڥEM\D[ ITeׁpڹZ/1mC3wߝڬyZ`GKmlKhW2eft\r\nvȴ};t`m[gS-jiWaJƼ?-TZ؂z: /rTCFNG-@cf, ct0 8u;20q70 |enz:-q~~eex)veO-YJp[a:_r^.'@ve[Ӂ}55/\+ /8 i+HQ3S-O>=L}'ZRkר l#XQy3tR ڗ%5192t! fb]Q~BNI iW%+%~6q>iaז(l{p-L]/Gʟ-eKGQ}«[j6IPE E`ɔR77n+rY3ڇvWjIpBJ%Z8 %aυmPB71ƽ'w$셋Ŝl`ZWzCؔWUS׵t?ϒh?9j_34b92Fŋ4u7M<*)&$bSylKAy Ci+l{Tl۵tDlT6\eGw0ejOP*@W+gV2uAO- ic>Z;"fp x.`ŋ6v%P.IuvBP%clQg]=JȺ*x'`w+Zske;ZO#*nv9bV3p;R2u6ŠR=rɟW&;uL\R7/^媵e*?RQ"zlVc)!Sv_i)?~>LmjڗFӮrX.U>J w߿AnN6/Ly%d5JTT nUjj(J27f׵LBKt_k#L;3L5qRE0memK7d}U1TPbQVIAB@S濹݂Ү'\j+NѴJ _gm?pegzےF{q߷gi`k@m{[ՌX6-LzJ{pzn*hKv/!ՄL[${1Ժ !т` "Fi'ŖMT{P?FK*-=pջڴ8Z=/ iQeζOC) ~kRxwZyv klh׶C}%K;&d>rM.uTwN#zB[L mâ&MqkPh6ĻTMk #6 ^x$B.;I`c8Ot} )V崺%rdjXan-bhakiuzsGީw&V.|Fֺ +M ֻT[=vnů0Ipp37!Tsk=jܤK{}4ۛUP~1Ю%-枃|(99;mWOI;vsȣxuCS޾Ci7J(Ob\jV^] \lթ=,rC(fN&~nU{9wT}i!H{eA#KN xv]zeIAT-텭#v݄L֞~Zw;8Ⱦk9a!5U;lP (H{>t=JPwPg2~>tFnu[F_9w$Y䍞=!P״r]RE]*'Ю]T7'o]U 1K(9w$Gi}qW>EVPFI F櫟j۩ [ڡV̉ģ*,.3p_ܡûIJQ06͗9Z(nz1ȎV%kJ N]G孱v`C^Ylbfxܑx ,)TD1cʘ'nz4Js(PUWZt 6 KL$äHMY |1PeP=/k|2Ջ$EtGml>wͶk*;=wmcA{rwO1~XjIZ&H%Ci*L嚷ۆ`}4a݃ƣh)gS и=_i҃sK eVC:yvGm퓸,\T]xRݥ76-H|`[eZ~Di)5)s.[﹗cρ5Of$_̸yl b&#@ȭmiF0PPڥ&v%crɞv8n$3w`5O$ ݓR()C]^njB&r.2g=`L%%'@̄wf)@>J.pl!Xq9҇逢}N@aT^K/qX+Nm#R'IN#1a}ƽ ߲ɯ16Dv%&߷(,RKFo1%\j2k؁f;Q#~nMk^*vOfNH) ˌ1⒱FHDlUI-K7?:0S盕 uɜd'F87z&Cq]d uXM/e&w{ii'"*[R298- K&{'DS={ L {YsI RHKtn.l\O~w }vh"u7=~aH H@c' w'4%fwV4.5̇>N8E&~,Vu@h'tkSWyDݝ,nI(pgB8h?2;MҶ/Gen8`n6#@{n=3Yg}IGM0{-]!+dL9s S|_kpۭFڿjf9Yx֩)Nt$!S 9 [䚭M,i2vTmGvܳh]yBTv/l%h7$rd(u;L/|5p n*ulܕ/QNN햪TJ%3m(K}[w_}lX̻tC*+5sT dTAڙKEa6ϡ12UU>}**oNCo+O_OٜP%KVLTHo%ÆRm46.5"}MEA7_u7\vp,׷*쓁]ŖE;\p`TU'w~nDF۰KGıjq%EW,[55%d0-.~"gU Έ f˦Vwoi?ߒ> 1>?.f&);|F }yi=\s5~E2I%3YL:wn͏㭨~oshb|2lJHKfOv^2?).d{D,6>BZ:=m: ;˵}un=LfI#[|c\Y$ZM{4Hp K3#xmZ?A3.ޢdL}ȖI#xӒ6>sTb R-꒱hG'͵_|͸|K] lmx:ds8 gu3}97"ig ,s熹d }=3[X'Er~:%U]jI3wKƒ507%c}D"fxw&q~7oܱ PBЎv!1Xgvۯ6t׏EvWŦQkHkڀF쒙*dCu7?cߵcu?TizW嶴%7p>guk? m4NcaUqNBګ DM].]2u^dCqϼ?m~]S7vRM5ó-ZpZ4b,J'5F_/_e dM@5ƃ䬛T޶>C{6xE䊮pB}jv{ݒVac#gj6K;HW+F뱽e#o4<='>c۾D!>K45zg60s@~KeeJiz4z>t 3ߺum"2e(R(JۥezsoRs>;zT0!6dK`6l0Əx- mg쀜a&6_ާ4DYsXdedŪ)h۫ QulO 3@~"*:)7 اցWTǡ}[irF[wg')rC.UbM{uyګ@vHjhliA3Ժ'~ؔ\Ys- #/f{]'wuz)==0Ґ8 IOMF_˖7KW(5Ǻ-Պ3ݶ=Ɩ\)a0Y7kD3cNnkbJĮgl7~J9!|VXaCdemt9㭻۾[So%be+]bQ+^|KVI/k80|fGSXzs\I'jq˝K^2Dg`쎧/Y`ۀlX2vTkNعXW4߸oXό^#]% 6sY] /zހ}{pG8>co?-xkī6I^>pwr;ou/%TPȑsaNYMؒx!홻}6>\7 xN1=k5mH[r.AhyLl;$9=㼭%n}>OK% ]2ϐV%C37gƸa}9`4ÆE-&/vfrq"pt$>w~ǖcl,I;dBU{ ܑOċ[%addO\Oq?kpȻ/wyq+K;9yZ;=6ES]28sp,=-p94T-drD9 sڰ&3.4I5߸KYa.às#_U;yw!劗7b5+GDK&yX[];ys/r{&]wc.NG8 =m~إ.j٭21?y5=w^݄[~UZi?9* hp@&cc{nG'w.ĝن;{x8-xƵ'foV!31iJ$ }ݻ?؟aʻý+ν7I\F+dۃ~?ruƞmo>*#h9OѾ#@xk첝vwRqzo+ 0%7./3sϽKa!Uivwd8=ITE)śݦ\qz?^[8ɛ뙿Q&j\?+~NÎݝI1dewr'脽5O?Y[p>+qw!/'3 E{ig?p ޙ39#OpwWվW65 M_soXsZGmp_ľGЊݕod뚔YӾ;(v) ʗ߲vBdl7@`Nop3O6ڦ^Yl<0<]nwܪ]_14=N%~Jz{ߝi}_'}tϝ{^Pf[' Nr w<]pW.vy}5ɝ3 z*9ν(=郴Hgev ȒO}9<ݜ>SoV3tޫDž#4u}&LNil/6zW⽤^]n3$Q ˝L21vvq L~_ǧ?}ټ^i!w? sWCxΝFގ;݇HPֺY.@җK/զ' ܕ}bF?urvw=OzVsaܟll=Hm=^xwB}yS_m:/~ni@[I?qwl=.ym@f1>.q]4w8Ydl"rf}lH{%694ƳHn%>ދ/wbڟlnM؀[{wPpyDwX/k-nHl}\2,#eZ&q V?lLuYsO>ռG4ӞB{W}xm .iv,鯆^.si4];]eOK fr[f8rCoK9 PKe{^]VC(uN~ Gv2Jq8h*ЬvŶ=SbU>Xw-&NxF7}saV/ G̀e|K i͂S=/KB{AGKʰ,wEFށxcK;6.OƌF^HOCRv@}w;fĺFF3^aij=fg>HּXvAlna&qTs^H]"%ӾcQG@杆JUuy>OWmsay!CG]JH9ti{vA]I}gs*gy>".dA];1_x~qwMpgO'd= ]5~u)s1+{T8уu矙>|]^~.2vNXOQ47;dE!&fݜ^\4=eh?|D> 4-^FD1w][<_SA!0>/CĽyƙZۄ'tS>5"W_(w.6V |б#ط1O0][wc汧;zjoQx3;H('n5肌{-M_TjrGzGs۽T*v3m*{`_3FwBc,$}#F*$ ̰Zf]p XzR$ӿ:lӭČ ޏI<.!E^;|HZT%Ľrk ұzN 1տ{!jYxޏ4qSYmɝ @zm].׺M̗QUjwsg8_iOm6ary݉=˾3vA@ ~`R_ .1|c1QDڙMbNpYUd{ѥa|cT}>0OK^Y7'&6*y=A~f=s T>죧)S[J&np\<T6 Ǩ9 _RS+i^d>hӕfޱ'^xj7^u=҈Eu ^S{cK__~lwۆ>yhe=ėɻsjaHЀIeڗ FA-KM2*7Z=pa=|xǂeʘ/qwpz;[>e_%.58سȘ} xF!BIqVnRTm% ݗ.G&I+ b3E-b8g^ֲt/rYo8z|i>Y}Xbzy]]Z@ַ0YDq4iSν5-K3P#D<J[0ֿW|1q6y@IzDn&=TˆP^ח'.$׷oGex&%zoL!cy?h_Y4c3pW :fTėYX S~ћk:p짺yߧ f&ؿV)yAYgږκǾ4 !lugùnޏ-.4cabt]fݽ/ l=tno/;

'I;&*{@OLzm|>6 {9pp}p C }ݹ` jYyPjOz'<~˟&ח_6/p>hTԫC=Íז﵎YHr(a|I o>kܟ!̺)덻`{?[On7}%C3SƬW[ڽ7Djf$.A̸nm] w_}wEжݟ-a} Mq1L˯f݋/a}R`F-`)WtqC}ۮ`|j/sͧuG^{VwK]> K}Ci"Xڗz,Npϳ޷AI]V4f͛ðIQ0y7U3-Oa? foL٭|i1UfOowLkDqX 6 C7SAĝwwoU}\+x c.WDHpgMyݦ>JFLA!|urhp϶{4#:1/=>|cg^K;Zƙěm5Ѐ{ui#M;Q =0;Ҩ*Fɔ+S^ݍֱ+g\\.6tn@|{piKZJ;?Z=3ap϶mi)v8+X.{υ}VdPa`K]wc:=4g>+k<W gwQCqd*OK {E3,8bN䀶IF^?-҃G]rU55êN-~WWRܟFgc%ac_?O}UAP@Ol֟jg}"4Y@%4tˀX{= }(PhK3{]}YYa)8',514 kiOYƱwNp^%S ԣ' i>%1' i@%})oHz{@T !Ua$~1E3W5#{V#|L.^a$KY0Ct=!Qw6^3't4}}{Н?\cXO;WŸͺ'3k 4LncT{|oNPf}=-QK%P6!FlNK++|uw¸}2ao`xG;U$xUTy{> j6'n Rfp_d1;-9J<{dw[,i0#ĝ3enS]ܥJwj\>rb^8"hW=l!{;5Ra֋m9jG^UmlTr ȠÓGjČy}>a4n"+3~ZXu|Ѱ6#Rk?n\ _`mG;.@K V!lم9a#1Ϸ/Ҿhw>hw/?t'1f?|/X;ip ĽyTGnkmS?F6_~w~?pXǼT2f)vo+&^X Е}H}Ԁ7E^ #*?Pq}݇?غg`ݫuWg ^| yZ{-|{Ҁ{کw5@7?aϚ*%/+_glŻuEޖK={@y@{p^8x.ohk a=bR_yv ^1wa=fR_ݣ@{=pZ!9wg:@{p[Wxwch.͎>cDZv93{cW.ut`h^K|iǯ{%ƻrjAފwߕ_|q(^KB~Uc_=)d\a} &z zs̨ωq矴7p>LPӏyǟwp*9LE3p7:?zWpd};4XV29`g{jut.ܯ=޻Yn5zZ{ z=Pݞ6Wp:eHrPgY y_k€{FsƐ5up"ŐN)g^_Y؀{kw煬{ju|^ރ^7u\62wal8s=jD5f ]ސ.W7Co̪yfsf τ8|p\ᴙ)+IENDB`nx bpPNG IHDR wa pHYsgRtEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe< IDATxOlu/Zȥd⒈j\-Ċ#D QP2m6);;#g7ga3sΪA҈azHL!tLapdK3D} L#=r0]o@f6[>>–sJz !lΥcwja0p/el~<_m~i2R>!g:<V4~|y idw:F6BAYYk>U#({y& U/({Dxټs~hZ?tu@D[A;l&PV͞wzI0A @D$ ݉ޣNr$9(ד^N#ٟ6O6w @D3estFSu0U6/9at ~;+Ý7v!,0X²BzVh T,@eRf*|F(aYYifU8 aͼ`l>IU@uzaمlfVigs*x e@D 揦 ;P7i-=PG* q;x ۟lVQK+tbeALR_fs*y+?6r> [^@U$ j?/yyw%?lfX<7a+JBd5wz 8͛J(|e R?l[Yhڸuy8ǯ9[{ɚs]k ~\fre/YLj1ö7- @c nv6?#5+\[@q ̲Rgc/ [6`S6?^qwM,uy=ܝ_͟-7/k,wN6ҷ٪5^NNۥ]6>H/I6wj7s 'MR=۵F-A;X6dsh{msֱm meLl#&N߉$< 04t>md;V.^s. ߿S[f{m1Yn1 i#<`fc6?m6J(pwq}{Nz$h}3ճ``f/oFYAlϾ[]n19$8 7եQ6'qk{-Kxd(Ip`f|6SY-Fx6>9]o1evkǶCV6ulDS`i:VQjFpb*VdZ*VlEy~] lh*7_el^J͐ya̶w׌6cRy?JElE`杤5.ٜl}DCYkʋ6R` 6@mIh¹]֘Cx]FH|6Zv4̖Wd.Z.o>X1X'Kx=2.d[UaYzfXͳoة1j5ۙ{{pof'1YkAlX%J;Y,(j3h;83ϗ\M4 wf#>Xywi!ؽxݯehhL?MO3@[L:ؼqW^|ڑļ4_4^ γ iyV6dӱسhuno"~ns`^mk-,&f~?͛7-hll,zNfb@BO*禧jzjZ\\Lkkk422v:rHjZZ:gY y-Llqk`FGGӫGh6³ZgޢM6Bm4C^"4ZPgt4@s/ׯu l7n_F^e5u%0[Ldӱp5c˧~jͤyff&MMMm5immJ6lnYPGXAg@"wmhӜN믿N˖H~tĉc}mFҒ%l{Vԑbٟb6dѲn.q^:u۲裏.--Y>yigUu!0[ eUZ!²΍ݏeYrAGP?^jO?ԹOBYPYA!|6+0t̙3>^~=ݼya"=77mQ;ijBlg@^yt@yhیxZ]]Mkkk }AǏ??syk6ڵk y{ :0Xy᫯ZuƍnY!SSS7{w|l:0l.XyI{\Ѽk;OIO?t!ef߾}鷿E^~l> YA^Eaޘn4(q1 ~vmz^[[sȻTCVeӶ099Μ9SǼ*8=)(??k׮9@6G 7Go@^ytR=Fmf޺%FP餧~:5=x ̒kL`6?͟[y *%#8v466N:Uڠƍc}V׬DCkLLLt'†qy[inn.MOOW5%G+!+lV+njbPv/utd@U=blC~vv-B`aE??M?|jZ}+++rf _g5V9tt6_;%Aw:u*MLLT+n`fƍiaaApk||3Zvo޼ia 0;|?'L?я,bSgffH_ \U;,--YyA6*z wٴaOZE۷]fC099N8-s߶7#w 3X=۷۾AΕf):O>;|/ҭ[,<,d5k`ئPGM`rZ__>I̙3Ze)Bo-<,dsgCu ̌%@fvvZ-dĉ;_4_fӱillDD7𹲲,eرchX.yMǐ`VMMMYZ/n';Kj7p~`~gCն~ tw}Q~xt:lZF^@^__ c@i0Lccc‹}h4гgϦQ ӧOwxo}!} +`fggc=f}Йo޼Y]LMM^x!Z-'DY19x'*gP])knn.MNN>vh؍݉ '~ckkk0j9j X f_|1?~ZGI/ 6jjjhff"sӳgϦ'NF`29XP5I+Eo^z5}i}}2-Zeesz-G{q'6ãa7Gf<Z255e 9?~!Ze#;11L`!K>@∶htRZ^^.cIO-k:e0 ~P1cccvSjuZ&''+",[@{P1fJ18q"={6E{|:sLj4V BLMMYBEskFkQD+qkxpwãvIekX'B/riۖ 0 %&,W/ldLLAXP5õhK'zM~aU#0;\V@Dz/퀴Ьk]PRZ%!)YإE+H`v~*Y}CLA,ZPEPBccchXD5,#4[Zf+H`v.[]"ݏlЬkxԝpim/IVWeϞ=+4u&0;\V@?Dj6|}j6idd"+H`v㨖;2,sq[­׫gXa#Ьk%+H`v"Y=N'Z}wT4}b@U e+`/%v{7Ov*D,ޣܛiocעtM TG2Tjh +`VXv:Gv#k$Yfo -\h >{la-]# \fo -j8}tj4yW*|,Z;5::ZVRv.-v9@U<]<@ C(sr24F׹VnV؍E+L`6\EXlqFVbff!Ž djۥyΎYIC0ޛ|l>+nlD`9WNТU&0+`"!8'²e=v`I ; W21&VNnZn,311a ĂU'0YM|8eȑ#itt-!{'.mo333fGѨDnfs .>^[Gn; L=6Âp7nVvٞ9'BZ-K{$0[lIlqEyzz{h6ݦ]}]\Nfc Sb.ke!xE`l%Vl333)vcE[qfi[h-Ve +F`X(lXP7Ų`Wݶ;DؘEEPpѤh4,xFFF,5-E5BvY)Y`@Y5 Vc"zof^^^iZ@b6KpOoe3[KPgy@b6o;,l.8'0[ĵ j7n~mz׃0 ԚlqE5k(E-gPlUH{[vFxTYq| y֭4B -׬;7kݮm8ƽvZʹv9%kL`f !ٺVh#MzMl_f?=?"(] Fp6hc"T5‚u'0[\ V0\ۥG,p:v*v FH.ieT=xGE06-RlQ7^v0T;⺕6ZfYE>xn8.BU 9T)d^Hubbgq>l='z!h!&nYkN`f$c#kN0a^ld@s=-~' ^*:|p7]l+6Іo³i}}݋P`ŷlf#k,g,(͟sLྺב/l|lufl-&-dhYaށC'O9G=fff&ݾ}lgl!0[zd`vttz[mկ~~v~c9M[^׻ٵ*w`l9,es9*Z]G[q1e6Bs:}" ?6Dܹs>gu;uan~tEa;gLw"<{ƍnviiOK,f#/ owCo{7C'O:f5?==ݝ۷ow% A`<"s9"?H!Y-C{nx?Lkkk=ٻ׎EkMIó+ټ|l\Ll%饗^J'|29syf߿nGXqbJ. pr1$0;::8&Blǎ'9N1iݹA|gWWWׯz`6ZI/e"@Ϧj魠gy&=SA!Exvnn;_|EvZ}v" 0[>Y I4v9r䘏۷o.DSSo{*%vGkpE {9g#84o}N`|nk###ijj{ki_ܢ-ܹsӯk )ح<@xZ,/'v}) ͔=ǿ .//˾c&0[^N6Y(¯/R74A&vtڵl3rÇ,-3>>^x ^ysƍ'[xga ,566͎|%,;kkkPQOOd{poaD8b67oj-fb²[B]~=>7,fF+rK`F(^zՆ*J^6v,,;as8BT޼ys;5C,dAjN`X"ŴVZfKCEhѣG>OJ JF:np*aC$rkc7؞3#m=^k}wG4& H6hqrsH@@0]҂x͛7 BhvϞ=E;IJ./^t?nc O!`;*MhqSdS.۷ow/"=rw!r__pg ' ,e8'9IE$ݱch>W(\r :@ [vg `vLLLLjγ\w5VgÆKIJb~~t\̙3Y U޲C8 `6[ en߾nݺECWY:G=B}zzz]oo/2ѣGZvܢpVca!`6Oq!l-̆ 8H*a(,tpbff@ƥKǏ;k58fӥ- e O[FNts"}={7{r ϟ/E @0~,!tx'aȎ;0VV\Gⱎ!@0>Gݢxdt鷒/3s$P4lڴݻwYɭΝ;"0.[3 Cf[gxSv rC48Gv5GB66F===n߾}k~jn.C"7nXL>nQr `y-<^x* OrB'&&ȭѣG4*yDKa1_M̙3֓(ly9lE|mwur.0pׯ_ BbsNy憾WЙ6_VTV}I[[/]D˗ Bhͷر#7qٴi۵k2FN?-x[rqU1X"Yc/8;y ٕ'ʎ2gΜqb\ ӌ`6 H}~~>ؘ{{:!wYHa$54//<%(eqFUf1EFI&j0YIDJe[֌P Pӟr].{*;tY^g*uR }f7ԲP8߿m޼韻pB$_NC8|gƍf%, 0n|SEkggkAHii}JxC9y{L9RH5g:)F)ΦGiw=6FUSQj$ GOֺ.C"tcXtH]C a=5;VyEhpa3Tvxڅr3X/*Gҋ/%o߾M 2׻;w;v$e/W\!!we] az(o'2"pцIHt"܍1l/&ulܶ R,L'WQ\?x곰/qu-ws~Wv:%d\MGTT<~n]ƧοMb'}?vy/6R;9$+5l3Á6>H㝍߽b`d1X3?pyDDZ,xQ5.Á׵'O^qFS?s MV`|!cZ̊_|mڴ;uVc#_ptR^WcxR~&ēN!Y<#G /H6fqnp]סu.B<B: . l7V0_Mo~ad3qHsypvzCf㣐9tj_ps}>` Q+orӵ%(}/333a3[ݻ {u-,|2A9NY2.?>gr`گG93gI=OBHq-~,YUJZkt\Elw_YzCm~p,sĺs|us([$kyc-Kd8U$M\e˩'hΞ=K2dvv]~}s7툍am$Aq)VI6VSͫBzYl('8>CQ(Mep6k9.ύ*HpF(*m fL)'rYS}V.y?Bk;g] cjCdE 7Hƚm0kb{ln]eswue6[Cq|weX&~N$kC$ 6d6)3Bj¯R\eW@@k3zzzx4q.WGw d+N"c.NjFGQrro,}V[aV71cbxP|?8|$) #1S-J2H8̑6{}hY-ZU klx2i?ׯ_va69K"cx9"/Oϟ?O &qxP@u1lAgqN(hY24:Cr^6D<%i*0oUU\6Ŀh6y' `:4Bǜ"gs@HY9toAȀğ̮[ R`).\]60pmdW/j.Q& Qp,3ɵ`I!%i E GI,wb]VOAhKcE96J\>l8~}e:8K@m㾂~;:ns0:kDŽ E"8ƕ+W"`H]z{{Ν;;rM4\ya)*_5,O9:%\uWBz|\"Ӊ2"p&2v9<]IlO-Iʔ宒\etEVIJi?wf[?U@hɑW[u(9"|̢n3ge6rLp6l0~===y(T);,qLWXd8ώu,^>qF.]e60ܹ._L R&-ػwp s~K w'5L>bB1Sln'q ~?|UPrfBA_N,aݓ9?퓸jRf@, !o%f)Acs-ŮH(2kqQ0LKte6o٣ ]1MSk.3se_GfBQvl^ut0'$nDljPtC41^n.w]m5 c=/b)XdB#Ҿ5Owd1֧.׎0O wI0QT pT*]׸Cz)Z2+wف>Oby KJ0ٳg D`.)n1&hؘ,X7,m`T]qD Cw+FמwY돦S9ZkMe;(p]>p2#)iIJNj!|j*'3Dׯ_+jIۉقˬewtS4ʰ]#^`%LMe~ R0#l]e8BZ.%,;s(uUGx/eG(?O`q(%4eǐ3~3sުc#9s ̌pHŠvM]Vܽ{ʕ+"0pxPjĬHLQ^x i$,8F mq8QߵYVr1G,י1t=M2XOHt@x9?Z2 \Ybap]~mΝ;~f7]fvs !|]$=|@( t8B[sKbPaX+cp=]AgEМ R;qcdoew\f/Z>O2m$Ņ4>| nj5|98W& sjWCne,U,'.yʎNQtK]M;nȴy=mJGU!s<^ujB$ڈQs 'EҮlDN>i;̊nn߾=D0_r '&&D(9yyF 0E`D(;6@ѱH3H>08dU |.w!K3=pG2+t 9Aٱ(:AY&*o&]!@.\&'' D~f]f{zz܎;R{Q@ۈwhrk=_>Q\mcA)O!VY!l"a34㻏RO_֭ciR81pD1mq:P]eRp=Զ[;@6 ŋ DwB{dᤚJH,ۛgyw~~=Djw/]D lPǜÄ"7׮_.|0 U&\ ;?9Bgy q2X }&ohm14? k͏F YFQ,f'0/$m`v``[#BELHx W_[$W"qnR&D̸g%7+gteָwCd;S ω@c]*zlQ|flxcM>=@vq4L2{/~A0Zdvv6r]~}+׫WfveN@0/_v~-ׯIar2?T MyPS0Fq|qB=^Yms8:u?z'TeeR$$})6xυ)23vmf6DZbB s.捝㘇iZ>e$]qz&TKTh#)j\ ]Iz@/:]ky'\cW_ͩXV=c1Hr6ui[[OwJp|*ZR"TtS㗇 @XccI5?T=g?'AS^wa9iC~2iN f? O>M EB= 5nݺgvӦMnOOHs%0_L:pI(YhgRŵtO>Ͽ$L"9:5UMf8Y]̋+][oO>0xX|קQ矛`?;nedB㜬i&]>dm.栬j!:Ugs]DW8^,}}l`U!N f?q|K.@`O=h;wd۷o3qe@s3gYhIr!ϓvDU'qXG=cToM E= *`4%ݶm[+'ثWܺcǎ_@399׿d.)ҜLr?p!UP'A9׻s[u7 KFӨjbtWr`Iin/mcq^fHW蝌m)nZiFE}$}EWzټ!7WmeιJ W0oIDS+1WU?C|Ɖx~XvWeNGX}x/,,'=JmHta=X{nܸ_N o[z q֭L>?}Æn4۷q]q 4?iԣurYl_, A»ζ`0\S;67|+rͦO'=yVn[-q^Y$.%V'"LN9Ӭ/qC^<-'rͫ{͹t<|ϕ6m]x-?8|^PھhP*#8q0)q~",[GmT\):'Z0{w\f!l$8GsssnY !<8_}AMB-b#h#C/'=?uaG-.L^-ھVrvnߧi_?For[d Ϟ O;~va{΅iSr9RKP CnH7qv懾PuoeܳUJKn\^=(>0=*]Ye033Ο?O /}8YG7n֭[?՝;w~6GEFN쓓",4ID4 ռNPk2.rܲI@M&v~9diqN줐1ξ)qQiUd\fm%p]Oyʅec$a.x.SHGmt"r i}#9R$M}Y/p 1d%E,(fZ/ 䂉hqn޼ }vۛznݺE7L):9}4Aa-u)'}?c"*eX6A^d3d8ԍIlXv=ȃvڹEq%\>}mF]Fw>t7ʙ˴ߎj|$s]zw?:.nJ}mI{#B0{!)%lsjڤ w%RlqḚ(a\iZz(?pMY-K^t6ΜuVsSf6^2Γl8}P V&._0ˮ1PSQ˅R>|Kc#e@Ftj }7,ח߇b|p}4(lڂCfbbwh9ׯw6lh{zz2dx W^. p0j@s9y_DFHcZ5H^IJ fՉyi3b8}#m73V=M ˁzx1P@y0?LKy:hV'\fG F//f0( m9J46۷oogˊ7okX6_y]%- " #H8X$DE*u<2j(-l0w>ت%M8wz /y)? U'2xn7cϨmsp T/s<8ĺ~(]9hvjvκlr@./뤉hkSZԪ0 7n܈A48W^M3f.;??Ofb|!wi9CnǼ\©|tb6Ei|;L.% qiraO+m'r'ήဗ2UvҸ"oS<申[7?ez0=c?'bU2+5hW0;LD1+$Xh^H3#fĐrNor(6kooo'Kj$&N߷n݊r=VN:0@Ńr(yI>.EO/M_-BY2nApHD kٽWه{(FZmBpЃ2+C9aB=TP֧8J)W={dܙxHP%sN$@l3Y FD{2wݺukHQ|^{&36\ 6nQ@B-tb")K"ٵiV"0ÕI\ܞYuʨUl;cV+4 qCw`yT\>DXlq*bYxqؑMV%otk}ǥKb[Q;Ұ $- dוz,EH@+qgՊ0mY ڈ8Xڴ HSe(&*Q m{9G4qQ=rd2Xs*nϊ_3L9t+|`r ze.6tW"=4Ohh6YNc-q;/} Fӗ7y.߰/0 ϣFԊts,<s zŞOo _ a%* $&յr 9JHgϞH-$#aĞryfW4p]K0vꖀҒH6AlF\~}#Ϫ:33C㽌 7^Xk^^x^' ]N(bThh"!gO Xv_fɠ']vmNqx>V2دr#0T%ݫ:^%ҸGƱ`v/~I)sy>\;ڧ$})mR|`Ų J`Dz䴪 ހ9F?BzK.[/au3['ɞ ˼߲Cc)ԑ/ 5K[]5͊4}`63~jTȞH,ն}ŀFfSh f%h]v}E< $γ*ruVGĠrݺum6nJWm)V;,'޴&sssQn߾zKu99AAfmSua9u{=m۶EĐryff׬s{I ;=]}]i .+dVH+\3;;,gbѽnbb?>b / iԶ7 Ea!a0e$䳣l=n[IFKO!P58GPal n nnQ4QY57ɫ`v*'}=qg|mgNƍ*/H(6!}P;dfsN믻iH0+qnV,{Y]=/ܗ_~GkU,+|],[JyPI `2!h -BUKCaP -,D\S_yp`Y=hx^V,G-;a]n3>eqЪƌmFr' ~HXoa-i~\jBx tB܅ "NqV9445-$vZ*Z9lu7p{"gYHߺWRqW`p6d=z* LZٝ^ٶH!jU&kZF㌼,[kz"6?ah]飮϶} &GDٱ.4o<ürb[Ru75ѵÎGh]_HP yҥȹ2Tݻw)YE_H0D+s[l=œD75ZW!333d6JqU\mt1o߱x1t!i:xNZ8yBZ[br)B@^tƍ6P7Ia.Yϳ(sfs E[okq;|*r|7]P s[@Nr0Q1l=r\U%oνꫩ">SJث|jD(GqD۷oSI[@tx@Y L#5@pkxX2"Y!w M#w[;eTЯ{~7S/h>/B+s۶m[[Q]Z.ݰaC)k׮ eYWi ro֑(Mמs_hG8+q͛7dhAηr[m֭[Qƀ.+֯_|M_mڴɫ-RHc-E<{FJSߎQAUY | "T߽Jw5cȰ4i~Fpsbb1eS$% mtEj>0889$ 2C$fED^{-J<(׮]kUWb6V| /wBX*cȞ]vEݾͪ^)Eg.rza,=, O_ioO_/esh~sfH`8 e? O yR=,dؘC~D^t}m J;ĢJ<*i|wm宝W xFغuk" o"Gc,>J,K0 x"_EBk^wa`;f -2FU$~:cI0MJ@oEЭ p({]=Cb ḟ̸}ꫯLmΝ"gzz:7jt}@QH%&ݼy/']ƍ{͛7}ۿWbrZOLL~eY!TզD6d3S`9}+W2eōr_YHץJrD,j@)6f1 ڴ^ʍq`V7E D5 !-qao7$t0?? J%$&}Wȱx5ڪng#`]鶧'?q۲e7 A "ةbY?:]^. 1(a*T|tlITB٪Qۻ}v3}ju EFAר:M$@Xs- Jaaa~vaC|A"KW[ \ >P%@9Ģy|6t<Y6#tOB5`%loo۳gO$:]ɽX"'fɶ|޽v~Wܾ}w jH#ADj:Μ9Rh 3]BY9Iqsj0h\P~1tѹ%SPr%3,ޢS8y;O;\+=\"wwK;u=t!}Ϊ'?y%\mq՘[VrݲeMTP9.7~z$0P(b,=!kܢ{c?Zx)EǸa:4ZĘX[M7MJg],`m-VCdK2X-/W <ցlCǑPI׽iS Gׁ$M6E.vm۶EbZ|.6Æ"ݍ76s/~^/ދPVd@e_uXfeN[J DŽX`-JO?Y)p(.KC˾ T%Km1keWsC76 0@a`?>/yI{v۱D0[$H566]˝۫aP p6qSβˊYwUgϞ?Kβͺ޹sݺukɿUM<^h|Q|QtAڀsg"Y4aAp=+M !Ȍއ .$wʚ .c驐%:o7mXkOTT1Of9 .!ӧ#1kVH,+!V'l gon>YYbY!-[u_R/&r~:Q}w(2@''CG#Y4@ 2|(~ 5_ 0H{;,^ Ej,B0ey|4]̹@K0+{j5QP΂'B+ Hju7rU]m۶mZ.Sv6rڟ6Km)+p`=^@M@`@6Ik׮~,4\MG۷YVihV庞3Zn\ӥ$"Y=ӸC*uV\`X/< ?"KcOaEwxǂlPxzXSbY9x޿D"y dN#3gDƑC3GݢPu(Q%fLْtI4qQƕcҞ@a#W_}|gObFhB.ˮذg(+WCXM4{H0 eG?VVw*dIp/Z丳'Uz!=d_*S<!qB=|`bb"8pɿ! ,ЊD@+-sssÇ0V,XBY9IuCa8%Z\\~,itru^`_29r h@Ik.n:7<}:~hܢCB*h-?t>ߡeݏS!A0 pAwϷoߎDsH+GXV%՟.=ssspVGZHRq.]<00#0ps6#!+$n.3s-bt-Nf5/y뜫.G?!A0 ^088|%&ѬRbAWIc +lVz{wʍ6џə3getbff&?,IJgZ@El!+,꟏JO-Y3 3.Q@ZG>}`̳}EP ,tZZr5$nJŋW>|8*Ŵ0btGBIB{ ,egK0t~bmuSK]?6V"y0ZUh:A___$X{Eεr~]M߻e˖;(Vb]"!<2AbٱoFD0P!mcV㯴 Hsq_ni,$1kY9+Y0IJW¯YH'bP9ɮ%T͒W^zn$P]^G$]g"q.l"}1 RlRՇ|駔?`# uA,8S"Ə} 5 d~D[qK( 8+r OP$j}7=bM:pkwk𛪳%c*k B0 xQVA4 acǎH$۬{k㏑;eWJxTB[e/_}֞={L\?[nEi2e^{HF@(94(0d d!ı@߭ɣ#6@Ú6B&oG)w,SywXWȨs\mt/ Xn]t}DPH-le,+$yۺu۹s?;;3^v-ޗ_~ٔ@x`` z=z <~ OhW,I0YmSdɪdt9wIckr v WٳgϺk׮=6+ʕzzzݻwyل~w~ x݀17а`.;. Us!bm3@68o+V'͍P~Fb~@XTH!g綛% fO9AtcccR4-4PVέϸ&޽mٲLheVlkf}=&YBXrI0\=X(Ol֧d<}u7 k Ė `wަr>qv6/2Ld$ci-Aa-?dI1|nq a&Ju}2䈺sN+x#rl ͛uƍnϞ=MÇyvv߶mۺuk۬|o,DS#?ӧOw5rť:um" r9ۂ.9|`EĆ(9e}K?vw5[$[2c2cmN{p % F% ܺO]XtB1ʎ;"loo7i[S]OhՙS{|||3'M`VNRfu 1eb)΢`ls5G8q!֊Hkc]yˍ!4![Rg`}]6<42&K[h9q'<ڲѵܸ vHk͛7{{Eb73R+lG*g~-{$ֻJ 7n\s TU駟FGl"eCiG'cY(9k -1 (Vv nqZ&,KOuO1'f3%H)l[k}@Yp}}}/eDH({7߸نN׿oٲ+qran;.޽q$>{l_؎;pѣGO/rc 4 [OAjX<ωg)mqnD,)A"~ժrm :K$UrN?!Xq|ӦHb]![hS:Dli#:;EAZ:tDHn}A6QΟ?LעpҥH(kANrtmzfӱ9ʉ$T $E8+W߽{F6P3DNĿ_A9\>(!0Bc`YaSW(r4+K1!e9D ygԥ@*W8BǠ97aR1&JY]91rׯ)#O ~wn||ݽ{ϐDPOی#JoY_}U g>̝>} Wz[ %ʎAK e!Ov+d3XیA,Շ*{ro,}= fm-,@v?( L1sNQp6o]#J*,ݮ]~G"v6>j6NLLNB!: pR eaƐu3cX )Qv)фךìeeݒ,tE`~18 YC҅y8BkٻwXL1$"qv)f]eܹ.]9%\ɽ$@Miy5qbZY՞={Rb{֭(.\|- OɋP_jD iLj[NV"[ZbkbXZ[=|Q5YdL8,#~tt5+⍻x+9m0NK p}@`&#Ņl 19Q, w䛊4PR޷lҮE -эο[D@KO,1=&Vg4VL2>%QcCĪHSy f%T*~<6ol&MѴMVy5rM]WBߵҜQY#ٛ7o wywƍDi ڴ۷R[V.s+MP[tHm" &Lv+dM] 7VGɚt̞s6M8W||2kE|CmT7% 7š7Z\_2Ϡ=1C=^]+[!a5o(8S>,rh;v숮0OK$.wq}]$inˑiш:M-[:*zuW\D;8[Ϫ, 78M# akNCKQW#,M'Z AAq*8\fW8F!gOcz#F TY懝)p Loan-5HkX ][-GFX\3(Ưݺu+w8T½{v=-H|ro9v4eE#i;ٳ+y(aΖijW^zhwϣó 3\ _PeWg6r;;J46]psMA/QBNFccWLSlfr3RCz"t57o'y媔L~Y%d8oXΝ;#FX95y=r*UY']<@Bƍ%RϽ{"4eG&\O\f6Cb֭Qzmq#Ab3*'j5zam$>|p$Xah߉/ êHT466p-^1Y*9~SnqCx)S(K%ci:,jhKbYԧ*@i1GHq֞7M۸GhniB\Wyqb}x"~YP ֭eqn߾N>=>g7l=M'F0VⒶޱQ!ĭiI27ߘk"rJH8h;q.իWz*ׯ_'ZA/6 b )B"Om#OxC@d<2Q(CT(p0ji]f,N-U>66(SiaO]R~Jy;g?)R+ FB#y0C0*U5T ϜzvoQ?]k}>Ҋ`ZY]z8hʼn:oMsO‰'j%uó{g=}qa?G? \˸YMtlSyy-b^e:T sz0jDh̭k֩t9;G '9@Q\{),Qצ-z%=V9cL>Lq-neS~oڴbP(:^mxE5Ո/_Oȑ#lk.+|MjEv+UsPuw|S{@oL>_[ﲜSօ~@ F}R.B@ә_SçմL7|9U̟W~{Pp/}lS-_Kͤn؝ɬ6yjlqT.t+|r_g)S!pاtZmʷΦ$A=XNu:ETjgט$YJ>kee?$[0F͛.ݳ?pM-;ƲyG%~*D[nO1YF# $v6`D~ZݐnPע[ɴ>jPR^Pv-u8tdgS7c^~\Bݰ{r{]s6>?u1Y;5s^3}^ׁS]My~N[ +$Sv{9u=m27 F'5+H|;زsl_|kwSe`6DP^eA2D;(XfVclo9F03wXoN8.\u1FD3N)^~r@׺k@1?l^wS7"Lx9w 6ӻɌu 7_`6Ι#lҦf הձ5n_޶pۃ~/:b2uW~2&ZEr6.m2:1~w і( 6G6^1,`Á M Oevè{?u,kW_}E6:6Rn'ôѱz-f+|,//_d?ϧ+WXFt=Ip6N٨N[_7x7HB:rHyhʿ82vHtMH|9:u +jS`ySLCSo|)@rsܯfҤ6qOON#:/Oّ2ӧb?o6|YQ7nlkG7qV)B[La+ۍ sN'[ .eX֫zOG[N^5Mg<q&%۩L|0G9*2_Sglv^ L+)"ֆ 5T+r7|$Kzo2;YsX>lNCrvQaٰω^10t6ѥ4:|ѥӱc"LZt-ݭNEʽEfbۡ{wtߦU↳W4_\m wͽc^\[MH'7fum~F~a:-:(M) zg-[yհϧvo9zs&:ǟ7?O 0nGa#G(D'{I`v'^vޝX 4.?-hkڮm=UzGty{7y;Sf,guM7~7#qӆ/Rǜ&&"넇|SuFKVV:rۜ|>{=94]y*:wފ}N LBw~ΫUoҍcjZZZ|ݿw&ͶǾ}҉'f֦7uڦ-uxl 0Z57<H < ˲56Tjkdž7DϦ>u=5}ru#|~z65⺼Ɋᛮ>X%7|O[b` b2܆Jpٲ障S4-4[хFn,f~Mմ:d|#.dیPw3]=P\3G:T.;kHF2PH?\ DXرc Iˆ/bǟQEv߹f!q@XbiNM淗 mu&w$,Ld>˛J4pC3l]]nӁq{gFL%&ivyd.pQ㚿œTQϴx[ow^ZKxxWShIwY,}Lx'8j̸WXe'۶mzE<'L?b2zƍ~ڪ:t EHmGzJ!OX9P\1 t:$$۞nqTZn@7)IO6nu+۝$n$~#U%]b}E8oꙖnmLͮҮ(6q\1޸N,_^7u}lï)=ȁbv;̐g_Fsfk.\?x+آz(};ߩs#,Zg...V>>hzG[\eVe:e .MoZ嶥.7&fD/ԬOVօ% >`R@ϋU*Ωj޾z[vA~&wU}f6uf\q>XRx<ֻ0RyC?yfL5軜**~^l۹g2Q۟Ugn}Ffkȑ#y4SeZ!!²ws*af.'xB!j߾}ĉ QO²lt78?V=ݚT!8HlbP4ʹcRNrƶ/űF7ѲlnǣT -z3ᆝ:^t^xuTbu| O<آR3(m6>_0}U^oYG]#yB5tb~Ϟ=w+̕tFcmtC"L>.#,N/^S>Ab>z~m[صaXc'WH[WźiPVڅK7:?ؖ'^C:-Gщc7D_IYoh]o[6vk&S>u56Lۮ:~ t?s>=h_U!U/&8ptq`>pl1vrG2U,ɆMm8m<<&ZFζt=?#7zߣ(:s07nî6n8x}88qmdj~WXmT\M)Evxvg†H^>w~GKv}<裕0˖wnD`ڵk?W.sssKvb`gu_(ŷx|8'eVbY\l:jfQtS3CO3|85?'i5k(]!.i:yjӹ)xoڕ<)֕|DG_N^~ev?sii)ݼysl#4[5]f6#M3dg* BۨʫQh2tH\W^K>|ÿJnZ ,q:JqM200zܷ]lFt =qB4 /<;tС?ի#atݹGh9zh3Y(Vz{;=0,J"tX/9h ^LD ,뼩 mU˜R6p_p|4{ؕѼ dsdtkÇgyF!v衇J>hGVWWB{n D駟Vz!Nmdt!{ʆ h7l׵mƇиs)e!~7b: ӌuJ x5 庱C0,$M;ǩFQ8ce?y׹^vmc?s߾}V ?H?B4Lt~ꩧbIrqzvRIY5LC{74E\6FmұOL_}]5ߟ%7+l3LYz(=裕}^eK*<]fO{*D2;ԓf z|fl.HrK*;TIp<vzׄ& q2kQЂ)e87vź3 ޟKב>E3s7vp+]DGJjU]믿΢liuu5-,,dY+RڳgOz±{o(۠ $y5 %XVJBCt$4 Ys3m]s}_\”2 \x ;z\^Sq_9{J%׋~lhWM;㉄ŝ]yetZUZ*; Vobb">|X!Oeӝ#]F' )KWƶ]lP:G+2T|qC$lo`9U~a<<Ų܆:)nNwmL/dtGtk.)VU!Х.W^ͪVӊ̝)'teR TqF~K߽ ˂*yy(dxmlɃ;5S?ok(՜Nj[m&צY>ϊJO9i:Cj}]i56OtZ]_oϪ#/kO*DÖ.RS 8. U|ܫ{Au׌TPȰyLλs\P!>\o~q_/߸jjA9i'RŸ ͛~[nk׮UYU /~ap,nd$.m^HO&O׍NQs(+_3v^)*ۦC!=O끞R ]JQ3h׋xf*yш'1q&mh?+mh;=썼/+WtmecR{lǟ[?ktw9:Ǟ={3<NV{JQ+/m$8^>vnT-?N٩~M<>rx5S8%c$+#=T(ÕcL)+ޯ=@LjhWA>(^u9siEGydǟ[kg0;4O.b<2#6*3EM_Ri*5qSf\hWÿ_.Yd<=" Itܽ{>732 'mɀY3J!U.6A0 lN%{9 g\o޲8Lk]WƚʇJ箲%[Ifq)[m6\mxaz=?[|Gf.<Wt܉~ֺY]]M׮]g3/_/um؏9rD!n?#d bb ͶZ'{I{ Bw]`zpӮƥ.=f,*1^ ڦשWu8ea3/q;:< Ln?k6EU٤];vLh'g믿avtunn4:Qv1v{sk{ۨ u߸-L`谭y7`:|Ʊ-ASߨhҶ7/}z);NfNג,lG\?gv GE6ɶ=SS[~Zrt1n3sKſ7&=[wsss髯2ѵkorʕ4;q8:낼fN{-ݴ>hf0*Cg\u!ukvkcڷjV֪%:gbdyp[cW34.rV\Ow>|}x*'@pJ 9fgf7#1մ/eg 7Dt ?} 2-α\샯;bpS:F;e@t ~/4@SB卷3Cڧlw\t\vwc&qz7M}w,"u|g\sM݁ɹ%l޸;-o1fnqx5bljHzJXax axǶ~w٦Nwݬ]gIoA?.\Д'Nc6}{0:ϝvw}πvub?5kL[ Ԗ;bwjX֯}Ulnw;Y_|1y*8d$v Pg\ei+L]@BСCd< 1>tF`6u8YLC|us%aY筗t]Yǫi}0[?q%0ǎSlٯzK!Һ[\\L :̎Ą"4LMὴz%Ag2͋Jaݻ7MNNZrl7|z^jᕕM]]fG#ߧ9W.צ`)Df,"`&3^֝K뭂z8$[6Oe#@E>"8z}[nO>~v꥚}RLq%w5uh^z?s#B&SO^?uJ&yl&?)-..Fٳ 5"ǎS9zh:x`-΅^-΍;X<l~?;LEeԚG||כ 6]wF'{Uygs8M?J:͡L-ޢw"fa 8qRiÇ j7ߤ9E*w1yoǏ;gr8UZ2)Sی I'#0[D$^LLLLluK,WF^2,{-E5#<@Иn3Sk3Ug20$9Dne(,Miį[]tg}n޼D8BO=TڽC?3\Gw#]]]Um… 8a<[L7,زi [DdkөT-ٴW2o\1,8wtQoXիWBC#P<99cv駟*D1 BLAYT,\:ŐƝn]HDh6^c͖Jp6^gn ^(0 2ZV1, kY]p^X6m:A`v|1p>쳪@? a[n)6Dh6jx7St;$( ÕKqX6')7EH卵ņ·M$:g_bT,:U Q#W^1|&צW֦7UF*dd>5{ixTOWӆyoM'#Ӆ ::SLBd*Mt|Ӟ={"a.]_7hOyw9oPsq};]yMdN`^Xzm 8ibbTI/hnc [f2zӧQ9-ttDp5n\5;5Y p&Svh Mʱo/m˯l=Ej{r'0??ߟ"H'N:Ç+Ba٭vlGU1/p?;#0v3wA],+ ~FS5O Fhv:6/c~gkX:>46fi˗ӑ#GSO=z:MGwiuuU1j&Y{y"^/]rĉ,m7o:t s";Yz5Z u2[lL3O5>RT8Y`Q3{}gӡCT{LtܾAُ?X12K/ ?]le+&{7q/Z2ϫ:dj%Nlt)|1EHv*d'kn\O[S +i )B'Nhu)-ޞ&};ŬNCy~h6:auבш~d{{F(N`߰^S(Oz@1SştF륢~b:Ѐ"Anl/ ϙQE٘"SOó:=ީ*>xO?~(Y+Wؚff֦|N1R/XKF2Yo቎feBkcM,{a ctO+LT٭?wJ=}t:x2vW^wdlM1hi%fצoW7l6?͖Ոu1²UFFz|7L=\"Ac!2$3'?^;vU)7f뷐A$<(---wvexj~`Z۳g"P!ٍ >a`jmM[o)v˃ٽ{G 2aa<^1;3p`٧~Z0J($;('{bV2qO|jm:36?3u~Wqf]H駟gy&=ӂ?wG{Llz'h; č*>L`δK... .~=rHWA￟k[q#pSt)nspí\"{9SpjAB3*>ojI`vP-SPvP>gmS.cvXXXs-؁镤,4UeUA"\[ήM?CfwF }6:=zfòv:=.{7'|mmjwX"[d[EA:I`hjm@^O\PZZf'0Aޢs`L^ڻwo?<[h!-~噳F0.HccjJ4Be8 ng7)W\;_\ίMQuڃy۟f(Ssss)+:f#[xېs`vܟ~'x"ٳ@c=*eHL:@S$fŽS ^"<6͛u6h~?g<щ[d#{7{?!:/o~>#BYXXoseYd+'n@ͬM*lI/6$倒dzZ69&0\4S)ex6~ͭ mŞ{z%Z&2J{P$06)dw -@[nQS\tʌ@`H{t ؄.Umi4_iaS"Z.rUFmUvZy])`lL?ISʲmݴ. 04K@!?M x#0vDT`vs]v+bO??|={E~2[oKm>it1%/ K8Fo4?Hg]@mYLѨ*³la-zi}lj$0^=9f7U#ݫ8Yw#QܡnltH;-Zk@{a7H]L7fkf"@YNLu ^O3.SOG OѥS{[YYIcfiiI(ʼnRV6L7:婍7u"8sJL;Оu1^1?!0ڵkѣ ׆̲'Pwe7xxtTgL[/o(|1m`pb29Fϛ18nzTfQțP)\C`6(7[\ []JP2OBX_+2\p 0P͗. 16Tmft@ ]YYQW\QL-,,(uh|tA^7UozjZ^^VL*9GG >.]---)9GG (:wj1f_WakIeD`6/)ԏ.NwY@档͵k!c$ M`fQfeeE2w…~+WU+AfqN`6%n!s^6byyYkIeB`vU'!V/_ܺe1󷰰)%B`v:J$åKZeVwYԉu!2m2l},..*Al0&kSYeaiiIxɵi2m 0;^i=t5Et]>f٤m 0;^@BoWta{&0;^B*/]$pYs sfcR ت֥C)w777\Eв^mah4(!WHͱhy b9F7cئJ4M(u5E4;;]n+hB%J`v&ʱ3)[4K.y ١M%0;zk~Puܮ^Ux/O؁I%J`vm[]]MKKK Tzcѱwޱ $L*TQvBfvꨭ~fdtK`vteGtl8F[oe]o(@k̎mȵkaQfp}I%H`v+;AQw#e45?cnnNի@tI`vt:I6PCW\m~bppwkn4SZ'sfGK6*VuhVX>m'0 5t5EhB² E:$0;Z%*:J6NC²$0 5d;l74+,k_tJ &-]ۨЬ}p'ҵDWx;Ьlz=EjJ4,ԘW˃B.\mTmR J@ռ}"4_[݅#HYoSJ@tm[oC1EX6@E&hJx%}b ɤM,Ԝ\;-,,333u`yyY!`fG0 ^>|뭷]f~t[ F0 ^OZ$n?"y:BE8JkXt…vʊb"0,%F`ٛ-._;77z뭴p4l,4\sEnb/^eBDBJD:²ݪtB6t6O`BY.\y~u'{vdii)-//+l,4Dt"_\‚7p<l,4]EPϋЬĶm$0 h]t)WJC]GyVk*:&[[ 9ҡCF"v~˗}ڷoP#0 "LW/W^M/G--..+W,]GYh崴kh\p?j0_|Ŵg &sB=:B-Ϳ4776`emG:Yh?GrTŋ/PFU%F)4??VVVBQ5:FmY~_ .Xߪ>hح#u] ?~\!vhaa!á]f\~I`[^^VFM6uQ{'ac??ò7oTX]]M|I?iϞ=M/^L_|B0jtNavzJϧo>آ{Cl}vZ:qDzd;Cc,H:̎ցiJFO6'֭[ MQFB[pcMSifG*vO+JiyyYA*zAnٳGQ… iqqQ!kmWiv+HHJ(EniiI.^?p;Ξ8q"=쳂q@0;z4 =EիwInݺ C5'|~t!E ²ё y]&ɵ _ɺv5ݼySAF,:F,Gcݏo~nܸ6SfG(ʼn#+++>wJ~70ʐ~p6޽uOwaLήMW Q"""|hmM wRl.Dݼ]eyVwjS{Ӝ 3&(B*R3>H\F`yQ|8-=<; e4b .&lh4*?^)[{gҥKۃ5Y4f``b{ /Ο?_jB^+++0&ŹNcF8w\ev>SYMl6&ҹf+R1(gi-r|MvG9xmjdn J @iÇ}榃.?ŋaff&LMM}678#f\7Ű J~nQ b[p C`d-{auL1~fSK秶,+W}ĠJ{nj赵Rg?]KVs6e&067cl >x <~ءVPYz^\\td'lv#t&lYjZ,ߦ G1Pj٪S@badd$kt񺎭ϐz:7mPvouL .v}GVV|:+(lAM0t1L[on]1(C79033sz677Y?ȮNl>7[@p c#rX\\(˩kl ߻wN_lPfb:t&lY훳a?(ia!8;55:bҒ!KWY@h^7 ]l߼|rnZ_5u0t:^8;^]9w=BVmB`6s6p…}T?%3ٍpܹpkkk,@n:e+Wď>aEȃl6{g7.feaq2H7lAněoNv^@6d)6;== o޳di.۶eL`+rj_/8_F8[<ƽ>hkCx bYNO=~ ` <,3B?@ѩd<&a)ߏ , , Tv:lCeYH‘5Gg|_lgknmx6⋏ꎡɚF:0A /p8.hY0gdgp &0[/~5[QJC?x%7x#j.baaBx3ov{|y`.m -(t~Q 5z7E^Yiޱ7gB Q|vL~3 , p$\K熭(b96?t }k j}I,~!t;Y|?3!&~Kt\}GU8/R\lFlApTl#["bzf)x=$>!_.p1h-lZA"C =ņ[doc>V;bp2iva{{8`M3ཐY;kAX4̖_ fK~`N=%x_^ |]e`n}6΄#ώ{VlAٹ t`V^x1.,,5x|;YkYf?䓰6ovv0>N;74VO3wj=zx?סQ죣Yeʤ]6j4Vͧ/~pW?Kgi a(f6<}S=C7x#jLYJfv;{yڋb~5>˝ϕڴáa(n''ܞ>0l#|=0S,0¾eg@4A:] “mmZ-I f9~k`%6Ac~R7399z̾YȮ]6ass{j>Gj?c^dr@,8b6`CKQ(#dzZ|2Ke.a(Vټ_g~_o%)S4{ߟ$NLn믿.]2Ke.*>{j94{̯{7,I,g`xU=|0l2Kue.ki?ku{hd$ԝGodVfzfؼb2mͦSCIǡםylP4P9 ; *zV)B Ćn-w%Hۙ/B,,DNtם%7vt:N@`J"f-IfriPRuPLP9 ͧD(y:,^|NY/MF`Jdss3/KY-\]G`J$/a$IvӗN5hNΜvY8Y(Nv.֒$SbSrnfxfdr2K4&s"p P2YK$KݩPP~7/iZNI`Jf{{;<-iΩPPjHY{4,P($i/NyYVt:NI`J(M7q2\DffvYO$!gg1hF΍PfKvRw2\lBӂBq2pPR9m2K]4"Sj6jMI/79U4!JNP(Pb9͇c!o򶠭t ,X9rf>6y[榓S 0 %l6Cݺ$ };!r΍\.,-P8Pr9ͥõ8h>ΕtY(f$izR)wkq1 t:pJffh۹\[$/sy]\ۡpfrsBdz$y\X N ) ݓ$YI_CVOYYn4CrlVh(Yܮ-Iݐ#2^sͼ..e"Y7V&IMpv3 pJpf":N2i8-NyqfI) Y[[$M_9)|z:&h(*Y"$Y Y8MwkfP;,T^:$y7}8%;}v;loo;-8P1z\R$y_ꪓ3"0 l6{My$J28AZ0;,TPQyIL_81{=tY=}.1\Kd pZpfbe*ZkN#^;+EXhfӉz@ujBsff98;ISŮ858Cf677{͖E933n˺;4ҙkۅYS3a*lll,\p!Aٕp;c:?pz>`c ...~3({Ps:9 m! w!BV R/(ѣeZLj:HOZ7?~pjBY{p=g ~;\1Aɚo^9333ajj*N hXpо_ Z?))VV<Va퍍pܹpY +Wď>'''ș.|yy$aqf^H0>~||Կv+++F/NuIVʝt~{Çz&&&/nE'C$0 `+rj_/V>&ԛGǏ孬HS-[ vX__F#x@6$[0l^2,[rA,TDd|DaQY8]fN#$[(mX=aJFi͇70 %p!ْ4fεPҰC,&SfۊrYxmo&&&fffrt1C\]Cq+<,;@tX[[seS|@looۄw;;L]e}& BZa7fftfY{:M[Q(Y(ڄN-İl^r lPPZfnhWYtGV3D` l{{Hv2nE|aw6[ew|d0 #0 e`-Vltlsazz:fqr/vvįbkO&aiiaJ@9OIENDB`FgbAbB㠖|JFIF,,ExifMM* 1 2 $<i 8%蜛44."b4 Brick layer laying blocksNIKON CORPORATIONNIKON D300Adobe Photoshop CS4 Macintosh2011:01:20 17:07:44)6>"'0221FZnv~  :2525250100 ؤޤ  * 2009:07:09 09:33:292009:07:09 09:33:29B@e`B@$ UNICODEBrick layer laying blocksBrick layer laying blocksBrick layer laying blocksDavid SwidenbankBrick layer laying blocks http://ns.adobe.com/xap/1.0/ 2701/1180/1036/1010/11/400-2/60221202009-07-09T08:33:29Z202002.2.0.000Brick layer laying blocks 6643856/10000008643856/1000000 David Swidenbank workingmanbuildingconstructionbrickbricksblockblocksbreeze blockstrade Brick layer laying blocks Brick layer laying blocks NIKON CORPORATIONNIKON D300David SwidenbankAdobe Photoshop CS4 Macintosh1Adobe Photoshop CS4 Macintoshworkingmanbuildingconstructionbrickbricksblockblocksbreeze blockstrade C  C  h" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?jE@{f"n¿\u4E)3NXHZUt^J#*0Ny?9m-&Lt^UG^JU9G+-nC7.K?/xZ?r)“i3qN^vۻE2N0kHȼGҾIqL_U>_xGKf5U/? G[_\+Im&qd(Slm>a ϵLbR ŕ`EX|țL S3 +M# 3GFܶyh'g*~aY9Vl,TMXkpzSܥt֠/1E_.\Qa!RMa:]cU1VUܹj͌ ^;3~IZ訲f[̫8*V[Ip~Co2H STU2wVfMi.IZ*^538' = qHS5g`ˣm_=)v 9Ʈ@qRFy5 Lvk( 58F8z+77/5}DlzTL8׉ZszAF8G%:0Z]nRp(đF(n3 J-5: pPq# jK岀*f;KL8QdYB.4|1,fꊭ7֜I܂+IyX"_njX i_^_i[ ?v*Ҍ}ݏ?^n gC׭=($L%Ң_I늡?!c#$ 5bs출_=u-+ 9.JNz~gE;wqYWq;1n5s!YqTgֵ+8\a@"|ay6zq}GqEEy{o<ۘS5Eq#핧L0TQk˯W~}k~l}oOwy~xcGZl[8'Wⲉa'zW[*Qj>zoOWw-@`UHIƹ$̋6?!֧hQSTux@5Us g= yfM~Z;k\gݏ5a0+cwE*Ж[5,Dz^tnw;N0VJT )'Nղ{S23LifsGM$6cNUcyF'7l}Ǔ$ >=+{SEl|#.3M̐;\L)8@ 1. 2J䃼{/ g~T|JǮjhA89٫PDʉYM/'v7I5"r20Sn-U~gzVQ1edG>X$jH{.R΢{ȣ!f ~x.VOX-s_#{!6hƒy|o<*Pp6m$ Q\@NoW ; H,Z~pH~({!s%KS)PG>~ 04'מ? [ݙfv9a8ǰSXǽvy?iʊ.q<it>M*PG/MSH4CR*ޟ[h㨧֚ޕ"ާsD٫x&.:pɣhsd/Q}2vG&W|QxSFP87QރP֯|.RRi H }+8eRzZϘ\\wn^If@<'?=YI.ּ,16wC`)=Gk|QVI1v>ѐ 6c!ۜTR@+09zqN=B_s;t-Oy# ZB>Y"קgV(:GP?gS*T@oNsWD"KEy< z~>U#[y泜]\K;+X`ӁImO֩ǁp"!_~V5O ?+ug9^N86r<vszeH呋`QT.@#vrI,@`JWi y1F>ALD`sB* %t² פ7"Y$mā%GbqչUUEþG9<[ڒ t,s>ަAWᝤ܌`:sP3Lg!T {ц! s=ܾHt5kN9ZYPUI p7i Ge'0PHק{e7aNNp0sZ٘fn5I/.n~bX^`?[]pxâ1n#,0%¬ sDRn A8K$hYyj0 {Y7rip2.t=_+t%w/$(QqL hB]Iw=O~0=Zi10V$~*[Țpk*Mpu*b5 LYb1Z*1s}΢6Vg9AugVmךݻc5F.g-Vc o-rVFS"Ro܌UGwSh͞2zl- 8ڇCx\Ѯu[fhg$AuyYU GeUiwFp:THJ1o|SMICZ4j)$q^Q}]AG|~dVMmaƦ3Islm?Э:#`3䏩ңUڦʍ%G8\i&DIU?u:G;yVl.pcs>TRK~ Nz<^ q"+**7^IrXvje;6OoZ"#u i,3ޟUɲ9V5VU N1V\μ.{5@A;(ߟeR>J{+b.-HDLrH8#5_/"feI6c"(.˖;r?_ҳ<}̾iG")qT %*-IN[}ZGIzޫ.wRG1U>YFp+O@}[Z{BqlI=FcIL/v$}pFA[6=#h,ZwْR(ii/FWhm6#VŨK:lC}KQ|'$`]ԧΉz9==Z0z12WUy0%#_nwoAnnT$Z~9|_H]XiwLyr<L~ ǡ~x>0XP}w]o~W78$;r+c.gUY{$~_#B.HŲ:z8}}2i00ckII~>.$i͕b^ 8VƑ)*Mxg (%gA߁Ͳidj{xeKz˭5Y qI]H͵B8GQBlH w=V@O_U]SI.o/Mfpd*D/a?^SJF㟛3VDa;}7zƇG %&Mq 0?Qګk>Y[]i SPiBKua;23X!'88#^w Z;FV?x=\N4 0L*9s>A}($B.O?ּJzv# +.^'3EI@h91Uo,|`iCzOxvg,\VMڭ%y 9nXn\gkj?/;c^8Ů;V`yR哊a$ļ=y+cjZEuf{Ŀ ,`jlcae%ߛ\ uj׊b2 TXsSR"FTNaؗ/3n0EK]ya\dCaž8c#޼[ҔfMBB8,Z?4Ku=J6uVo+X7Z+#~&xIrH[vjߍU:}nT. +ryfǤG㊂ǚqU?kUH4;un˯^ϼa޻qyd,IEpv8d]q-MIjey6P?ַ zY%е|0mu+*Gn[ozv#!b҃UnPU¶#^8Ǐ,% _ k~ Fdf0$G sxM(i65~lFk0%"r^ul:*Gu<}YKCo6mcN9YȤ*;Z׷\Qq1ˊvnU>_N!R@tL |<98_, W; 4-H{V#/i9n((%AlX8y:sTngUf]&JS(!❅ttZQ'繱*?QkQgq$m+SU#zcN='QKu+%}W_j~5#fN?}%s6kځ[e,N?tQֺa);+Ǚ9t=0Ա~c' 0UM<+u;O` Ȁs!JpWs/6E*~HX~U8o{5v>н˩{fBj#8o 4?XE(0y\D+7u3P~ p0zV EXdC\\7~3ܐ=;)!E(K2W.FwCc/{Bh{ fA ++7Tsszn^[\>*(S\TH:ҽ"ݬ\"Is\p}I㈢Nt. aa[۞)gg2Iqڭi4L4:A+"63Cs:,rF0̟/zfڀrA'ڈ!ߵ R2ģb}5iI =i7^m]!WRqzI\ݷm^/0RqXK[e/j&&_hEN2_ִnZ#8{%˦P=[bw9#)qֹ9]ݳX-wqG+?\~U5ݰqi)$[#˘e鷶sOdϧͳ=Isi)ѵHI'#HJƊ03ɫvp]#&) e<㷧<#0U@ϒH-֭ǫiܵrK)Ig9ӛZ 2zHg >R9&g`|T~3߃ZʳE %ryֹ#FܖY G s?Z(fL9.YcGR6*ݙ@u޸I>3v"䲟Α~cӬ|L~@U4!:o~f6LGּ͟B⟈&B#ۂ7Ao15u] W5cV 6G>} FNFspPj%WL֚=ǘH)~8f|^{U$g#Iֺ#J%Ƣ{dpr:u?W/m-`iA滾P粮do º|kOnqczy%Z"EgxWKk;[y&?~* g>2td[ȆNLg r˞+[v:*+O:2It:U=W'5DRT[R2OSm~xs\s暨/DI.\6Ni,B( XUGXҐ *H+U5I0U'iuey*ABx6 zQ pHJ]84$d,|Nޖܯ˜t8>.=KWIev*wse?Z dRr8D&]cD%\qާR,ZBiv#[^6k`8s[Ǐ4Pw\żRПּOX|NUꭤ7F+=m/uKDtC?W(Izo2 됑$Jp@=Sod^e\h1ɟK/q.<me,W6qҪ8Hլ}3iUi G<y&PW -l7at-q3X.W 1HItsZh:4:#$~]|.o-,sWl?|%PwpB$5Jb^_E>%|3}wMը 5 _-[nKuʜԑFgMBo%x|F&u>M 1X'鶿.`KIk0XkM6?[\F2 a5@.QʂZ2%N}?$$#$L^q$|'o,Зhdx"zݪ}^rwe^g'-uVZ_¥GJ'5$H?}زzDI?uT YX9F݀_;R*R8L^ Y4~3nِ;+8,k^^hv|/i?@ʷ JP?үZBNE7^%G"A ӞINklѤX[8r _7? Q'%ukz]᷒GSʢ?tAgZͬCA<^@pz`{|I4*.p0yӦq|E)QIF2MjO#Gv<-h@9S^9e7^!ԤpI1og|a\{C0A@jڡe )?5U}Oj(J,Dk'`K#4FpYܖ8{ hpO8=+ySa8Φ]2<*X$VE,G?/Zut(FD0;q/\[wmUE?TjI̓=f "&jgy'^O[x̳U/o^/9oe5cOUƻT}VpD@dtjaCw'l"U$z]@c@2]@?%<9eZC F=?GYI*X1<1H؅g֞M:Jj5iU!Iـ?Jˋ54˛ح+ ?:#ݽI9,!mؘ帇z+6?TGZ H5I8Owסakk ZqZmLJ<7Zk:t t"xMtɬu+e!z4#ϖ U֒3^ZLZB.+*\}ўCJgH;pq^:$xiAYnn"3Mq+(b88ߏw>˯3cːJ[ž%N40< |O>k#)N^0.+Emu5`F5ULZ|Pm6pxf],AI#2ztsMOu[6uϹ8ڼ)Ӫ TymNvi֓Hg.J1Tw{VN#0Ael v;[ֹX讱>·^-mZYnѐ`?"MzgW_[>6XUcx>&5.萛( ~2 U,*ɪ%O/Yn|)֗gs$G*DZ[ ׸|r}ak` +tM^w0+jUTיqUk%~jr26(g8LdgO,JO/ٟ;%Ŵ",`{`b@A\[SQA:ՐU!K@O(X;_Jlo9APN*pn 8 eDı%@4#xd9fB2bPT΍x]hlio(<%9ִ;gI$&76(,i%S,DH?1ZB#_7`wuJ]V okQv#oIi$R_(8,%6(jl.P~I\Ú8\H8{?k^VSOz՘ͧۼ9‡-8N-3ol $bT`o'^ե *'qg7\*-ou49$B{4㺓5\$YװoʤPyO֔8?B,[5濵Tݵ¾q^\(2a1EMy.|5> E}ߩYTq׵w& _kI6 R(^BN;m\μ>yJWZ֓?kL,)|61P/ujq&XZv%W3~ՖKvbG.G?ξfY#75UV_]ǥCE-Io9\7ųj[|y }AZv֬UV Et1Cg[οrtO)drSY:+$*lJœVl|7.s~3u>1w}+RB39眚ՃM1ݐqǶj4f0V[{em;`/t}VQA$2pqiK##'sВi l>#N)0؎9O['eO25j eJVH[F3pCWm4(.QԮD1@=9VSy/A(GX0HV#9+{W9B4Ag*NAcXP\G,$;9rGJLZ,FKMul==+SY[AwQDH J\3{⥶pG w³X\ґ?OD($u"x[KWT|ZmGyzJ6׳ ՞癉2?fujr7ua ?\?Jhe 𣃑WɆ\??u-1|/[-ec{)"Qq5h^OD4lyWRTg)|=w6ۮ4ts}}g7#\<` :|>ծm.K;8?sQ*r:1R>gǚ=6?hWSSsk>ߥf|qT^[ Ӧ$ʄ\-L~[kzjyAJKL1_Z>X#li}thonl4!`'Iۻ8=\.iԢ(Oʓ>F{p?Mc~:4^^iywX@"#jՙB=6?jMD,r+ *п >EuIxEgLyꧠ'hU;27 Y:$DtTwmaYqc>qH-?.ϴT `ڿӠB̈2Za@'W=WVm-V_.T=2('\+Sh/eLon*X3@ZJ}A&pJDOP*դFqQwE@1XjMh6;9y [~FѡoMθjh+<˵8&wPӜ/'cϴjr‘&ygo95 6a#OJxIFTF21X>/'F7"y+Bk_JܭSV`/fܺ*MY~%dU;O>'OtCD}|1}ጞysW;wI5 NΣͩԏxŸnlq܎k>V1`cmYkZhB_+ǿhc.x,1Vֽ{!ӯTB+x.4KWS %̏L+ЖvZ[f5cr>k?:[5) ĒG$zֿitvMqkpgZE@yZIϳ*U'NKUtQi-պZtv9,jڧ H{NR6:0Ā(zJNqEps(`F1 IPCHaQڔo%&̜7nkPGHl޺ح}/C%뽸bzgxh8}/':6gDKNxIzqi\is,J[Fsxa]zj$Kr0xݤ19Q 3T#Ѣ΋3mg_JO9>՝H>{H!;G՜h@ 0skT=U0y@P'^,K,p[#TPTg:b8nP,`rkt穂ξHQxkNp@i[Tsu=~٧ |{OPm\1䟒Ut2oΤc0a2(#԰㹯V|cNѧ'ʪ?gGWۊt0m5`\\<r<\xj,}x(?GG? rFy͚duutV7S8;ONuoV\dָ~0VM&y-[^?{s |?`I HEy^_2Yͅ/y¥=Y9 Okmd~z&]9SMFnYZz;tutyRVR:Oa=Oy٤1Ani0 Q=YG2+YdU`xŏg\gٚ ?ԟQcu>LZі;>WO5tm $|OWMmcn2R;,e^6Ox$D|滟 XA^x:makGNOQ+Ye Tw b_DX!xQL/vGmլ<3)Ic%]Xt"Oqe}մ0deW?L:xCjw~"گֻS 9Y\||UidNI#^+K{VgJAxğ|{xVڵ3@X-$L?z#ҵ *DYz㏮{b*Q:J kZEž`'*A|+C/gUƒ*窞÷?}9eE9{{Qaw?ʴ ("L>x Ƒar_kicg-{}"UwӮOOF N"H`8 <ob08b_o/}kk!rB2:}A#k9;߲yt +5HcY I:2z*4CeuA88>ĚoI`%cS=sI.jɶ{S9}~ iҕ:^^5Z2Ӫ ^.eWG#F0?1db0`t,5KMFimt 2_O*@.I8SWG-K5\ޢKL'-89rܲ1W'ZHŜ6(>ꆘeeF{9!q+jep$?v;m{&4,X3!Dž_̎k);ai[qGж(h";C)b9(sg'8nɔzƥ;2eQA$񌞦FUUzOZq5e?xsGo7%֟a&==8 j )OQ$Q7crW݉߂õ~߼ YEVnq8+(wr(GN^ Jcyn3bNq;U1:>s$[ 5pBT*HgO}{4GPGTGqMPiHUByJUxFsjbD"d*Ե*TQ8Zw }܃P [+w Oswm7h@?Y.gmEl`>m*ξk+.ޤmщZV)Iط%KҴV P՝2OsA%(@* -]<_bC:Ͻfμ&bOYA5`=*ˏZϹҌ#wSҮKKPJ?}cUiH#+vӅ稩紺Ki9cl)jRS>բ:>ݼoɚ?4+EJb3.r~ jэz$Mags:bac;MQ$ρ:WxjS[EpޫGmV NrMm2jyIu|VfuQF8',\{TI}6mqZ٨2 *K ʙk4pۆ7DlDžywC$б*\Gd@ ]0mDq +?>f+nQ3\~j OuK5)c(l+{Ҩ7^msuq+D$xt(;JGN<}؜&o>P{Tú9m:spb 8- j m:yٙz:sZZ%Ȼq5fQnk(Sqn76D'pK`;^V$Ky]$qۅ*vR}03O Ŧro%Z1.Lk{\1B q˕&V~c7 KO+._`I2ӨV Ѡwte@NIO Wcsy!A˻G㓚zebg#RGc׿u՝^ 9K@EkB5)(3GY4-Zc8}EFFʈ񞸭4"x<;agf#N*]_1 f@H:=ugir.(U98cco<-4AB:59gņo c$⥷x|w,xtl} -yN^E6N4*}Z~?m̮r1?ֳݏ)utomQ1zE5#;jDVFᔌoiF ! )sW#J5=:_zľ0/*Pxm2<$q88?]Wmnln$[ܢ299##hG㷏h mq0I4̱ȒU,C+ &r՟^]GT%fW#WY&>K՚Aݪwu4-JVShs~j*-zPƋ szb2..crNG`?4B<.lڝ$H~~yyuImG3F 8 4qs}{yKżN3ە}3>"4{L58'jwl|Ji $x }τcRįߥbkqTqFNzᇂedW[-}WmCGY8pp~Xytg,<]sOsֹ-oO5I/ i r :*Y~0Y&ZcsmW3WRG軲$%>]J6Ke'sq#W"L.r{} OKϴV\3W \J[=9vo*(RvA׭^ w8F>wwh(]A$ߌtJKa(>~]D)峁$c󯚿hχwSzh&'+ c+6Ǔk L //+nqYД5b3f|4^ܩ'JqFM}..k/rm2s"1vyh=)2?zOMxwG{q/Aq:袺wéOX 1˹yP?3ݭAGZ,Z P1<@^ux7M~J[1\UxJ )΃<`F0 ^[oC%co.I]NX^JѪWrzy"G9ܪO|WᖯM,IIvcۏO<׫ FQOeZ[:1.,Yq#׺»FMPGxcfws_c~|z圹gB1_|/o~,--f,26¯_Igu}3\(w? l&XnL_ºnFDeN=N3̊:^DXdb0#󯘼cZ?aHlr$*7 d)r (sCʝ}Odc1ϫAW$3=|y>'(ULH,\}?Ǿ񖔗zMY2BLwڦ)%uErN2{2xGdOpZkSVxPľV\;Ɉ++RԷJex*֙߅gĒ:giq ^ty/hIF[kZ*5KMI$*K@3] >M=JKv~ЯY~Vɲ<9IDe##R:R5QnGsTŽⴉT`CZy7q6#F/8+5.~Wc?SRѿBTV]ݥD3,ܴ R3qp1k 3K$q;28n0pF+BH~9qQ5ic8*c$gU"E4rIX1%Ȗ+hZuLmsY:^*[JnƅN}#CHoc#M4n1ߟm_D)'%eo﹵,;zqVXyHNL}>&yduQHd~;NvLAP.r:w2涅Mj̤dgq=9XBe^% GSIY")R$;H#w&1(TdpFq3R s>'Bx]X0lNJĵG]7uKi` l~$ ?] Fkô'6[_vÂv q19>n8Gg; Jž=*.v=Ռ9 xQ Ҿ).# ``mumOO)eP!vh~ am%XQd]xSs^iA~Utg dۊ׽= @U#8ݲNBk':Z|wJ#IG ɞe#9‘ۯ_½khόoRBi&=!XtKx_3 H J`#tyjV6 +ksU76),xғkQzkQ<`խ69$WuH˧v`{sMv|ǯ^3ڳBlT8sswm1$zs޺g`nX%CnvM :3_l^'}{Bͬy%v㷯OL|M>[]Ř-.EY[#"~$@?jgrPZϖDW{6OGf1$D$~=k=oj*&RUnR1^x~RH򯬄&CY3D#TsW,9=JBXHRbeֻim`ljHUI%$ڦ"L5;=3FP1KgźĚ߈uBmDA׭~ZĿ`-,r6vǏ;O>i{kN}L\dOp]Sv xoZV}RMzף#V騢ERq؆}EzU=Ç^!QYrEhME1Q62aw G:| $iY&ˈX_sG!Dee8*A3XCq?,b%R>g5>KX H(#dxO\o!մd] r?a21+ʳLCĺ]Ij0I\;;Q7+M$coVR7fV) #'M<5s[*pUζUwaZju>'o.TuC+jz`v.mW3,@0_~pgq}bIBy)1A𵂔n4{[SeȢS\2s9S}4,>6ZDtג]OkƺR} IЕ$pQGgr{xc?;VΑ_h7RW*;K_+u篦}*奺zTZ$s3쟁iIo+f{~A{vW "N6hڴq%ͻE}Wǐx|^??ڼF\cD?Ɵ%]}Q/}\ӴnOA Y_ܿT;źD7Ӣ\>`bnQyJFX+B-kŭ ͽ|pORS=kjK>Xh[t\-Ο+Eq$_ \WA][Sm(&pV6-1fTγzzbj[֑{bEn3+Qm-rm*2=7HOS+D)$d'SVr 2N€*MdE0ӊ\WF8si[ Ecu&59s+_Y tk6J?7VcՏrlj(7:sCQN-ID C/f!!0T}pTרvtO54wö_ub*"yAQpxݎ1\@H|jQsyphrG^DiTQݿ򼪒ú<+-]g括Bw[Ǹ7. #QЕkUYh'O 5uv?<-\Z8`:& 2'^/~엣v>lh 1ElX<'yq3GM·-+#}5>g %\<!G74ux9],44WR/no r@9$ i # *<~0˫r?tMh~c^0Qʈ#џzG돘vIۅR Le$ɑ=*VyP8NA b&3֎5w+B(Si|ݶ“WCN-"fl<~Wgo;$r7Ȁ>߭ylgn=n0%Kc1t뽮GN%Kd }s\1)I N+| }D . POU1þY$^*ySڊ9p1=V;'owed1ۓnJ'WR+vԌӃېփZi̳:NaOJz'5[ՖR"wFS Jysbxi%ͧR}莎KI#;OVsi2F,#HKשs*tu$d .TG~kvI]̩"m%H`7dN7JRz[& &CC.@# =xob7=k6]9qoObE?6AilI~u,rGnCB v?0;}L 2F#;dt.IH uIIIr? oi^B|^uifOɻk{I6E)Aki-m#{\tnNMw=~|nnxom̋|w͆8ݒ1ӥez&Đ^F.",~L.X/Lj]Y!rT`iVIq';RH6I=O$5oI\ZrwˎQ;פּn۽an?JhZv;e[%1JrЌ,G`KrORHmOA&k P^"s ɴ9Hji"j,64),/ 3VO ֱIf` 29$`Z*ilZ,P0<`r0x9 scij<'%z$l ry)Bd${! mzeSǽzhgN03~JumYFU+nw-)gxSOh"c* 2Mfx7Ft$e3A00zWh1or8)A3)Qܪ$y]S}%2ϴ~V#_3H\'9J?6o>fi"2T1^u, 'Q<jqBٿ#v"X3yNml:H)yJ]T c;j%FR(< ?o!2Ҽkjչ22D%B9n33TVg.&227c."Fy,s澣5j3s62t{Fwy ka}+&k[1N'{͟|+irmۡ۔+H"P=*Tv>{S_ZDzmbmʪckͼEc}*J%pQTbշ;R1[VaN1Ĺ?5|%.Ld}ϗ5..0~A\ZEգ/;6d|:;mE a\I^S0Z^;`/~Y6pH\`*O\&J1_m~*zC\2JzYN6Sa GwiYl.' DZfcJ-O /C'uH.5a!8=Ma[FzBI4İ">.Zj^91+ƺy.0)=:+v7J(#$hwyI^+\A//-["E(1ŰoY`sKwcط|V'_r(ҷOa5y_0O[I&.j9Bse,eA8֟sT­{E,h.ءBŞ쥃 #MH8+ԭxX٧s߻$W_:QP8$ Sq2~@ גy[aV"ҵS'b/H;pШ4h z{d,ׄŽæ[# %IC}jN ҕFm Ԃ d`RdUhW[|(AdZy!b9vB[14a9p_FqROb U|I2rzֆb_nb1ԵImyOIUI'n}*Ǵg'ts2$|W_ȷcs~ָkYst<淒Z˒EQrׅӇe9,̀1lKG fe-c }j״ 1A~za#?1' WIөI]bTO\~pQ1]Ņӟ/X R6: Qu:~o0&~a1>lQт{ +kS[i}Zٙb|2|āU:X^;wFG?+ҥbd#t7lިhich8ӿ5vϖcА} @ JF֌XGkgԾZ Iew*7 .g* 䛂gq =Se[q]^o#P wퟯ4]ZJFcpۖ3߭zm_SkX۲7-ʜG')n\v!I^De1:d9t-?T1%ׯAnnB%;WYE XTmM^+?EWn,\GCϽy޹z/;N$t5KK;n;W+*D0s3NcRZ؂(NaX4颞;P S9⽐I+)BC7 0 y$c`qWq.k-”۫4mc֦lhIe6c_xA~(%䪺<ƽRwfyl篿7]9 l<:g7ƞմYQ>Z|cj59G),@(A0_;vgor2ۀ಻_A\^@f]zkk]RdE%w#x>TL֟>^Z%3ְa](#9T%CsA® &1w~֠8DKe\ -'*rTҴMHiXEic3+zvǮEuae"[ƌ+.4ҫB"V 1b dIQ (#ě| =\d;AֳtX둌u$KTs 2I\G#&`KG(zßM]ܗw&IX<䚿nLXE!:/a^F*tЍzwKDYrǂ۶GES/:7|abLZ̋l鎜W/Cyy9_\&`>y-5 i9UI] E%4ds"n};ί☡HA\H+6NaNrw ú9]6r]°}s]BhMmd .x\k^p:M)K8ӄee8g`ԭ!Ig#a8J` WݖwԙS {TBvRIV.rPn&,RBy:HqFNj~$T\MMP|y>֡@x2\"-i pA2#GhY*1{TU'~(L.bj)q,ѝBN&Xg۞<֣VҠX Ike6d1Q;϶vyhgGS@.6»1VjEgy,O]1_"^{4O1ݨo\o6)c=iŵ.aF~r*9uO"6h Kѩ _JlЪ%j;mʾ2U)]Ozدj =):F\,9q$gG-}%4B~p x嚒 'lC7^$b f+k\װEIXܜ ۩%MRmP?J.nbӣg/@R5M6s !c`*%plAދA t#"a\tckbjC 8Ǯ? V"Ԛ夞UwWw ㎞ C)v;M:Ё9K`<|/5KDEUK<8zF^l[H3y}|s vV [U}LJ*N-aRyB1aVFq*[wV #V?J6bxց[j'(ݕ.d^_tEъ [5?yZXUG+|WK*Y)&gZnΌ # z4D->#PRH L|}Ԏ%odx,\ zƳo<l]%]X$^͜YnIᵶR)k8v2=c]qi),D^k7<>mi6W%Jc n|?-&fŔ"9nœ>돥_3KbYm#h-1lFIT>@pOIu L]w,BռЙ=wWkx2]$fh r )lΏBt bc'd9OPj¯h[ 95yn O׊[|$F9Y ӊR[ijGǩkF<1LP{K&9c`r9e/fF 94hG`9E4=6H +|}+7J^5D6űlӶ?Ͻr6`j6PA+mRJ\wee˳y6Jn6qǿ\]5wIc$`9?5,$@0KኻɧYy,=Y$}*%gI"@X™ z8mN7.ihv_ +Isp J3m_'=&zJHZOƟtĻcP8sZ_x!)I=s<jGT*+ѫdy*:mpOpͳ<aZgۉ1j7dJ䁓Fs4==Ĭ>`vT&.ઁ$ųxƯ]v:Yḡ1ܝWˤi V {[UP+V[P-/-7 ZE9s7a{\~Z?@ !_mp")} =ǧ^wsᾕ;9.mmoD;A>Z/K'cj;,(5 nj֟kV{ Ic={ֽ(I]|JhX<:uqk도?o~'h-n3[u!Ddp#=Cr~P6H8zCakֿf?_M|gJ]B݆G=kXWQlᖬS@_ə!XGg8=_RH|VY0FKJ(=k[?Xkl'³{%~9<xF>_j|)v] F0?#Vw;QC2~ʼ<.'J}=7 䳶G;GR\8gqjmȪL~|5 .y;G ֖vPTdUNA}IzPҗLO}dQa=ϾGjI ]EhFhó=J Hqғmj4z,>!Cc6Ëom67uҼ!|OCZkR\.Xv;Wc_Y;>/2Qy;QI]s55RM(7t#tJl33`B =(FN#U,&_8z]8+Ԯ$xeWi xVźM]YPFW͞+E-?Xg)\zol=8V3AVH߸qϠ+3JЬ|v^d׊pIlq*Yx' z֡sfELo?: {U4*gkZ3i^w RkEQ~Xqn'q3@>$Z[g?7Aǩ5qlIgLp*Z4gla؎k-IC `Gew-? 6#׵k;#ϭWyUc.lʊ? ?znK=^VieyU-{bs?\w+8js%NoSC}}lT/d|TTeYʜ͞ǎ޵>A %æcݫ##89=Eh\[݉e?9]C{l.29_qw cܵn} [ɸnQsNbzsUd+.[h\EJ$敥p0 (cQxX 0IQT[ʌnJ?W"jpRFtʻv>j_"'$}kYT89ͱq[r#(9:rXK=NkF"BJS*\ ;R{NT_8,Y*q@OQǬM#/@pxԞe1$ʣ9s+m4<ՉDibUcBN7pj̓0tS8N9nm6dRQq2' qT[{h`+v,uQԌzy7fRSmy(7SssNsT#yr2ǸŻNci =1IvO;fs.00܎ ASa[d6UsFދsKky$,uݢ_yP=}O:edi$FrT1׎4I.>#Vϒ|qcSxF%n=B{I>{*Z <O_һX胕$t$gO;;Ya+!F#j?Ͻj +qRΩF12/˹ o5~cFKr>_dڱ w~fR|LY626^! ne{4['@3Aj.UXÍ]ş'1BoF\}2GZ/x\:S>!cUd]Ev?QT18+36sncyT+ha+"݊'oJհo#ɜ5Əg{ֶ)V"A*D28\<}.<- Bdv4+}0*x;\֣PͰ%q³/v12ٛ62#!+o^OַMi7Vɾ("go-0H p=1]4 f4+H+jC$u'+sAakcPEEك+ j">Meݱ)$ǐv:WK@e$]Eq1Ny w (h&KV@LnX@$v}]~yo1r1Z+RAl09>2)UX.P?*#N$O4ẕ¶0*ɮN{;Ưu-H&dv >~{Zz@I$lrDk4z j6[1iYr;Жt=?Oʄu KW31>mÂMyĻx']ڵ!^"z5eYE}m? ?i{mB(ݙr'GyYJ.Mt#Q]# jn<9 Q*f B}hçkOL|^ %J67;Z\Җz-d|޴Fo>t8E/G4Fb@쾡}O ;{0żwU|zw{ݬ&8;tDx`8QVM6[$Ov?OgZuu'"Ha#^- yuǞPCDs{ W[6Wwg?7-LxR EFVc}Oʽ;-;;mn۴ZY$S9;3c+$MkX$s[g5ޫ[Ŧ֖khbF[9VO}?S Q?z[/wc7j8#Pi;Ԭt%[dU;YCÞ;❤xZQoIe־6rqC驾x'pyT_",z?&y WmčqF@s]o=. 5 YhJs14jAe, >\k)TcsXҜ8x46֥0 3[[$g^n[P4YɟjT~? u 5hVPڵ:⻊$'ECrkv͌t(A'yZz_V>7v|{a,|UT{]bHj]7~Ⱦm9c6=E74}{3h t57n}DQMՓTԭw\?k}&KҾ΂xģ>:zwW|?KQim^#a=cxrVnPaW!}j,-9@Il{sϭ_$q { X xh3Yu-CB;X^G!nد{ۘ4 y 1o?*~U+FKЦH!Iqz bFO Ki.bdBNF?vk{#0ʩ=sMp^7{K/l|lEfAr+|-i 4q8_ nA*erè&DqU퀍wn~˦"Ba}!d܎5K$ GTfֹ>i[#n[_zif[|e-`?a7i1͗ΫimD5 <"@e}sVo:'z%-p03{@3 6;&(M]n14'kZѵ&IGAxOx=.M*Kzlǀ؜Ά̳Fp@'v:&I$ N2kP3Һ- V6V7#8#ۚ-q7cNMjKRBp2PHx޳[zճGDĞXǠY\}-M&T(kB݇R ЖهxZ n5ne *t6Z֓oc`RU*yd \^[elA\ޫ%gAAuqqw:oG,"9) z{}0̉8$ЏּGC!0nzڮ#*!y2 }NwPUZԥ q(8R}rh}fZtԌWv֒ ok 5)6kqԒp=sTd82۞>dCYBJ7P0d*]?*vikv$auTv1t$tRGaxOJ+( rjm=?>>i#Lׇ< ;Ud|7q*>H…81Fqz־s]I&GYہN*W؞;{UmcvC]D9 9?99#eJyN?svٰ7aWQ; .NA>Ϯs]d 1Ӑz?qb {ӣ{[ c0#L!(K$.[;p}T]:yjdz|)׷T08 q^ :.vy>Nk🌴=|pFV TN,-Ik6qd@˷Owdف": FW/,?4Օp{qY"k}>-J6"2c.veEC\u^Gf9R)LR NF3J3w +щֱRERb+R$"lqvk*Ut"}pFPNrֻH15&]2/V"C RA=2 M$K݅?Z ݄(I<ՄpRx?ҭ4'm[5qpzZh|x[k98'89ge 09iG$ӥ ՞y@д乹i'.0:'p"W'xI5-@L1+W%#t\YQV.G###VJr{ƾԴځ%po dn$`ּ>|^E< i Xvwg*J[#JQ )#|{UNUb 6S+]2I$ve| éiN$84y#r˒a$ۮdVN&ZH@]]( oW]~*#>|0qDvnT5ULԠhn-(LHx}51MApLG9TKN=J|>XuiGyqi`DžpAV`kdvkY/&Z7]íN9ma@QBK:WdsEIr}jYm?d ^G_-cдO BuI$?| <+o""Ў}2tqt$S^U5׌u/VkM9[+n's~{Ƶ'ao7Z;bv'<Ǘ96:??[[ I8#2RUWJwO٨z;vmgi!x\qG_W_-oEmu n?֤w;st}s\ZkF@=`j[OLյFKr"GquWÚ7֩9;>uoonja^ZE_ڠ1{xLJ^5SwO'Իh[k7eE"7ܪ8Oքݸu?j[yHTěGN j֖r=Ǜ XzeL}i]zcCl"XaE-* ?t[Ҿ|=-WᎯx{Ho,7 MrHB#}n>&$ܯ12Mt4NblsM%R85sƿ(PBcU"ҊU=&{ۋ6><*[Ngqͩyh 4G5߳o —҅"r% xj² buROKsURr@P-tz1ּ]rUsڶhдXyY=Wg'࿀6rkG +&Iq^~oj M6WSV>D_ǜyYIӁ] -&% ^ǽPUd'Bw=N0xgO:Q(xf'4ռ9H7ոʙb#̘LғIl4]t:B:p3cѬ<#{K[ N g? |SŧN)gYmN`;Qйө\kh=ZBᴃE""̈F3tBL!CcjՀѯ$G)!lAy[G?*4{9GoiuVlIbp3;JuЖ nL!@wpj}=_* "' Ѓ;*[D9̑uZ)˥V̾VU}!p F^+CG9)Of`k}ǂXK=qK~@f>lw,*ⳙRZ;YJO˜RDOp?@ ;l7Hd$ӻaM BN0=[VڄzB)'wv{U 80ȑż Vsۃc-A o}s$1v9D; t')~`G_N65q:B9 T7)̹@_8ҫ٥頽H=6#@kR`R=݀*LD5=-x$f?5hFkggZ;}ðsO6'STL ۴`1#!;1q-L9\qNC`pE!\}MH8ハ˥K$lȅGWH01 1s'My/6(5[}I!A%~TΠ`n qiK`{Gz򨳿$up[(Ni|Wc HĄ\+ q*[kYVV@`8IsUKtS"x: 1$Py nW ~5hH|?q:ce{V9 !f=򾟅]] Cx$ ] Pcr8h' <=za_YČr8<թoO:\Kx͸:!sֻgiisip2*=k#^Ɵb;,Hij&U~q}/-TXOٶxs?/ ] {(q%S7[y=޽ׅ5FYy5id9\eXC9Gq^ Z7V5nѡ'Y-U_CRYy'tx?})M.o?J4+4O")|yej]81ǀFUCxwfs.dW $sЖ)wj+G q/ĺKcE3U^G=n3=c*vr?T)XSr#,IzvS{!], 1S4G ע(?~k Z!ל|WПPXim[d.rmc ~z5,؋ŠiTaFL:nC[>/OVkXXg"hPv7c5C 4܇0to|}="Ww~5/g,?s$*''>T-Ⱦe-/cS pŁٟ~* 1Yq4nxݓs^k?9"I.s$n6B0z^5i.~YlziC Tymgy=.r@n'=OimW6k^]`\*Ghƀpxh̺u\D%i61m?WkXmSss]Lja%/QbH`R{_aw0σ<7mZjjQǟ2] w< 0+PŤc1ץ} ++֖;-dU{$3{u=(( tEQ*+wiRܳ6{5|4ELZQĪ#9B:ArkݼCU6Ϋ$yzUmY̭2B~^drtFS7s ӻIu߂ KYhdLšY 662zj<j;*53}ٲg4K+U/ę.-R\J92A>P+kzAxK*t+-[40`ݱ\Ҋ\ۯO idb%*JwDwu9MsҴװpgªɍsҽ;z$8e61*DQ^esZioqԻ6N,ntӜy}ӎ'̔/qyek]Ԗ$Oxv hо dgg>|Y'rt5v_X1QWh9Qi2jo2)bArNxU6FuGiwaۄH]^ }# {B|.jOs>?Zu4} {6Ym&BDO=OO=G\ y^眏q]0۴',u%cM,1ͤlhaX`PG}*6+ TXtsݧm_`|AD-ٛ 2+oameSf,ךּ-P#FF=qѶO.5 8c2v>񞙬+0FC8eڨh[n$xp7F!ly2S~e0:l㵑U82ÎWw!GNid[m)K YH9aGߝV;u0d3֢ep!ho@uqs TqnJL1FOqێJYZ]ϵm,L{T]^yV n)UEԓ j,?m}{ ` T y-ڍ5w$3j=<|7.$Ri6jHQƪ܀ʏwZٶ,P vC ET3OfL3W#{KO"d`1sc-3{ 9Z[ê\A !]Q׽TUn@?\t?aKȷ- t-1\%ʊU]2=0AYG^CxFc#0#KPrxZz.ڴwvsB٠`{ cZYƒs߳]^iXɴNL$;J*FAڼC4&səѲ6e8fk$di̿\Z E'yIGgg>l9Y*jB86fGVe ]`h%N ^;>ƴ>u4ѵjAj+?*{vٔm,[@㨰_0YUޞw 0hqwUXT<=1{A3Gf}xnb~i&fd'=G^gxom#rsקہ%q®8 >2$rFCOB4{=n|q}aB- zw?ooH#=Ƹ<)kx|?T`'Duox*29d= ({ 6 q*4>]$J |P W\'>ViT2v9wHs~^o\%0ڸB +6:zD0n&gsko _Q'4A;VUKϩeʏ W_t_WJ-mi ER6@8> |Oo-EiɅ_|~>›-t_QhٝU;I^^=ʜ9#-_O_QS;Z#ТF^$|԰ _>xdּKm&l=ßBCZ5xM&ONԺ$ c#$ zu[CwJݱ|OxU5ɞ{[/bWx.9u3&w]xw=Y( +̼IɩܳeѥE?4߻_l+,DDecUqmkSdu ̹+o!<{MXWk>0_8[ˣeGfĒ`e&r|W?gxmI]kdm1,7 Y0HQԒ:"rtћ.d{O |IĶw :$uS#5~{~u=8M/E>d#L):UYy_P wttWҼgl,VëN2TQ۵cR;'*U_n^, k {oJea0,sğ/j\k:*0Ʋ vс\dq5?O x7\I3ay9IVGC 3T϶5 0TCۣg#G?Z5}vѼ^g^;WqJ4cjNEzu5wߴ߄wEk21r[̖rֹ;lwGI=>nԈ %"K7'?Qլy6f4a?A9{Κ;wZJW8j E=v; geɎ{aXiѣPKsmp kY[kwsPM$r""#~@HVqn?iI64] 5?L?_0Si߉Kk$Xb'{J2>Kh諧iw,vn.[iV'V0m 6IDv9Ks0c8ȯ=S|1yZm8''ՑlJf]vcb9?^:)Y&~SMP-#x7!8WAN#S۱9WW> Ꚃyd|)}N\sҴtxԻ Ϻ&g,OOOҴgWk#5٦o.{YlIge!s>񎃨اe Msv^!,$6E.bX{f:{y q1p'·/NGq_x[mts2P|YV]2XԗYQzֹm2˿PXQw$灂ze殰5Ť-1-lǵ4i5ށ"]DԬNZt=Xv* = Vk1"yIcr3LbilL(0y'ܞ2KtPq36>,5|g+TgA޲o]InH"Aϩs㚒O @QIk 4QA%`!08$_볶e@]`XeGNTt>ƔZ=ݥ2JQ`cx=*KO{BP)96 Ny@nDw.rmؒ K)cZƳY2Bm ^{WH-%HlvGg99'>)XggLS%̞Yb_f:M`iRI as3vvyC<hqo`po@S 24pp3=zdTVkwthqI8&dEFO1$We2=.Y$ݲEe(b*탞O87=?i# W#K\kc}۹NjM{Ksy+:B:s#Y FABIRzƠWHcߜ}+[+Mrg};VH|Uia6LJS^ul2 _1FvŚ\!FMFH8'kVue pqWKO?5<:E⿤g$†)iV U(̧y9; >XxHm1Wn$+}rNnYjnSկhvd+3e\yr5e]r{f<!x. cլؒHeٙxc)4p$|J[g$p8gM+N$MWpDm#H%Iq:?⟅6+^9*Sw=OO?1XMY@۹=j(aXfgntr:<= ʔxCGe1w[!kS<0o<}TZIsidrvʸ2H bp*)hn,NrxW-}N)9I#*=TbD,<*?&)c-eo=+.d_ -^;Q[+'85%x[뚥Y 9 ;eGL{U\E9쏿wXdT(}W-$NڸBA^=1/|F W;meVʹ2<ZO u?jW?%ؒ(B#ۧJTz2^&+t}7?Mgͭ/ c'Cװ渍7QXM߅ӧ[[[KyǓr'|T >yo1?΃?|2 k^_+)u4 kǕ<3LѐlzD26LOӏxo G$Y9BR=dgҬc-m9<m̭ ̫,) |qYNWw=Ydzi(,w{=X:Xqn@Q,݌pr_ ]j;̲o4NL#>|c|2xwᧈ|E'.fFqd!^g5 Zt+q=Y9/.V,KdFx5՝RipFr+*$Gf${Nvp>!K{_!I#FM.– ʟ:s85ͮߜ!_j 2X\ Terw;H#8W*k {8DB"cyqK n Y%asx6 );UQ dP M)UA UH-dRcۓOp}ңQ"G"خ>l Ԓ6Rc5%5/1W]{3Ĭyj4\ZHСN}j%Gku9g " ȭ} -?UU:>QҝU~Gv1-25dpKy8\vi&{U@'x[xdXX', ;uŬ nj9=(l,sƝ%0"rO mN}+4'mkOuYH"( y?M-wdN"6Ѵ#<28 GJԯ$3Ȥc9OT(8]oƓ)Rү-D21XwM䀌|s@9?־<0.A9F8s]YY&ē+ynHU0=2My՝湡3Rˎ=v#?U<@ir5C͆UkVvuۜyn+mتuVk< *KkN;q@$Xe=#ԏJ}7}.̼*Ьz%Q_BmK;|MžuI]`I秧.5TӘ okT;r>]x6,q"wۏO%h"-O'&6Di'VӵM*͞WC< |^pz3Uo @/n .@r:zLX<=zR$oTH9 [ B9q I-Һ:fuwwif8fdTl>k<5q6--aX:9A۞5-٦kĐ%N6o+Gaj-,M o(,GR¾߉tfѭ.U%u;wc>#w1jǒ<č2Bgh}]*go>8~>9ͫN.K1HN#L~vJFBW|E@yogmiflQ=kePa^d>uZ wЯPG֫% !J⯘wr-yq;4#D\qzƫ˦F.~?t<"o#%/Ghr@9#9dK42IºQO}{nK4!UngO/#.H$Rmb %,$ Uڇ=?& `eRIgIZQɺ#!?t-'R2O5o&ur𨮶"`2>-728<d"a\Tbka[qS%z) q$?pFNsLywzt1jv-qvCȣ]//Bc+*Ox3m ssZ]k"#Qy0[8QXʝޅkĴI^iٸ%AQ$5谌 J1^Ox܍qmX=*i:e,Gұ9uXpO5[V-gm{`UBEϮ;GpQ|T2.vƧl?{OG7溵DD2Pdpzyo¶SI]i1ho)@NUx~ksq'̽d++q)rpwG'%Hs+3|- Ax C/DzsjvAE@1~gѭٸiЏjt&MX%8$GΆO8O+?ZA!&vTA9T! (A2|-㩭{A @.~νV]O"UhbSt$^mͲ~c9.=J,Kz>BX^Ada׵|F"ni۶}*$z,:u\"0G⿂Ŀ"-l&v23sj nTk-o%B >9i:/-x/.-@df~㪎WrF@ʻ=o-9mAQ++.)!{CJaq;u֍$g)w zvq\Vu"ܛF}xPI'r#.9y܍&1^D +E>SAp>n2ztӰEv羾fJ\2׎%˂A=}*_xd,)22ֱ4gh(?xsT\v'YL {;MB?g:gq0`wԏjͺT8)r10R_#FۗlN]okgj7M7$}ikCI޼$ho}[Ϯ| ] {ɯ+ 0D[ |xM6ZvP%:ʣлΚwD SVfOՊO==+qk62ϦȷDX/oUaO/C0#]ȫwehl:kDvoLcTDyd^jp=Eu 5yce6@=Jlu?g'jqG}*TI"A0?fxc~(`exa9-U j}v>P6qiQש溾A @iOfrD9.a'6f{*Ε-0EHak$w>tS/U g" pn|ס6#>o:5i+(!gog7xbKdioyom*T8xȯ? i}(eK85ǧ:cGJ O «WjSD*9 $S= 4[RxsN+?PAD_JK߈-GLE@qGƟg-{OԧҠH,d,3ǿr?1x@MW_ OQԖ8d}+׸҈?d/|G<$`X`ϩ&'E[Y\ nZXt$:rsj 4]7I! ECiUH9ȞZ&$vfH'8'\ީ4\5 ,G鳀H8~nKV=V:'DQE!ۆ %sN`&EV;RAl>or%gD.w@z {wY1ϔŶu5VIpb&i |; Aei2Ǚܓx5k $3V `J 2s}u+Z$Zw2Z۪~rLOtfM-̧z7"8zY 0ROK#e'*.oF? k2C~'~nU @޳D +A,R䓆8##:o\YVN&ѵ )fDӒQIڊGl97dAeӼC| 8th --YY`B01 g$pxL53Ycut DِXr9J?3MGJzuƝAjAԮ,Z9op<;18e~% gk8n',B c#9w, y97cxk1xf[NHx9^+EŜr%G;0jZ"M+!pv#{7Olۉ\mudx$qWc ]Q!KyYRIA#~Ikw lzMN^eIVS_9+q"xⲖTeۣtؼxL.x䓷OBJNB\(ݸKnʥ21շ1vjVWoY ~zж}Ѻ=GU@1F 8>g@x@<xf#'ojvhI}cסKl #Z11֫n&d,#AVx÷/5ݔŹÍppI xK_6 (6Z<,?wi\wMP@V#s N{Hrcw<}FN:j̵qyT1=cQG{IK=7~ H!iVG$kC+ԑ]Tu#.g<4$aYOz5\% =(υmJ[}d1)_NyWlM2*㸅Wo5ߴo>nmI*YO mԨtQt4<0ƚGH'מ$*HϡUq,^\oncw|/=wzvs$TOОE{8~03:[*|C>*޽ßNՋŽ|2<\Yƽ#zx!0{RM] 9^8[V t:³Hۨ%}E|Ӓ FCj[E.BF&\f 7u<TVWc$|=i!ja6\n9״e|5*4ӸfaUӮ "u2HT|`Tep28YV|'נڬשey CZ9F$nC*3>5hSJ|8iisܓ8+=~h?+-POx7L3UGHv?Njz# u}CmnJaa>sn$v4j?ڇZ~!~R:,-zM9k$z|ۏҾ~.lEo@''||$-m9--A+,`c$sW2Õ3.={||KFbKqi f GӐ8 Uoo('fpFbQ_\~-.Y@fݑo%rχ☛}U_?vy\湬feX(]sstg-7lwR9*+M%yQmU2n9_C^d9@mWa\sVۢgIA|LA$$1ޫM|cϹ\x:;t:V\)?5KsAzY ׇ^@ɀ,wgu\ @Z^wϦ-n#SupP"h |=x_^Eixo0J5a`e@') p+*sחNVQ]]H-!goi(Rr:'gpmU/Ė"4K#O*3MK/ 7C'yoa41#fX`rI5{ৃuDX-fv݅.I.ǁJ!sΔ!z}ҩ.H#IKèa\y(ʙ!J`8q2ݠ7y,P+Nz*M'K/=^LYxR9qh[ۡS :&7r38>xZrl#ZQ=m|5e>it\$fw1hP28/w5[m>iW4v:K{: MJٍIq4īq$'(DfisA99aN2@~Κ6jTvfEzvyw$W ;(Ip26*99"K_:;9jLuekwv ,mtj@w=tmJYܘ#&7 T>`WN?JKXŦxu|NyX|Nǿ44M3Hմ`T43yZ6i9rd^t]WLmuU*ӛq0%*NINO~xOYy^N$FT啻8>8ɹQzC?(:'uOY6jk}:J+b#)#qx#\W\2̪'_|#k6rMkdf90$NRn~b)aګQX[b Hfܭ:ctFTQ<b29Goκ×흚wF]ªpr1:jmSWMy !\eNsuw}JR乆74r(bqY.y%Փ>7jˍbqz\[3/U-NsW3lod^‚8K海J -VcKmAAHh`uƽ?k:5:*ݎzd!"Gip$ܫ@pqMZž=1Aʱ#}kҧ]n*mn{Xv5 ҟצI5)<˱ A{km$w6\r37lU ersE/BH g#?8'ڴD\(F7`{ՖGb ކ"{nbt W^E7[(shрF=2Wk)ΚE̡lۑyWWa|+X'kkã8bFq~=N{}K 7գq.3G35om=ݺII׎1uNd/yR q cX:}q&M[HG?Ě8L%ÜA+=\?do3]xziR 9] 0>+Y:֯^.1~#UmkO۴E2Tcc?V"E 1߽t&-5 V+}{uiea9^z⨛+.\~"Z)NIŗߌ}Z %ué }DӮ,I-e1;dWh\|G2/c#qb=k;^%:g0mGzSº՞}^dhT \5b;I5]R-a68yYqx˿RAn5_Xw'5˹#r99*3I!LPDgRnx ݺb[8= ۳[haGq;WjO'M.-$Ὼñ\9NҢwB?aSEkhI a>}yKC}O஽o|a/c"IԲ ܕ^@;I+W_ 4|H֢֥Wiݹ")z;3a[g5եƁp66LG~pmiu.EI1]+}:c֡ q\Fw*<}s~#|<:[˟|]׃OĹ|5g:uݽ7V:~ ϞQ4mU.因~ݻx+nu9+8n%)`-;s<{D7-2l~x6t"Ouۙ[4݃sq-OmEXтo{~nm3ttt@H;=ǭEp,K /$gm<+ CЮ5BG֭:s>0|6΄rEiLA[H AdJL~ïk ֓Q.}?~i nTǂGqIpuL!(ϟ>"$~5;]gA灁Ьoi95 ͺ욄uVg-mF ?{ڜ^$+hVf\gy>}B|2m?< q;kd2t1Ii{a/*X\t#ȗ:eV?gD4Ji1X$?(yTN;cZh/Ŷ ^L@Y)4Q $3Pru[Oav|xgMլ<+K dԭ5TŜ^۪QllLJdZ)L|B:O|O~9nxFXZuDh6 :׍+#s[iEz&i<&HfŢgQ~G _ojI#>~>PI4rn~Cہ^xͪ˦kVJp1s󯄾"oⷁb{xZTF\M tIF64>&4~ݯ?|}e^.Uh$YE4w#ByeO&pg^v9A~L/`KH6 5/zl\xb-Hd}[z7c{ЪSk=|>m$/AdTns!^?oGeF2?>kдOxcZNOBZnf)vXzʕAfqQ"RUtŒq<I0Rv)Xw<՛x0{euxx] a:Wo}cD/hn_+4 &*}A#pQzغ*ԩ+lxBi(da7,q}b;zZ w]0Xדm'k/ž+v&to4 8JkzgbOKoSpg$ FSin4%kڢT^5t q N 'ORox֖f[M+$d2h]xTg4K[YE ē'婼)5]sqN4NY<4斆;m.O(vC!W8Ȯw:};[[rc+gq~EtiP2NY`s|ت>MkRM$G Aٮnֿ6+yNH/BA v7O-$3N<;y*8 SOK%m+s.+_xW4A..#,l{Rt d:ԣ"<ɩN`[xNֺ)wo8 vjkLtV&d; !ݱ#wzs |m#z*z\/\U:^Y&LO}HX#Ǯq_{6iV@XdqWk?x|i1`c;8efZVzw43SEEpL "}ƱN7S;zSڔM=߯cX@W]?1 tQ#`09 ::E0A9;"[-mX5kok|)baGb3^iiV3{J09ŻX-ѭ5K06 u=r V5uZ3)ӡZ<<|g#s+ !QAwd9;ϾY'oL4Ɗg@A1'38eGJѝ)8V5"NhXt\7u}}}jeJpM/X0i![kh|dp ?`FH'9ߥXYi\u0q'ްH ˟5[Ȱ\%b~?QmJVD\?τ||U[+d ?e6=#ڧb+8i|h8$rKg]?tW{Ub_ůkVo6A&=3S8YnQk߈ y!_5cpmf퉓(~& 1;FJH6;;5jM䱲`皹yH G'+'qgWiWl?Gűϫ s_=|Ha^SXAJ=%[{ ~|3+/p&W'[AJϤ/<ᖈZ|KxnC_i>۲+HbJ1SߵL%b]ѭ7TU⽶MF<R36W_cڤW#,p+QiW#-sV.!0Gr}8yJ֬-.3;R@͸eN" q@;)(ۓEH609g$SLq;e6FyЏ6۴qgh߳v#r:) ,*YN+Oem)Q$rT>j6dS Hp:G#iifG,{p. /c` Yz iN&T\2.Y]}{s5TRL"e@͙>Ԝ)Yn凉5mR+ѥncʍwe9לtC*PODiU㜬cI#!=?*A#?׆nԴΞy-gHP/Um?Z :̷=:/ۮR0wPǟÚȧɚxD}&iN]QANO u /xWKoq,x-]w8t_++o鑸Fl"gu]gw)=rOCۧ%^.c=Nb/l.D_sCҞEq~t&EK{𿻝*9NQ-ݑ)$mfyy עiB}IW Tn%OI$;Z[4|ak< }yffEqӃ$cW8u~ݬtk?¿4l$Gw'fHS<`O՝K8'rN>T-uocty$>U6In:[HWӣ5 #)(1N9x*|B*Hu}LLDݠb@ =YfηNkh. ~P:OZ%L#h %85;]K>#זK]o滩f@ڸ 7=JM8Iҿ֣Ҽ3ijæC|YWQs^o69֯dmam3M dOWm[9W"VU|ե5#{==60Z 6qLvpc9+Jt.ɩR >gU ڵA6уD<0W.^ iZqj7Vœ<=ɴjޡjoimd̖rw+u\2 *N2=dFgX$/ک<$zGѵD2B);[u#pA+͡_*\RBGs E jDx|wi?ah +Da+xCQ@9${w;VO0yeUo,BݵdΡwqBGz,x+)˓g-;؂ V5 ێ:)Hr)nޞp{־oAw=>&=M Z79w,Ycׁ3QkIʇindD!VlcŽG;nsWj{9sK|ΉGrnkx&la+i^zW-mu ]df_sr:kIvsxjLIrU2~emGCm2x*KnY}O:tk{H9n2zioF2;T:m{P .ACN{ (cc3t%͢:ۅQqQE84$|<=8: t=S=DqfP9aW$o_Һv/*Ƹ ~ޯ?OvkR{ʞkoC,Y# 8Z}ο3k'#j,FC=?¤(RTzVŕc`H +>בO [X7B[1STHGq#mQ:d/_bsznmށ#_Y2FK:ͬʰJBsb0sŇPV"6o\\l3|<`Op{uEtOS)w7rHc7ppAִ$Xù&?*yŜwrOa;UR;i xO4I\\^f#oCl`N HN'^Y8mcgx׿j^Z# (a?xS~mع(fˤh.%ȧ6g^7'T/o<Ibo6L{ˎ^l\wZo-2aF3=GDWKC_|"Tji\L;;j0%Gk4M$oT%g#=+./AaߞՎice܄40;c o=NHp-D?xc({XMG,H9_cҦ?&bUV$Xb,ĎFyw #~tRHL}8<*!:{I YQ1{a gDa$LСpd'zҮ,V,U#Vu O5@P6(1$Pne,9?jݻz{Gwqq1[kk)3Jӄ!(v,R%3${{TєX纅r'lCsVܽ^\p1 xol?gx>PXqXr?n3r`{HtiY~e%}uMRڹ2biJQ&#/PCϦ8L|s=H<x"imƉ9-vfD|qy8 4!&Gtw29a?uNM;S Q_- U\cakNqNE#RG w#򫚎eȮW!q(8ǚj/cNl;$oF=qҵ...Vk~% BZ(VNV(%8&3ZL56T+`u#s=wD]і'PTME.@y~(3nW")$̍}sKd?|z{QEEBxE J;u=c~0WVlqV7'̏<|ӅUee$ m Bms-VQ@Ĵ)1.n}OQXnϐX ?fz&2 QEi̶H6^r8>9zJ(DUG̓=k2e9݆N0(X\JK.B*vHOE yJ6S$rxo.Yr QG@9=sQԤi3^BH,^T{N = zڶo`R1I1#h=zED5"KaxNlzuG̈́a?!Q~QZEg(,(ߜwgQERL,A*4d9%'ԑYKG(%#oOΖa$-,󢊉X; O;Jc>+rd6D~'ґFG q>EZW"8JX\ =zs7uڕI;g<=9h7EwsPV]=O~Y*$>\8\(N;X/ f=?u"6]#>򢊗|EZvZ7HK[ARAs+'\ /I4Ip'_S=<maZڒv7jvr[2 Q0<)P;+)$sGCEs8IǢx⾻7cS{y e%I*XA3q]W7WF55\6R0(U\*K %oj?-Xu.;hﭛ05&G?)Xs֊+E87"cX> J/mb;LOcAXծ#WOW;L-Gq0K;BPW#ssE hQ[ ĸb~BNiӜh۰dH!]#%OT٠FϦؼ&Q@^JFIF,,C   f }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz?S((((((((|sOß`-/ڈYAE> ߵ'x8-hqò?B~_vXω5Pu v?5KGt'?xyk?j*Y<ؿ'ȯYgY:C5 ݎC~(+޼7'xRϵ|EQEQET7^Y\<G*}eL9+m-[[((((((((((((((((((((((((((((+&/{ɪܓ-пwoW澼I'W$}f(((|]ZkqfWZ&i&ROgu))QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEe=ԫdW8 d_NOjoGj?ukH:\QEQEQEW?uOEuM}ϭ}CEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_<~?qG )p϶[BWQEQEQEQE1_dՓAOro{*?Cֻ((((((((((((((((((((((((((((Ox^5bpLN@uR_/5+]һQEQEQEQEb{ ~~tQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEg t(ZJMq|3hq@ms?4*)&t~jD 4G'%=h?}.OVhkFx{/{lߖ%#c]#:fIWC\$D3с%QECյ<3k -ژ'(((( &~ Mle߈+Ө(wsߚ@5_TesLU?Z@?uk\,J-Y~YWYhy|#5?(>˓UOG2 ]Cdݺf FSMgs'H1Vh(((((((((((((((((((w_ޞW}k<[U֤{}챏7^u4rK#}((fmexe22]Vw:uAqLJWo(B.WyGB MR#cخϊO5fn[h'+F{ۗ\;$-QEQEQEQEQEw_r<fG\܆WS$!GTE,~5k_<1otϗdnCk?hKiT1(n3U}Pb}VXqc)$ov((5;*.,n^AHd$N"r~1춷P[Gqo*O$=Ah((((((((((((((((((vzEΣz wucRkxƚް(ľEQEQEQElh>8|6:£Q[^~$[2s='?}W~,'y5QEQV|JЎD=ަ(.YW/QEVkv7^EQEQEQEW:|~c]QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ^)Cˋ GҼ(((+pAiپv?J袊()H^:зYpޯQEfjY`:((wC7OEQEQEQE'=@>Z:((((((((((((((((((SM2LCk((((צ^ |Gұ((Y\D=Yw/Ȝ%CEQEQE|;,'ܿuQEQEQEQ_B|pOG ^EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWа9&_/WEQEQEQQ_]%8Gw{(((X[^8 rD%z~7:((+we"O?j((((>B!uOa+(((((((((((((((((+<ً/xo*(((|iw]q tQEQEQQ\\Eko$Ɲ9uK2O)Tkk@֞C ?o]QEQET3+%N^EQEQEQE7,ro}ֺ ((((((((((((((((((_?>"G7_1EQEQEQ\Ok_;WEQEQEWuǒB&+T)EQEQEz>ӢZ ZӢ(((C \I/_`A [A(0E`TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEA{hW6`: xMM(((6ǝ?j稢((`S|q4QE:7xݮKMR9?ګQEQEWI狲EQEQEWIM:x60dZ((((((((((((((((((▎4?, Z(((r 5A?h((?կݨI??կF(|+k!/]QEQE9Z>EQEQEW~I_KxDKI׻QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ^+AغuTLW/MyQEQEQExe((>ͦI_pTQES7ε so>F}KEQEQ]O?k4߇=^EQEQEQ_C|? I}+N*^EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEroj*<.'NO;h(+*ĺm۸eALrOVU[4?T$(.#f}VN|(P #nz[63m~sm$V}~߉?'i%5>Ks-VЮo}Zeqxm\QEWkK.x٢+wCdqX\柧㏕e_*ωܻ?[ƿ6k*_kr5WK7"6 <5;݂_7?jCUj <5m!l;yHײlu!gW(mm%6F$WUT?5֗Ť閖0CmŸEV((((((((((((((((((,r|S7C7V 5EV:0JyamItu?ûq#kS]q#I*($bX~c(VMß]KjUZ@^(O7WY4QEQ]7_'Llz([yowG֣YA/ ('p(Yw'0^H?wqռw]t4{O1?%WogCߌbj>WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExo캵.ɓԺ^W$~c:C:uhUq<2w((h5?ܑj(}ΓA$̟uVge.Ok5w2WcQEQ[^&zuko$IŸ;R#?AEQEQEt &oگ9((OUirn/U{-QEV4D'E/q$6dzM'5((}M=yEQEQE[VmG< pdѵ?Ǫ?{M[M,LXz85-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQLT6GXQ׉G4 I{ݱ">ҾpO}O{8?WfER#+2((+R1$#׃QEQEW+;׷| F{ }?_ޯL( ]\I>Onc?s m:$ 5QEQEixcG}w_>}EQEQEVf+xҬEtɥ_v%4-Ҿo@h^:hM1-aֽJ((()i_~oQ}.QL4q4gI9a_4~χW+|W7xp?_+>2\?~m 2\?~<c+~cJJ{:K<"rBqq+ (((+X 9߈%M SҮN2+DIc?[KJbzmZ=Ν D%U 9!w88QEQE_wO3M/2\?~_PxFV]Yb &C"ǂ:+z(> P>Xye0s,aU^+s/vxKC&"(O.IiQEQEQ^ ;Ȉ?r((,gkvyZ}[iYIl7 薺o%(;⟍ 0ͲMGy<_ -<{OZ((>-Ư4x{/V((*m>͸+j(>ᖰV"%>⾢4iQ:E^[?T?acZQEQEWZ5 k7EQEQWtMsRέi֕ZH%He#hMQueCgUMt5[hd8$6YA_9x35<GiR7*dֳ ̇u 2:A hcWWtsѿ袊(((cWWtsѿ袊((.?S-f'iF5GQExů"^~ᶎV^$ojR./G$ɹ([+2((+׆7?o*y#xDݺ}䢊(+C;gZcëɠIϞ%U}EyO+Jg 痽h()|QGj~ůmᵷ#TةMEQEQEgnbV(<#_:EU¯:Wxkj{6oVOQWEQEWZ5 k7EQEQEEGm8lҲ[Vu)& FY[A.Zմ9HWF YXvN'zM^U^'FkS(((N'zM^U^'FkS((/-!O@ɚ+ھȝOQMD6FTff8O.h^1X}=((+/*MEQEQE}f<GWEQEgvښ=b5GIOgw-P ѿB;S K}Vp_O h&kJ/c[|{QET[}q0Ǿw} ^<˙~yEEQEQE>oɿi[4QEQEZ]eqլоOх}IS^,0~ ־u.۽{eQEQ_j<-cW)~>4{]{D %MHi+.8`=~ GoZ?~#-??[aH- Yw&,hPwX l?_6y3|?M½j:59L|#b=͙I3)H|;K^4ŵaֽ(+-_DžsVQ/5"{h(?ſz}9L-@9# }:+ؿc/>;a^e#팲sڿjk?k:9?]5yUz'Oo=KN((((((+ " jэ_x!]$>ۉO9؇Շ_c_6QEQEQEV-忕'PEQEe^xד'܌﬋,-T$u]+Ow IQIw-E.Z?q&uk fu$f"׮㶵_a?)Kwl{*Dկ"?*忉gtˏ[rW$?Wh(skF(((ymfIbq-}K|Et՚U(I|}ugMkHYTHOߊ_E+*Ir! HAkcWWtsѿ袾lfYbMq!g1"8 Fo )-54hXƥ|2%[~?l~7/._>.-v oeMgl 5(康5}zYeKFY_̑Vv,NOGk(N.$ = :Z~<ias~vL|(H- uy!xPX(ȯW__>3g<q 4Y/g "Bn*$3WB_evி%g5?x"MAWSZX^,1 ] gZ(#jWTָ3-DqYqV0H ˏY/>1o&xQ`@aPnPFNp|Gğ|WZY{|H++%ĩsC;#?%^2ՃEgqe\H⾳1- Z_3snR%ӵ1|gT(;//tL&[5YjZL'T#ƍKCzOznu$>77XU_Ŀy>c7_:Ws@Ljs~H?߯GΚH>\fJM2?Jjz|Ix%gQ]7>k6FIOWK=Q-OQEQZv݇WUkvcsrJѢ)s[Gަ(((x*ms*bxmu }[OKms2jQE|XvC}_WJ?=צSWmQE|xsK(/}<8BG*f,W%E>^h #U^+cWWtsѿ)GnZo:ġ^%a8͵y|R%4\L,ŝ嘞I'EQW?SšՖ7ZFe(fhtdu _گ~'zA #BF8S"ʮ@Q"E5?O.WN7cE|uZ6}Z-F),Ǹ AXA d4 #'ߏ ⟋/xY׵FC-v=0U(\QEm'&ƭulu$A *rIHm_*hzJDd[ww U +?ƴW|;;O1cc_AO͕qϜ#M^+EQEQEQEGPFY\VmV|yh"@Jɢ((xsMEu;X}?j.t+O_ye݄dA2褏cTTV΁Co<3[I+4߈<'OWA%C4b7OֻjY.7Uz<<ֽX񽇄-m_,m.|}ao{eQE|XvC}_WJ?=צSWmQE|2>n;FXnK4nF,`G) 4"C^2KhyX8ʼ6~WYXdYʫd:9]Ju⿶?Ǐf6b qiNو`6#P.k뙯/ndiĖvc1$O$<o4xsL5Je]JIH:UK"-C&p<,cnN.eGV#U##a_QiJٞy>,kuC9sP*w M5jd'q/ZXidOM|B/m6mW߉ך{čw2*FX#2tWyVsosiuE4tt` 2 Z'l-iY.R73(9âITWYXdYʫd:9]JuVsxsY» n #,37~2-^'I곗XGA숁TgXxJ+/ ]Fi A8*fdL)Zw w\̈U8u1@> g2OƟݘ`K_qKN}>[3UH% s)F es__x7/6R8t8ʺ0A 湺(jw"vm?cWĽP?CxEB稢(((,RoOYWX[u=N]R̓ U(((i^"|Ͼyg?g[IIfO~jo'4!LiRH)6<~[I*8hޒynuMWSH?UJKx5v=e4,lOݬږR&Klq|>Z\߼V?ß4-,jzH6C|z=o6u#bTQEQEQEjrl|Im븎D2>+IhNVdr7D&~WYXdYʫd:9]Ju}헂>Z=ږ͑ϛm1ǏmE~g=᮵wSck2iLҀBXD@$ѳ>d(/,o VZnx@),Ep8URIR|!OxOD`760M+]RܚׯcWWtsѿ+ U;Nv6+kzQ#z2I)֫_WןM/ڗ" u4B1&@zmTv N`AP¡R4T +_ۯ7k/ŗ] TaպiNGboRnmFO-gี,2)*`AA^'iF5~H:7,έ}Uj((((g&^i>ΰ(((jޟi+?ſKI%^[O/Vˋ{?l̞3UZiڅJ"wzX:iѕZƐ?gaOwPn#ɽ?ڳEQEQEQE&9"Oǟ{EQEQEQEQ^<y+( W&o((b~~:0e<JYvy !aӨA7~;G<)xk@NtXcĊFO$rO$MlYXdYʫd:9]Ju|L5Յώ<7]Jeh,=P}u5 GoZ?~#-z|MBm>11ovvcMnETuk- LԵ+}?Obe݈ I'_JODvބI$)(/3(Xю3ExDO6E-oWYXdYʫd:9]JuF;|kmfHV8}.$?Rk+}|})umZuQFUlĐBzgk(-|WQͯiIdA"[ҩyLhjw"vm?cW=?3vB-rtğ8Ы(((+͗b}ʩqoռOW%?Th((|k<9dعRWxuk$z=->\ķM3u!XTQEQEx➑$ ?foĽwR:]OYȟ/W-E: ndcI$u %<߭c4㷞o hyޒ6]6kqId}gL\O>jg5}3V+gsF8^A.W;&k)>kI>Ic((4w 鴏 <ֳTZ(((wcO71wڣk~o ( W&o_ |+vw5 [$6ᅫO$ywNWfLZqU _js*/DXIBu^]{SoŪv}yo 'Һ"ē=, G5t.r9- WV3^˛z=qP^Xz/4 6][n=-\G4/$'ή#%{ώIu$JxYc#?zZ(o,?1^·Yst릱ϒQN_j؎O6?3'>5QEQEQEw,bK?/_5QEMc9~+Q_](|^M_QEQEQ_gc'O=gK*Ut5);~cj^%1;)fĖ֬8ʪ윏$G+?foػw[}?!\6+XC ]^>6ޥ~J/xW옡Ӡ+W1_}?_n`w n5;۔v( <#M, XOoֽ"}JV"'?m2tU꿲w?o.:ijM2-c& {ʂP{c|U~;7.!LѼK7RuS_eQE>4WY|_Nj~9|(_z.doLg޾>-xfD_k#)(((żda*((z}#㬋 ZJ?s$BO\q9?U"{Kˎk篈w(!-?HI>X|Q)sş‹[ox3EߓЫr+=1$zo[(q[YEkc?REQE^38EQEQEUxvŚ%}I_n<- [i@6ߞi,1KEQE|XvC}_WJ?=צSWmQEQEWYXdYʫd:9]Ju~_lrViֵc;nei[L,{zW[ϊ^U>Q@%Q*%Pdp_ҿÏomkm裒ىfc33k+ '7lh+?"xs)kzN'zM^U^'FkS*&7˓om5AhD2&x'55$O}BNHu&d~b;A8Tv_YOz('iTmɟImhk%,}_Nj?x sk+#GQEQEQTu *=]6((*+mi<g ׌='i(Z_AϞ:՚?>ȿUϰ]#7c^U]oM\kex?Kk袊(?;?دd4Ic.G((ڷbSQEQEQV4}ĺ:v ]R48W~Z|3K9KjGڮ+Ш(ɬx[;_!j+%Q)((+2tU꿲w?o.:UnkzoEE|f *3k:+_~>4eh\&Y[#̕(ԑG8U\Hֿ_5UTuFkd+) iEqW<9`o_gc'O=gK*Ut5) y:uy=pV$PpAG|̥޺E}?gWcoܤBŦj%bB#SdPnh;%ޣ>7*F`:َ-Zޱ_M}}u+Oqus!YbYؒY$y$z+ھȝOQExoKhHk:{+'$OF袊(+_6MEQEQE|g4Y?b^ѿ=(oen~J\xW\/OEವˆVq^Y$cI9}F/#>2o_{_Z[̟rhV((;g?od?^EQEQE>qIo[4QEQE_1!7'#_3 _ 4ѳm*q|Ó_jh( W&o{ MGH(((cWWtsѿKsvbk`bȶwϷH@}#x+&^5-,w5-cXSBJK|0 ~ 1;|Ch7,~9t?dV2G.Gu#Aӥae]#p1'OZ56<^Ea`΢E8apzdvkwUc44Vnʄy%ܳ|'E.~|m'5vZAʗq‹)Dte*ɑ>Ŀ S?xKNkrs^iis ̪ɽ RBF?t?sj_;Nz7C_ҝs?>h5GE : SSP{Wyை?g '!)}V+Gwny<aJHgmNO+NwnM\xZeVA%Tlm'M|Uύ5g5w\{}@ *Ohэ_Q\?ī2(](?qKkx X,kA?# ((Z~(((_xcDO۟+^EQEWZ?ey{).57?Og/%y{Í@b$-٫(#dDtx#w?o'—1yK-8-mc )4ejV<)o/\ioJ>W:q^\Y]GC&%5 _z((> :6'-[o((Ozڢ(uέ2]]J#5O/ٖ(+_41^+8 !0#B@J(( _W ßAV%e7p[btΊpҠsN~_î?i&__&u;D+_$O?/ڗ~0 k՚W4FYlpy ((( DĿh>ۢ& :?: n7*#;LօRgYu1$`ҾAX]xf/iS!8ٔ4Pq~J߅`D/P>o5ke؂Z+Mλ˖"l5ߵ?~o3 %dӵ4H7q˔) *H#37kgdžncl6ymhnX.@܊x& 7_֭R YiV\D?~'>ի5uGė9k[H3!-k/LhO'㟏I|Ը,U' 8_Q^9Fj],|oR[o&9`\>[By+|i. uc+Gd,š0m\H|g_2m40ZTz֛5?E\^[vZ-6uEյxfbfǘʹJ$_?5M;/׍-g2^0C;FA(aQ/0k~>5\Yb܉2\~ӿLMwWIW?-eoy[[߾5['e˱+1~EQEy_^$/XQ|#z^[_iæl7F?6*'YQEQEQX>3տ9wuEk((5^('[H>Va r/ (?ol)c8k>\y^$ُ:WEQEH_DsX/O2|}֭j((({i Y|]j)\_#<@yd`r0ėRK5QEQEQEQEQEQEQEQEQY~ ?k=i$"W6SORw/h\c^IZ((+̾3߃3+^]EQEQGφH]ơ,'V&jB(+Ai(?%mօQEQEzWn쟟&M5QEQEQV?y^^(I:>>/S5g>xkF;/?nPYO ? ((((((((((((((((((B{%ofhڎUc6lnt@:W:o.!uEQEQEό%Nȉ{fF((7Mzo|9jqo<oEQE]Zz}d4}8?ᨢ(ݘO$8&m~jz(()ȍ$7-#Z$~wt{s" c/O6x^zQEQEQEQ\?zgM=WU[i'[u[TV}Y=u_?v迴kWt{,m+H'Uиdqטǃ&UH!L5<|KtbveEWXaz(={𦁬_i2JмFcf&Akq_Fi1eF>mf5+>IQbmYm-љ{)\DŽ?h6z520j9"C__76ڥė6θ\5ߘ>n~axgWHWRm2E=^E-[Pmt)/n#wI4TzkGUsLH a}'t,‡)* cGhX,P#?b]{7MHgmmjR=Qmr:'4{hn2"lqtvBv7rU$s??v}S~x#NU֟GC_1_3XKץƚ; RVd8ԩ@~߈toRu1fXEg;qe\?5ߘzM/+{m19=u_?vk 7[0|?z.W˔$Eo[xS@G"r ~>n~aTWk_煴-oP,uvKyZ8bYk`FFk2i>!-4LX)hbZz]QEQEW}S/'?yMf{Of O>23W1iYJHQEQE|y<M?((z>{k+?G{>Zw˺3PGv5Ww ~* ((o G^?#z+ͼe/ė/+knm$$d%2(iV|(+F:so;Q,tM.=FvVu Ka#-@O~QEQEQEQExc$M&j^>1Fկe1=1^ qCDט|J=|0he=݄;`wvVOv߳M+ɧ_hc _f k%K ;IޥaY?L5TQ\ď|o 硕TSH?W~~-[V SŌ^?{}^!YȉE[׊|/]u!פW4s{']KXZr! 9gs9G8+[Oyׯ ׺~V<-`ETFTC"9}$mֳ\"Ggd_Jǟljƿ&K84VOтד>XNO_'W6T6'XB#?ߪ웬XI6[SIi'{Kwެ##-}yt֜Ls ^IV M|y_tW_9׾ȇ_QEQEuU$ouu]J?__hƿ}Oχ%KXw?YzuQ_9F}_6( J*IǾ|!˛W>WEoYAuz^((\?g]e "exF6W5__WExO,~__zMeQuKkHdhcWRu &գlB/W%CWsW|,K5((+ڋ -IUg_?xLj5Fy󻯗"U _ /S.~;o"칭{?W'LS؍y$Om {*Q\퀸lk(|!oiݢ+7T4b=5_Uc5ţsswXt2O>!\$_*¼$WE^ LvY"uگ~4P|9>ˢ_}OAcI%{s}CW~,CxnGvDM/+޼S'/zkx{&bd(5"N=:"j B<3hҭ( Ҹ&# |6м'$)js F x,Vf>⫝̸d5^`藮o+7Au|Ȃ[5Fv刯OĿ/ NTu#P?;"ҥχk&ewQwRp3^YZh=:B>b?_wV_4(OOIG{no`@oxUӯZ;D9z/EiBhᔷSקj杠Yޥ{n$|_"|G񜗖MOb%Wɾ{M#Xod[x h, o'MT贯oD"-e* ^RJkO FQ: xzΐD $ٕqۻAf Ԥ˹3椪>%CWsWѾXNO_'Wf -7EXS%th䍇 `W羷b>iLз~?n.tWB+z]5?-E՗drc3VNJi/NW47U&u7׵ORbKga3KK}̐𻳧:^EQEQE|WT][ǚv[/?k(((:^TW5EQEQEya !vQEVׅl>Өy!봢((y?6B(((SSin`l׹EQEQEQEy7Z`Ju$s-+׊t^koi&DD]}EQ/jvh,$tuۃW ſ*/U_7[^{/h3^b-i,fTDYn=A,|MYկ> $X?EhXgKgHŵ^@ѻ!@꾣a\osC"yXGk}OOtB<9݈ehXlfdue_Jxſ-ltU+Ղ{IHDqn6|޵?k8M\X*f&s0_ڛ׈5 'PԒ8$Vk;gQqh5|[B#g5ßǍ|C,bm0iek_ :9k3A]|HO_6 \.u +|0Wx8[E `iy6sK|#fvcAs&]e.f__Yiz][XXvш *|~#~*W^eJ\[Y[Ƨ #5_xzu-h7`^^;Oh:<Z~B:/v~u0t-KN#wh0zVgMK SSP>? <]{{ml|7@$u͞dX8.ͷҾ4}6Zl}麂)!d{Wg\W̿|[BFcu(jUpj|U3ᧉ/IkNkg[k'Wm ? ON.HLWN`l~_gKKR|([8q3OUZ4eЪ=7Av=?Nn׳|(5;FOq :?t9S?¾kPQEQEv6q(9d*c}w5Ŀ~Wgo(((=.((>?9?ESGH>#ګQEQEWsGcw9ϳ(((ᖤ4hό,Hݏ ((((((((((((((((((g]|LBQEQEQE\xyy:^oEQEQEH zs6Z(O7iWKEQEQE>'of(((k1O¾E$NU`}>((((((((((((((((((9{Oc"{6QEQEQEWPg{#-xQEQET7spƑ6q̅ 4?]QEQESGȵvko)"lh(((p.;D9@?nQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE俴-#IzLTN(((+Ggj?h((H'̍V^;~ۮ((( Y^E?J((((~;۾#WcEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW~=|?oNz(((+gK鱿 䨢((ߏ+Fo4(OUh((_Y"kEQEQEQEgRO0FP>wTQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEx ?}>((((|e`/ >x|yQEQE> w%iYj*ƞ|#x4((_z<&x֭QEQEQEWѿ)ň+Jh((((((((((((((((( I:w^WQEQEQEQDSizܓQEQW~y~OҦ(e9'EQE];^EQEQEQEW_ 1ѣi?f٫(((((((((((((((((+jxRU$i(((+cO-rtQEjNyG {tTQEQEZe~,~(杹'~Cjh(((#gtUEJK]/LC!SUj((((((((((((((((((ce Ѻ"H״=nrhUh(((Iji>_*{}>i~oj(((\iKLީ\YGs^˥ZUOEQEQEQE#?|od쁡K)?_JEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ^AT6lwaG;QEQEQEQEyw4v֤#MzG?:юbREQEQEQEUY,کɧVy_^EQEQEQEW <k٨bYpڊ((((((((((((((((((d$A|=:mQ\hg8P 6(((((QOѾj|77w_w>tcr=Fс!oIM{~ּ]I}]ƣK?7;\#dh((O_ hn/6Mb(((((((((((((((((()FAk_;L{*_컖9h+ʵ߆#ƙ4ШȞ/\QE-mIE+F&4(;O]~=9'P`F;k> xgLMo.&>ܙOa[CkpF!V(KO"VSЃW<|MCJ[[ПQEQEQEQEQEzxA&Hqqߦk(Wn.Lʀ=Eqk9.t#&Ǿoz[.h ^Zߨ_-\ĚY}1|kH ()`KD9$v3Wc!&g;|+< p_K|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQECP4Y^mt̊箾xJMIOª[²6~(S࿅Q9OƭAV)>4ڵ<ؐh11nH^EQEFc$3dP5wޮtK8U;͓d?ݚAU_RIRWquy?ޝ~glF#aMЉM#`F~@U((((((((((((((((((((((((#+W?((((7|y V3&m/'9+:((((((((((((((((((((((((((((ÿX>-ݫXYF|gEQEQEQET63Y#qp qGZᧁx>Gaq" %o}((((((((((((((((((((((((((((T~;IHEb~׍QEQEQEQE}2|2|-=_5=QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV^&ѮB!=f9{7C/G (((|5WYnd_FjV++ha$ *@*Z(((((((((((((((((((((((((((((~hu[lgp[RnaIe((-{Fu3O܍|)ZIX|~s]QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEyO61}p.P5dm+4r$YdaIEQEQV4}ĺ:v ]R48W4'.@k:Ⱦ; h((((((((((((((((((((((((((((({_ؼq2wK5uŵs'kTtQEQW9OŚ:^hr ^o}=4+wΠ\^cQ^EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ\7Ļ]z&ȯPX%5~VеpбW5EQ^~聦hI^{;҅myf>륢((((((((((((((((((((((((((((((y ;$^)T2 k<]2k]wJ]Hyd~Wq׼1?tQHDa*c]?+7-:pk}ҟBc^ :N֏^/md0kh((((((((((((((((((((((٠FP9aYܤR$njrD,JFIF``ExifII*C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (1ZO"E9f_sд{}5Q_C^sW,e;@PQ_+|t[YuWUx{u]krr"=ŠҵnnȮ!oCε((((((((((((((((((((((((((((>Ѥp\D#zP)n1/#}>W>5IZ7mqz}Iogza}sEyg+C0E&_Y Wv-( ( ( 3ފ(擪]hڔR!}ý}mx@2?,_U?x;P!l$P:voA{k(:8AQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQGj(((((.q>]J&#$hfCU54kh3\#a8 []&F@?Q?5iPcC^SKt{i1̆`jp.4W ~ Pж_1tUekv??:&i[?ÿ?JU%[(vc\:RWo%5;Qֻ]'NDOJ+~'xsX g?T&yF]@COöK+V7|IyLI3>TTt@Q@Q@Q@Q@Q@Q@zM\ɋk'oϧ^QR[Kis,RX:<(+W#?,5eчZ~m DQPKi8M#OϤpڧj2B݇їΝ`s7/e/L_:I,yy4럍ldm6_v!k.oNORh?w? 5f㌛/Zր=MTYuܿO5XD7Q·_%7UnVH$ր>-y$M;R+>G3@((((((((((å؊.ƾ]u=j{?;D zm\vllC]>_V7PEQEQEQEQE:k+yp,eMs]>M.0O$1{{);#sVW6RlZ>:xfܰnM>6[¨{SV{AM{q>>2kbIhıC-s.8Q@Q@Q@Q@Q@C32M H 8 G&ñ#CLU"Ogٱmx:((((((((((2^} /ם_A̾=h+((((( {g&>W+V ( kxn#1f9-SDf[Ϭm+) Wv:kEt8((MWCOY^@ IKV./Bǹ(9/70BzgI嵂$$pJT-tSݏ$կ-zEVx+[KT̴*sPQ@Q@Q@Q@Q@ixvNcOͧ'[fUl[uzƧTQEQEQEQEQEQEQEQEQEOjWcWpG1i yp) (*徵{ȩ5j((()@W*z)*֣7r*QEQEQEQE3ƣխ.#>iȿ}_b1/3_V(T,1 ( ( ( ( ( ( ( ( (YV#T0h^[ު}jQEQEQEdjG'k2Tg5@Q@Q@Q@Q@t>otȱ&s,>.O"sxEQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@4O j6/s_.z+@GbWVt_ٰ*32}OҀ1袊(((2F?Nm߭U)qi6j'+%ƕ i m J+>}?Ux21M 4QZ7:h " 0QEANdnҳ"չ QEQEgy`䡬*DG 1\RVFE%Q@^nLQm#*Q]>./fnjx"s}8g(zB.S7 60"΢r7Ҡ{y0(:( @Q@Q@{]3 v#^Q'š}0gxh((((((((((ѣ:Ľ =3\=k~ cjLy{~U((((((((f9/'݀QMq0B[=>[h[|][)g6v$A GwT,/W*ݫüM_ľ$/~j!5’I@hiQO\OƵsL>\m@Q@Q@Q@v u֟>C!84P9TPEPEP+_I>YQX7sXܽ׏c+̍&ʟ_jZ(`Qʰ!Ah(Um^OoZul#P ֗40B2P#hkOAEPEPEx╱u?_}R[ul#W9@Q@Q@Q@6I8($N_Mn>@gCԤ/]"gϐ~d#^/vR^sҾsi1@s\Z\G4N26]5=s·"]6DL7̍ Ӥ-5\inj۟fV r Yu/ZfY9BzgҀ;*( ( ( J(F51fmZٯ0ѵGQ, Kh!Ib`!PQEQEY?ey>- a%@tamt/_Jpѽk_ԬQ@0ڼehk꺜pc摽:XθI+(TQrW%kȴ8EPEPTKӬ%sG;Vm?wkϼMh17"8ZĖWW,XEQEQEQEB<לo|ڗش K71ZEQE'_zp8qIEz-khntޞS&ߊy]$IH}+SAI/tۗUх}Ey2X O+^Z( ( ( (wiS^]H#.z(Ş*.{'}<[xW{NDQƾ~ Zl%m__B ( ( ( tR3$pw ShLQu?7GWT&~ֻ-Q@Q/sQV&#jЋG~3Ҁ13WA>O\m:D?AY^0r2E;ehY`ImNS޻`ӵDФn:rWK.lܟJϟA8@Uy~R `b#)+`8";X}R[\,Üzl.lz0}CiGP-ezF#@0` | i{>Z8˱6sun[X5=yH=BP>J+BnX $ttQ]W}h(=+pzthz O-ǃuFXQO@&lSTf%Nb;ǧzϢmԩ4()3 &\_*ṗzP=jj2K jϢ(((as^yg3CvU=RMS#6R)< @wh((((:Wscd}'jK[&éր=R1vk4x/pkrO7|D?ZkrucҶ.S,hFv?Q@Q@_5{&m5Bh4Yj!QC?~G5GZӼMUec'?z$X{ǻQJak-ʽEoZ(0Fjð]:ɝJ#s>y>΅J|]GEzpD'r _?zGc*ݒkQcqN.~i[ƀ2,7rvGzۂ uQ֖iKI" iX.m8G3c:k+S׬t5/_nH?q=:G.YR&65]cA#SXQ@Q@z(#\Hc].EnP%vCMhF,m,bUMyk&wV1^ֵW.tr#ֳ{PEPEPEPEPEPSxJYߑx'~5R|%o3\E21u5߇o ަh(R((<+xYGy v Ola@mEPEPEPEPEPEޛa&xGӫ[} xpz?]9aVr6ۤ.WmnrMW1Cu=jj((((AVtJ]nLM^Pokqu&x^B+z[km-c )*F`'hAlv?ZلFJUQ'mO­nKYJ2&/TbҧK-\j=ɂ&/zP3UtGsU[:Kɾ7 ҕGRExrxGjKzuY#d?ĕI}t#gހ1hϽQEQEQMwHлU 9 ޼y =A^j-qG]Mg(ɱ*Z&ln~ CtQEQEQEQEQE5wbx|wSn+-JZltF^yU~_lX% ,H TQEQE||UI3}gaޫ^L( J1G]RW|enRxI6ssm=+=TQEQEQEQE* =B4.<9ojo%_3kEPpXzVN?c@Tr$OQ%xr9SjZ =WZ>"j;X.Ow 9м ;no$G|?kkduy 5J4ok+ H" %ATId[ons]ET-3\$kGlhVcׯ Wuk>v5 1\/|:;e<6=?^v$'ooTv+\/E`' :I. dnW۵l-?*j-˨9i31ȭԅA<bڮE]Ǚz5KxJ4֘uB߄j5o+uS@EA\e43DEQmi݅4$XoLqGTihfT ~VE-~;(* 1(+Y r1>溅o'U<WVfzrEpQ((()(v?hk(((Ėbq2=w;nTfHuԝy?֥X-i\TEO@U#CԵԳl乕"ZԵ#޼do{χ3jmt8AՀ7xc[,cC(HXBqRbQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@&-hvjm8"=\׍E[ 4={pOmk:@!EvȬT|ޯ5+9SW!狆;ހ7*80#ڀEPEP]o`g#%]׃Th?((8#2LꊽXWO?J|FIif-qEf1,ś>iH˷^o_Zyw$͌^bR@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@x/=_~"NF-S,;no+&asE,M|A]z>l΢(9dt9Femv-NtqVo~Et1[_ΦYk3Wis:}A5 {GH]Wvq@?:C׊FV]Vos7 =.}F O۽( ( ( y7!_)sހ:*к׆n (!6^}Wrk*[f**((([J7[ڛ+ݎ+ ( ( ( ( z_HūA}_3B~(((((((((( u]"8Yyuw?&2xT?$Q޸j((((*[Woz}:Sils/:Qw;ĄW@Q@Q@Q@Q@Q@Dhʜ֕`iywj ḭ((($(xj't6´}o[n$ \.jo~PBc-ąZ.49EwZNmBDsC+)Q2A1ע#moe$Gֺg1$.((+w?)CTeAĖ$I&(((((m.#*Fe#L{@YYC0.x@(((((((((6=Z/$f3;f߄guŹSN:BA?ɠ(((((kK 8EsUMr(NF8YW!es@:Ju-<gM-"tt4Ph--l0G"SmPb((((((((((((((((((?h%nLS[LP ;\门RX[o/fw&UFIʞ_1b6pA(((([Q^{xU]cP%֬ J@kú'xPpG1a^֚TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE€J3g4#!>Cģ_Dyx)Q]FA" &X2X1-, 2zw((kG/jKm\Wz_񦴰v1n'htPvUQU|9 1i|A#A{[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQIG4RsG>RsG>RsG>R~PGG@~~QGI@ E'>~QG@jU2׍ॶj^)mv3[vڀ> <=7Mon̼ǽfܷMC}gge@¸s xd ~T?AS[\]ΰ@H5[fyx+<'h([7~}h<BR;f px_J Klk(-UAjw@ Z? ? (J9? ? (? ? (? JZ)9(hh((((()UE-PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPnP:eB?PNG IHDR4A pHYsgRtEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATx]\'3؀b'=Fm&(쌂In&J=w}hnvfHiD{F"@^2iLؼe`ou(vUשH1v^{ut7W2uu0ΘR`g j!!bo,Fǵ245s7_ƿx>a3xOP|0}OPx7N\ӑNUT?lB55,TxюxX e&,t$?nsl,mҾ;6~ZhY mmE1Nˊ@ץa@uBy]]1: AӂA(@C%L)踄 7}n4Ac Y b sg;u$0xԉXp w_!k!Vp 0.}Y1@a;1Xp '0(M@ƿBW1yvk`;vӅm#7ٽ`~-x7V qTxP*]vuJ(]?[9UR6hY$Mڽqճdm{X[x&{X 8Mt[zj`d=0{㿛jb7.Ɠb%EB¢xzc4P3L]qgL]&4f駽q4Pcqi˴f%_K i*YMaQ<:M10 I,@4mWoy @7tJc`kUTKiK4Rs4`3,L8mh?tJc`Z~ 4ؗU *i8U6|obӽc0e</V ORǽMИq._ːi/s2MmKp{ U g?[@# Ȯ㐸ʊ.G֜.T_I/?؁:8OƔ.nģEp*cajO<)HY,>"f-D~7<LhmZ1B>tj)HY,Hj!@jJhM}5e/3xϪ灅S)Mo_GP XNhS|`xLxVC䕖ac9e)bxVr!ǧ 9_T/eQ;a ȏ526=cs"4n/2(kR/KUưxAwĢ\Sz?1ʞȏ9Pe [[-]mkp |]s:q\P.F+[Y,B_b֖zU'|huT0zߍ֍퍇{DV!8O1U~&&gb*/ikh*:b>m,TxR;E/wW[TRѬ@9N%n 3Tx OqJEi``Hr .bbQ}ٲY/M@%0Vae̪sjs6VQl2JEi`DermU] U94t$#UV5>0f[y¹(TsҸ90*O`d;w??& 6 OWz9Iۡ?71ssȑL*&ϝ;ׯ@~Mx3j̄1/iF!4'm)SN}Br3h믿~c$ i-;Tl{wuD#kyt?&~|~e܆bcҥKýiҸ>T3WǏ﷚ZJ hD͏,pW,&jc8cͨ4UMw3GHeCe?͔T={xVUB؂иRek >|VbzW#ו:M]wL] 1G Rm lBh\ʼn{j}v3 s$aqǑ'`}9J)ki\Ze̜߿{ l.7+92xꩧhPm l@ꍿ0׿nU.e񱴭iHX|[V~gmoLJ{X[f.!ڽ, LT!7#ݼ+777z3OzxCyI_i/,+#}a\үkQY/ic1/Ylo`*aBPerHxЯ͂acF1g s؂x'hO1_*xJ㴭Ȣy^,pW<z3oil4%s7i`^޸R]V'@|YA*7Ph̜iJBϦy![S%|-Axń/^Dک|;Ş={Z>/]oaNV 10 4bom";ǩ:mJX[6$mϼde4|,eaa35Uy>lq9ǒiE6*͎cNx!<߿`7cǎ~Wⷿkn޽ŽONk;M 4X2׿bݝ| Su Ǫ9%ӆ;u]ׯ9Y-5 <,S0hK *TZV`O?7:Պb3ɥM 4{?f-nV12%|-7Y[ndsOL{`~ Y_hO~W|{T(/K<3:~]j fj)`һ%8^XX跫H O+ݍ @lEo,f馛nWy2Tz۷OˊmҊbrRs6txzCzL%0[L6pB-hEQ--*Bh =l-f-P^&d{-ZT0=S0S*PZS|7{W-+l&,vzܤC`ִL5t\\0-+;(Oسgc G{7K{ h1uȑByiYѵ8=S]oZU;3@4C_M4fʅRwbn0ov߂ZKh<;7L5leoŋ Mw]|_-vʬF/K,ZJkK{キ8w\SO~k[ӎkp,MS0323iM"y{6nq1 ,iO1;YКb_7=]\/ZT0Cg{oLtB#Uǩ8>sLq$N}ـ5:` =gϞ~Tr3YC˴n[/pOpݤ=ܣwqM 1waj,:NEo]:=)=/71H*X zK%o*z=گ𝧴H`I3:l"6KKTZiAshQ,EJ͓l+6k& YC)m M]ő#G{bw6"L[z6_KqzSW-awi6761 Ү" Uy vpiCKuiq=TR^ɩ^N[!7nC T(> n7 LJֿ}T0MBch{Jyq?KȜ8`\BchUv Ge[/֮1%4KU>$Tֿ;80Mh<;iz;v߫x /L%S&4US42*^ /!rdev%;L4jn͂.~8΍dP)14Ν;NogŋMJ=MU[5mSTvS@K{Tq~mQ4xvQ9up`\JpVwq i14[8!F$iSd ۄƳj JC'U[%qhQySAԔiS\۰j x~VLJdfJ`mMEs نgLPϏ@RIm)ӦgNJ) Gh@ԶAh<_+Qرc{O l󥲇+4KLZmXϹVZ1zBsEZS4ѣG[޲(^SE׊)Jh;+e?Aj|Kh<_{i`+1o.oHfPΈT"4SV?͐*.H)FZaK3 Х “ lxVL5CW6nO*3B;c LׂȦb lO*p+؈E5bqwi9>W)6"4=P9-qWVLi\_ES.)AOy&a תY˶g`\Bx0LS_iǐ |Lq}k5Vb ( %K@jN.3؊и^VL%q}-,,uRͪJ=.Kh\/KE 7G|%4<.z4Ii1묘J.)AO=`tsifGX!q4W"4BM L h>qb߾}&fkQ#yr1q'5P?*,vi"jF3(vZZæRx7~{\s͖… x7MRA{ygMg}DL +6 SXj uaUu8dNp8ŋ*bvi㱦|Z Y06U7@R s)烜K102q/LC=%Ie0ܖJԲ z8$M`* ʊŮͶft JV`8UeH<ힳ^y啱NyNoN6.U(ZJ8oQ Kh\epBᠸkR9JN@t6++]9|K_ <"9#rLSCh! m)52LMP8!ՌM6J8' TI\ -JH A-`B\U4[_AK@}eP/%8nS<>M֦=q;O/sax(T"\X-JиބIq-&޴% Jx< Kx{r%lهUO<>H B.;5b q ]RY=\V7-iK5p@+^~FUg<5) .8S'L޶=j q -+gæbk!V@OO#M>$Bx~^-9ȑ#+c!.cи{!I&(z>NaY}\WB]KX܅jTQA"!rY\YlH1-Bf\u>4NQV'$c*~wO?t-cյw޿iѥ#MJ({"'@^]]ǟ!&4ζ([N$Y&@]/؄. Hz"}x㍏䎶К6q3,6޿G!`{2f7NS?jqw[YqU&4n΅_+C7#0?+2ɷtg1[K+U/b?@~w`[Ъeۉ;ãl)w~u`7|s}',Nb8vXr-ZLOk `"BX.\m(!EF4krɓK/ghJa~RE~&EF^B7m2&"4n`BcA1UK藾~p<~ͪZ[b:6eBc`"BhD A1Ӗ ;NSGj!j\}SNXE4sMCd) eayHˊ'N?|OO⠺sDZT-U m'a*c`bBfY.jOiBWoV={.ANz&_׋}k&ZJ|رx7g} \иyrAEnvOIAHLs?*&Nu,՘G~-L}^< /0fиyKU>'U/ɓ']m]5Tia1 4nJCc'h+*-f0pW_}x^F2@U͔EnV{ca {'(NezzTW 7E]8}Z!OzH; 5(HG~_xqo1Pqsqb('qQ$UQо:+mW*>gfx4`Θe?_LVki+4n<:Rh+… ͯP™??+xMȌ~ OTYWX1uq4`dC__6=ZپRafe^ИB:?wx?GQ87UO>ɨomͲ8[^'y]. ~}rsM=V_Ih5qxyo&(>x`g3`k_Z? 1_W2z7WY}࿬>*c`vkCZ|$k-#4n.˅{=h)2_?Z OUq3jo+?9/B/da0NE듕bmnv _£~I-()BI O}ӧ5E}FZW<ӗBJFY<:dhϘ:ۿTN_'8NaBφ핶7pC3.HOKZhԃڊ@Ce0{c… *ZlcheƳSqVٗ@!<'{)7îpafabx#8mX`<;nb1ԔиʰxupᷥTvxl/J`Y>q{mS !V PSP3Bz9>ZSm^*g/CdT aTgmf,2IƳYKOX\wuz͐~tܹyZxb8<0EBj$,~sXiKQ:A.<Ip S&4ܩZxlRAX IvΝ;nBxN̹x#KZ 0[1Lx//5 KH ygvyaۮ綪ڦZn,On\p/-}Nk7OREs *&4_dgAbmuJocE:6iW[^{92O=T_b<]X,Ãk3BB㘋MxLzWmQI8;\sMйٻwoq׏gS)]x.}o~Q610sæ#4}7텫6n^z$ȨUݻwT1޷oĹ)ˢ~^3~-@e[cy򡢆}GX_k錌 +Gc\z뭷H3/i [.,o,UX{pL!2&}KgciSyOXH8-+8,Ҋ"}OEEl{c뮻뷭n~+q4)ڧe7|6o ?VIY"Үm*$>`s-{W_]|_a5}iW5Gm领Yb7N 7p *^r'zhA+͜;wΖnmwtTl-x~i2-o+k-+-ؾƩtY-DZ*S뤲ŋ&bʶz^s5jSq7_E+&ERe|….be:0%)'lSWW3JeKPқNҁ-o)J(x\iSqҥ?bUO?oyvSu|zyl70E+ѵclIn\OC(^XpY﮻v(W>m殮CzjKBӦ]R߱иPYӰ?6}B/c5~ץ8E7$BvI?S{mm*]ݻ-;ӓuV{tVqqSSVYw뤓ELhtsE]$4QWBV*go NstZd!TOb+^txCnB`dmb ޛjc91jBxccͽF%S'a|0HwR@ds'ixKG4=UM|h**U3d+T<%]*mHEDۦZSp>Ssufp<.7/ FӦńHm'|$LAUhB~Iz^q˨2K>IMBx(H5j}UL3䣅>0k xu~Ϝjv;m**RuyU2ƪQ3vӽp1̒n6|6nV54yTtMOq5{9m)Z(7ҚY*֞`lxQ DBB]K6|?7 -dR%V=g]m|UW7|s"xK+7xɓ<y0;u6^6l.q>BB^xDPyBMvI`cǎJg*+k_>9&9 gE~N6PX`\C*)aT3i/>ó5E==Si=&^v>{20u-Dy'-xW3遫ڸJ?{72b\sMWh<^zxMD ejkô-Dy;Joic̟ƓFEhiZSL&-ReL;yr{ASX_߂M1TQt;/ #GLF wj_e/6y׊{V{Bޱؽ{w?Dk*/72FvZ]]-.\`"bGbo-աbシb+}4;0KBߗM ܹs8;U7>q{w~~TO+4F| 4@2nW1T/5}mz ZLy]2*tɮqX;cG38mڛ#XT,..JXL6ƩNxAb^d%0֚b{_N;e]7giUp :[חSԼ,W(+QZv,.뾖V3&f?Q^:bv nee$X«{D)X/U/7 Ƅ")N{e=}miF+Jz㧽ZsX ڲie^O;\0& 5YCΧN_+ƍ|^}UbO>dET~bmF)oO=hBp UbDky7~U< {Nv.$:25TSo.> ځ4`i0+7]*m\ժ FqǓUZ%:cƪ)"áT^8+W*Of3S-<&}ʆfhxٱz9rY/FxJWU˥~.,?… Gqi?~_WnwZU~q)._\wuG!b\j>҅o{jM1`2~1|>?}ܹs=c(OFr27j2ܨiOtR逑/aS:7NkmΘsy_0ٱ88i"ٸӤy~uՑ#GLF$N8gϞB^~-wx}h^09fZ%0}_|ێN#0~뭷Z~ٟG_G};iF̰9yW? y8hf~čmYAǏLd0D UctX ~b::-muޮ3cxi/~3jT&dv1O(/CQ 9adT)7=LCuPe Ûcce';%E4ݣ:v{H^$q{DLIB _*q?I2PVNr2H&Hh*6RCӪ˶e@U)M30JY0|#-5Ara:,~JGUS03fX*ւBp%k1=˃1OMrdO8pdT \ŝ8}vojOJ;vý F.G݃TVG*_]*Gv R +IH[D/2q~\tc .aK 5~m6L|~ϷNxvvVynDpTw IE/UMDŽL;iTp2 a 6!oX0{^Qm>ŗ/oY\*2\SSo.̺x9eor iaܜJ/cBcGN_ߪM45v(LJe,\ƍO-b +++CNByDu ؄iiU1> 3Ηm,ҏwӨ6Rh\5NAqi^ j~ {L5E>'PV6.p&<}dZu'dhq}cZ-'[IȐ*#G,0mZ mpT bv-,6%N5rUR=^eBuVm:y̔=ӳ9Aj.:kTGMA*,zFKZ#ja QCcm)YB g%(r,ؖǸoڴ(+o&8N<@4Ac*zǕWYi<49AqUT&/T_eKT wU*$fw`M+nZW튟q:Kvڣ񭺽QwvdTY{NP*붶G_yzaI=x+}Ӷ [5qNKşk;(R]چœ,=z߻<]kѐ\[ \0ݐbGms?x4bl^(b1… `!8wxc/Y|͵hWfqBㄣUTn׸oZUUzG<ة8m:~aOc;Y׷bUjPl֕q ~b*#ޣN5k UUwInZ[hKAE2tR^T䧍vUol9ܾ}#7jT[ *TVbc$-5uT;ސm}#@P~ό..h3@ͳcse=?Y O eT6QMm(WV%@n*Խ5!m& U7(bn%tbc:7 Z-S~ /6M̶EB1`?UXh-ghTp|/Zkp\7WeL6mT',N$Ip>UM0Ix?i}]UOښ"ЩGx7M+McǎϟiؤV[ D%]Ҕ*jbM_)ArB32?/tP>f|tp>6'7??Ǧ٬iU kIwN)o,\SIJ Iz:oT=I{,~W.p){o*0_ڵiDʘ)9sL__=ӈv m*_|xkP^\0/jQM(&_bZ-}7|]ZQ}8 mc҃UE(]T'T\iZq@-Əz&93xy˘Or\yJ|f ŋOm)RN+n1}s*-nܔHp]u17M2yxXk&?*Zg|er>~饙fkbx6 dWME˸Vț{ɒ)%Ғl֞v̺}20nbu~`láYKpu̙7NP"4iǛUoz #*7|S7j~?aq{-,,Uܹs&^cLE4ٮi/L]sQ.U/Zk1M2>ۑ/WƇKS7JN׷:NUnYm<O"S]\w!m+,n9Ni/H9Z44ԡESRM`5A]IOvpL*UGSZu%0.=S4}ӧ|W \.a߿Ru8¨yJ|ˆnsvUݐ"7?}j7*aD .mV6Sh!2sԀy捝ƷE.⫮M`wݓ'iԴ3HJo*~8£3N9ȿGG ڻ8Yٳ19gs=}ooM0uh h,Y=37ٜc%웓H\׳a2SsOWKp^ɟHv/jݺ"/V 7u^ spҥ_.\*ʢU USט;k-Z~,Wn׮Snl5REFEI#&eqTM"!C(#ݻoyJݙw/חym7x'[ywպiG U&믿s>uu:8Zz3{k'P'<9"unW7F1C8O?GuhXp'I#Gl 8#kuJO9>n箴^z#'hK,Wy] k=(&Ӣ&?WfL5rbpA۔Gǥurk,l&s~㲝nY[-w i~Ʈ4E:}B}ƌ}6mM 8!fT5OOĮT< ePqoqZ n?6ɡ>X6?yul׏BYjsIgUS[={ T^ 8unm ͪgAPLƎ$>LS\- F>02n9+7Y>J㓦3NٗL:]ꍸYϘ*e1T% p 3PLO;vzXzȟ??GAL8q*ӆjj"iB5jUVlMBAnom`~bUSk,jлd15W]uUs~x1gQyM SoLP~0mis*}] Hӎԭl&kr·eqF,8ҘEO=1u>D2DNMGӓ8-&g*y"eEKk#\J-gLWչ5JQu4:s۷ccj)U$'Dξ[~[é"N尀&ßg8q~@.mj >QX2_u~BcooũS={c 9R u8LDBHoM%__o.jyi[cP5z-6ǧXvx[2cB]_ИF) Sq mބQ~~xظr pX5NKI0zwb_۲ͳ-5(iIyX?c&-*&΍xXٽ{'ʖ ˯ZS4?_siBk7Λ:& iOы5}]νBc-ޕ Ӫ&ap*^^Wyx2HVL/bi[Tj=f ݱXMmT'4_;v8a briUÎ4&* `z꩏Rn.Ww 4tԒ):!Y-ܰgX-c1wM7m aYNU vzʪE ^xa`ȑ#}r} 5&s]/Eu2\B]+Eia -C01k׮~@t![oկ`bxymZ2e:AݥKaLK+8zh 1`2gײM]D)jb6M%jYmҘZK`FT-}@4W k׿u~אg~|i8`Ęݕg FJ)H3Q$wfIn\Es3wE(O#XAIu<283A`;6Ƥ!MȞϮ骮~l{׮ZQ`ID\YQxlCd!#)x{K/W(cݸa"qu49vM"Nc8Hرjml4>0_WD?7lؐu|ᇣI~t[X ~c?+CcFS$ɹk ܹ3Z̨[f[Y@*dV`l֭[s}>v@>2#,ЩncK5ԩS9K _;O`R`\ bh\e$^ϲKQ/"8F'//QP艕wa.U.tUجŋ?S'?H(<~}hڳgOtBc{]>8Lc$_tgʮINL_N1V(8:0=Ъ>V???s*$cmZD.Z 470X"4~LP@Zp1ø\U4j5MAv]'aٮb@U1 wWhu7ϟƿ5#M@IӬ|7`X8@bf^We$ι^Bc8T*%;)Spjg)cºڵkтw i7`mT`ljjʩqz^r% eqTI‘N)[:/B=o6ćs-7ƸSameON9iRcݚwXŮ-l?Q`|K_wh!nnW#?cu![p/7|Mc+/(]й:7%~a>lX{bf\ʦj+Qxfgfm.k%]'lp?OsS,bKNϣ9uVmXԩNg֮-p'fqqA tA@ r^K/qy} =Ĥ)5Y :]ScƩ6F&cZCܦ4X3k׮E1 3Py͛7~1nb0^NL] @Ϟ=<:^yCՑ!uȟ/<>d#xnIU8rEBPX3-)JG)(VxSX@L(Vzclk@?[#)TXgZ0O!΋yʕ++>7OǕQԪ^_~ev @1L!x:` Q́p1 $n<9g\]Cj@4OX W>p*yf{O46Bc(/tunذRqOok֬8~e_hV.6X1ܑ8Vt|vҤ1p3FqJke!X.qXo@4B].&-ӼPu~66w]t}'ݭz۷oj`nUѭvc*3T6uA3~ _:f5BY)4VAk+QM=4daʾx+S㩲KcoLcT iNE- ![vnD} }G ^bp_a[^ u/}ɋsnXXX0}s^EM,AJMO+LI!)= qh/anQVAqv|EҥK-^NT?3/x"ڙkTfwB|=w߾;޲eٸq##+2bwkH ] 5 ~!$iXm$iD,upGƭBcuB6 GBֹuYИ | L!j#Vnjucq 硅5niǚw?W>vdŶmۢ C@{] puٳ':6SQxJ[-HH8!V*4ܩ#|ERt˯B966uE҇Xݵ W{~Jͽ.LaB^oO< N]QJ/"c*qC&ܤx)A@5I8o%ni\mD4-uĉ(Txmm;|rOTJq {5:PX&uu?]TE6-*;]ԹɓX$a8awr,+;x%ũqXƇ q,E;S#+z }.ufq+V 7ЮcRFjcc]aӁXCOm+IuzֿK"WZ$(Vm -:?(bXYafrDd4`N}SDn6& 9%Ńk׮E3|W܎Bؤv!]Rc4+Upƫ4X.]uE_%,n .\`t [7_ 쿛3HOuW19`ёPRcSN14QlWqݴ|%.x>,nIX.Ufaure 2oْE`ujOƆȶYF3\3 پ=͆Ȇ >FӦxq1ro+>$W KV.uYd^~BaAlb$K_R]Ob|Qnfzh)Hfׄ-*FWN*ρ8_:n4E M3@5 knx\y I$0ϨpuN+o #b};\+9 S0,gwb0N]KhFk:+mr ա׈},ds-MpaGؐ=Ģxs2(qN`d?:C+$vaaa;D+f)S'=7W5~zO^] 2 .P uW_elAAhDӉ'(D3E;,ҹ{4 $%(+d c[`|ISU(PMBՕNjuޢ5u5§8t P|Ѹid]I` L RWr $x(Y Zx֒Ohۊ2<UF5 C (1XZcVP|]{<%҃Hd\aC#)Ld,^GSXv&nҴ VGp\vQ<o@G1{_o:c)`Rnj,~W 3h +<ݻMָit@ьy8F=ȵQ@J59ƄES` Υ˕+Wtsq1b U5ɇ.iX:)KRSv zBh[n7o{>s3??Sĥx1¶k.f%m2(huMcNv OpFTO:&Z5k${ӘAFh,tFiҘ7hl͞={(x!~\QD5O]~M2}\_ף#MZW\I1 qtц¥d7nH!ܧϤeC` Vc%Zg+8p\K2#1Wy;Pи?CCCf"P\|ux{<6nAi4˂c8 Tr3NR1" vKKeJP(U|.uҀ#c;CMh1 /=~FTIs#<;v cVZh93 Ru1sfvMϞ6qǀCi81/:¤[ߙcܿ/Znqq1ph~rQ O<P`\6ЎkE]qθlYaׄY&7 Paw1NFҡӘ1u/,${3,xEb&)xF Z\㚒iY@w~lZbsͺ8<<DRD_]'|Ӆ rK|~ um1hF 0θ6;DZG 㪰k2C|9W6\])B`ѱ>ݛ-QqFn(483j:jS A?ʔ0YGC잎 .5|2xu< 9ǺƜe&:u}6$\2>Dz'ƍ)D@6Na~1(y(.]?cSfvQKOF xX`jwx : d~Dum3??dX`_:φ/P JH)0bc잖]&( xZhoW7ãDu&"YIIw&!gBiԌF s Ɖ8 ƌ(e2cE5ym3Ot:G],~7nDs]n#4N#gxƊ_HGac{1F`͔U߸aLECñ2ގr v.)Hj]֕+Wg}bd ˷WܺBSxe%jn͛7}ybc*\4K4xڵ";b`v!:v̸}}%>nj<)3؎xްH^G2_$-ҥK?Wuk~i׾F!Bq@Gqn^C&Vq1ESzi Γ2'杦g}uIР8=Znm*W2dtصxwXɸjw@;F(D)׷琻mܸڵBDsNLOU/PB{}qnm҂a;uA<UӸx DZ1au׀rx:N46pfGk֬w]xIthcet\UbwG=*p/~3c,sC9g`gu܄.e.uuCߩs7o{Q$fAqIqXtg.}vks;?W[s̈́="X ""ӗZwQ<:E1_.i2{ׇpgkѻ@^D:V@qXoNgZ >k7ߵ{b1tXw ;v(9]Cw1o4 n{ѻ2/mll@eve<_n%}1ٮ"=={p x7n_͛fvv6ڡsOŸTߎUVG_HQFv}=-[3^0(IiWC2޽{7Ѐh>5][Vc)uf:yR}6u~/g2;|~\12\5/pyJc=sS=n{g^[B=xMEvH][Iܹe^GSh I!5k8R\X_ft~Nz8KcU:YmXٕ0Oݻe[ ]uٯNp|0bKSrXe_ k"LԳ<)usxX9￿>286O` ײgǬ}׌TK_Z-*;eΟ֊zkYq#h6ǯ_t LWV@FV08<DXtM() I{w a;фǏ}$~7Ir mŵ(sG*A!jXm߱%%Sŵ۪:C)jT}9cbt^U-7wX<%FVh7:_0;t>Ǹ䚕lmuw; Sh"^c6p޺<{B|aQݝ ]RD)4:StX2fCqx[޼yp[;olhw@X<Q1n ,v2޿+ 4Eqxޱ|"VNBdp^s5w2nd$5ٱcsgg s Tc&၂;n5+и?vq8v cE莢1nE|sQv.jD²{n>Mcl {xO91Wqroߎ@U]x@ 2ԮɌlN33,v³k׮"LF}d@a1};KV5-Ih,XHoa0"[Bck/&k!9cDE2 }a28 8v乕8[_zat*R͑-Й+WD!qʀ.u2p 4uRx]P~kV/98F4 p9K"b@/t'8epP>9K9|ULcfkuZpT5@[nb@Nl`E=Ǫ!Ŧ0q !8Λ2Y XRpp!k::4qEy۶m3T3@?PP\Н8 ."-a1 IFw}xCVsb̫.cE[nϛ7oR>)tWp-ݥ0c<=-ϏPAc 7Bh&k6QuXudK񫯾j?b$DjJp-݁8Hwivflx_ފDM~XJŘ$0Bci6 MX13oäG Z!60vuO۷ sEpm Q-@{=b%@=`Bc?LFx\Z"Ns`tg6:]T?3v,~;19U4^Sc$z0T_jqw o '!8µlAfMR@&$O4|;H zބwJoIoXںuč7H|*0ulܸ"|/[L U8.Ewb^1S= RN$h&~]-!4ŋ_|Ѽ+fvv'] -?b1qlp<77G1RbiVرc.Fh ԝqJI~=>B{$m2>N(D|{'Bh췧E/'N0?tԁGBE_xb; v] ~ͅ ap:tGLٰJTIgZ?B{Qh[gsvIcu"-/DaBK_'8Nw,KgΜ.뽽Eg>_>qӘs⵪{)Q0NZAP~"k8ƽ50u"ibj;w4vjYv-EHIpo}[#ac?Ѹ)}H7it( ',Jjkt\cҊ)Fc^S& ?"4W/@1ԭXM#Y{G!}%uQiRH|^31\)[.&nc5CiRńhNLJ~hFUy#_puYf+ұu{˟ߚFwQOT*QIG߿??1|r=cuMjz4&3w_]t/ש(cP7_i=ڲ(F'OHI^H_r!OBc?5K4{1O>$ Ђw ;p@݆Ƣ, u \ܟ!}vǨ. _ljf)$6Q6!_^eŋm{@!/d0O~NMME}[/~7YCg Yh1^Bc@(&RlG'jfi>~${65o7Iu)8޽{9~@#u),g~1QH69۷3O?O)BN魎b vR. = ۟%[9nZV+ks-lq>?k^/pFhy PLg}"@(^usڵ> "Y қ_]FtJ!9)C6~=]IzNrs7d86x d+ԩS 6oV"(i-Oa '<~܋89 -K_tU>77m\]vd$o֭ Sw~$4N|bwމ:fH޶m(.rczS˗c"4ˈ+D]Tc!+:?'d|KyВ7=rq.D1"9b wR~^Bc鋳6ddIKi$޾JF]ǫcPV 4Bcl6͚d-cd"sO[sױ"Iˈ }!4LjOV_@F4S[ \%9ϸ]Dx׿\9f= ӂxϰ7#>V#,z![PmD ),~2s5ט ^3۷oFVlڴ( ֦ <f 43Bc?8?S#PF`9N4"ߴfó~{,<V:($U=Uߎ#>1-bMdɃӨu]Cukį}k;Ft,ڎ<.fف@O<v̙;c,4A? {CaӺpxAT뢃'u9<Ȏ"#'BeYȧN27nd$OA;͛u}*ƺ8jyD,)<~ǣsHB Su9gS"4v[!GStKe!RG˗/{N8pc|mݺ5<~G]]`MGvR{֝ 5B $G&b< ]#4vRBTY=;X'Աs#4/)Vv}44Ķ.̔Zg(N2dcnd (R7B !@zvbw!ı۷oddv;X3tS*S|)H ۑ6TxT0YA:mHZ7q;tRdhMtQI ZP,tNЦsB_ICh b4lr 3v)(+Qga=WEsWM&\C#v赯؆ ua;[ϕ"mo)Nii GlRXRl~`9 7ŸWV3{Pq4ki9@O}Abs`y3{>@Pt1e Bc7)AX iEAR߷BI9V@\@ B ;ÈfZ,^ۭԿ_np׆'NFa?[MQPᲁ[KVwSW6z|'ɮ泣- :1@ e0tuv->Aݖv2{ʔqp 15#)N&!4 ʔ@'BC$8n֭[~vF}1 "4vV r11&"4vKn#m… E;Mh}& [|5==MF4a@K8T߶P}ZMa A)+SrYdvv,..RGi g 4 ?"ƨ@nRg-HhsDhCt.cQZ!4\ciArn#4=И/npح[(Μ9S>=="k#4=И/npիW)jZa"`1`16Di;55U.cISX qʔAs}mL1@)辢ueF܀ zAh?nE[,4"ue۠2X8_C69teBctL ,Gh/*7E?>1_8Bce̹)SE[/.\0=/kf6{L mĢ~:4X;SW^QXB1??_EB…&tncw!4 <@hSNE#By.>(B(:NOEBS9ƌ91T F:(F8Є.i .|AuP4j}oЄ.c(tO }֭jfff!]qtD X|1'ۘ P48WPʔEh3x o>ce,X=bl;Q4.ԩS?:zEg"4<Иv3==SC@4pq>ʔ BY;AuAɓ ϱBQӬI5ǘ\XBPBh%@U{.㙙vL>)!433phڼ28 ڟ@Jg[?36qZ۟uSB)A'aX4K8#ʺ08bO Bh=:: âOݾY/w %Q8{t/5bfs^J8[)/Td_MCx]m 8ct#tiff&xzz8PZ SU$8[t B4cZ>XqA"=lIƜ>1!S/s%:gL : opL`\ ZH1BcWtC11G@h1w:s 4;H u[:xjE@҆(PlƀǸ-XV Ϝ9C`\07n0I+Q iܖ^< _z{&+4EhFS qtիW͉'Xc$D b[C )<6m/}6(0:%NcsF4??_i 4J4p{z(,x u_6>`ɓ'Nbq`4zDBc 5W^y% b`b@H1$),4.hąc^I/~S;cD#/x )usW mk(!Q333SSSQfӦMe @@2;;204B4;#t@16qݣBwI.v ȃuֱcDž!@4C6Jq35Q13m+ m@`M κ8b@]Zϥ0w8x 0Uˈ ]+,C.@V4DG["zNh=ϳ!2R@ !lt$No9q℗af:u*|1v|f%Bc!@j%ˏ._BDo !Bc PL󽻸u8w@ e8[2 KHލ7LZ5n>A]8_6ׯH)g(Pl1@&4vf&$^3׮]7oFe۶mo zף @ƞ@gK #*1ZN#]܎tќcwc4rpOq)ƈi7oE{UpSYw@NO};Fbl(633U'3==mN:x;uٳ8pQ-8K i-ݯ] Țcu}3⩩)FQASp]pѹrM۟PLmo YS`77bEqº o|Vl 6Ibcp3\cFbuVOMMs `ΝQx҅Zx0e@k^kuP.|۶mfݺu?7|\N^LԷcEhQAbuaKP<:'''١[ޤ ,Sȍn/^=fk ϟ?cDZ:O:DYd24K#* ui޽۬Yztcc\AqQ\_<>>b§xvvv2hx1ٸqя~b ؊jj.\NB^ .tPz̙hQ0:W;uqA?ַE,Gq6׷Z}B)ija1Ȃ.xǎ>FSXUs\ i,].:Y9ַANc7 F1={dٰxnn#w]ve8qG*e:ݠhJncdaa!xzzڜssʕbY~}~/Y ڡ-C-yw8V ЂI=~F=To@;tE)Bdnݺu=Pk^{'Bsh.YWzƴ\x"/P=M۸D)5rT*u_ګ(=ͅW^y.|e4F`P !4vӡV ;th[-y/nƍѢy u"/LIȔGs-l[U KR)}<88xϿVA}26_Q d{ޝ[*gSc>vAKknkJ,}+_YxU v _%*Էt}llloP>}Zo 2Cز~(7F&>}{燇ub}Yz4:@+)ۿOP$VߎFXx?U^g uaHVo)^F発u? ?W1F逞;|i|K="07Bc fiD !] Yڛᵷ7>+D.QFt@"Dpv xzSkP 3.H Xŷ(1е&x=L!0Bc=])Ca/G1еZuՔ_ ˆEEML$mYaRBUMAqC 3wer,84Bcm۶\zUFXhNeUzÿ2Feku(~?Է} =sΙ .P#4?n/lڴ=zT*\`,uϸ6:6V>V sCnݺeͼT@C'N( 3,盚;?SQ7+6VPtig$Oz篏=?6D /z83SSSci"4ƍxrrR'>W)Xxng}֩/5Zrؚ0׮]=z Y[$(:|СIsssT@vZS*ԉ1Cx삪Y WMuV32ޘ%`%u???pѣ{RQǦ"B芹9Yby٩mtttysOjxxibp7續孷ފn"1scBEPx\!HT4n!֗:Whs=2/_Ț\6Hѝ(G*7B2333O[1tjBⳭfИncnNvf꫉x&r,Kt.U`|rpqv1$ _RnItw'Fncgƍ?y&ѣGu7>CD2Qqʝ;wC Q(♼1@]O8H.T݆4BccڵT*ݻwA}?e~ՂY k~i&I1vghJ<#yY\2w&MV3t1={D!rsK~9er-wy7>gu1m e,/˗)jSoOy;kiN.ܺu+ իWy1:fW(@^n]'_o[x;Ch,t2BN40f"fr.>*(6;Bcdhhڵ+ [/+(0/%… Q`|m 苝l7$c7wxxWƍ$@V24{-!wbJ~J_ ژgGqėXڍBg 1 k;v ӧ'ncP(*BcB_@.1C1O]A10kz!nna]1DjOoފ6ةZiQ;bka!CCCQQ6m@;l1J[nE!\SM%LɶmۢYA ӧgYP~ ~qƝbጫWFۙ3g dWLx @Ƕo^fGN0Lcxv!+D(:~p?¢.oYꫯ9A71Ncxv!mx YN:b6F(*>?Pl5rB YC1q(@Ar!2<}OXĺv;Nb<γ .D4l"DvHU)& +R(ѣ,-Է4~ysvK{/~{^ sC3{>) Q233(HjVB(i62E9ЈpcfZ, ,[-ȩ׿vO8l0i 8jtt4uџFx w>{W7 %1c1ƀfgg|^03V?6gB}rt@FGGTQoG(R1#bMBcQ/Zy!?ABc@fttT9Q{2p7BcQ!Bk)zAh 8]@B>y@K0A;a!tp@F:*@ݾ}?F8Хb<@D<ڤ"4G0::|GJ`5iRx\pp]4h{}1@-XE7#4/'@\z"4OP ߅ M~ 4^Q4=Ciu9Ɯ3!4<0??OioxVa 4<@8,P)ý1Es- 843϶ 1 BpJ ߵ L@OifX @zOVR`\JEx4Ep!`<@O(4f1šNoQaPgFGG' d3,H1fv.+T{ ƀGUڝ88"0I 46g<|.Ic9?O_b]E?!.0^{cJ qrrnnn4 b$)S݆?!]Ϝ(wwwBXxjj/t:1i vwwQI|(]qzz.//@)4!?Gu0(hWx<\Bbgg'loo qo7[1 b fPFbkk+}AT\$碪C;1~" hCCZ0Qꊬq=KzӴZ9>>v%4 fr\lEiC888VWWW55777oRY'0i=6O/Ӣ>sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ<5IDATx^M@Y!BPJHr(*`% @HH8qMV!$x{diY'fgbG;cr||s??-P3f`ko=Nb6 'hְ c4( 40R,M9PkG "aEK$30 `q1AaPQ:0tD)0Ro)EKNAaJ\3 L&Z.CKY9gK=_^^#ZU' ԛ t yussǗ:ՌI >6)>XY}&'A(fS T`XS5tnӈjsoe0gfٕ*fC<`2&,`2E&c`R:2)0sd STł6""]ڼwVz%8`=ڤ:4掻 @t:$#v$nZ;6| '<0`ـޖymu0Uo>Tdm]uRN0gi`k$(r]] %ŽAaPt̒ %ϓR!Ða2L7Xiꋸ Q6`T6 00mfYC$^8"08aI$Aa4CmsPF 3;(L-1B Xd +*9^6 =&m%xf40ni}}~S.imڡưMk"s`T~00"N8OKh+!m^UDD{#b7-aaɧ2->Ns5:_ճaaɳ㭀Ԩ~ԬT",’W;EX%Χa.>"֊EX5a~TSw",GV uVwYaɇ0To aف zKOKg*OXV?USy*p[ÇӖ~}u*I\k[U.dc_JU`ZעBY- :qEXkVsiMXqZ۪S.l jX*v8Sˆn7ԢbF;ګiVޡC3˞(w9nTttuaAXI\eCXU𞸒A?a}NivW]Ț2}2z8*^aVbpճit̄uj'+",JD\FWyVůME\Q cfKX–>q&|{.zOXC&+V =1",ºn L:o7V8ʼMQaֽ>~oAm8oc]Ӣݢ|&V QSWj[QVEXS~Ц*2kXIGj-V=j*Lֵ*xQBªGXޚ؞ﴐ^CFN .ax?/UPl=K")7jbv j={jWnjv/0_VªyJd*8DgZ۫ϫ5%hF? rL{%$,76#_IXQt̔6^8MXhV/Im㍍EXJ=K>S#+$,"-4͌mϕClRi<Ȃ+Eqm&m-vvEX9ֺ$,qԵN&/5"SIA",F`EXY,U×a֤Ey)3"FVRf/+"IjVEXYkOSxkFfEX5z+",’zGWEX%ٌjT.3",²aT>a֔ϋ6vEX5QS%֮&VYa&]8NXh˕h;",J[_AfEX̴Tff2}[ a07EV%7)Pi)rDRYgfk"a-|K[,/"JX#b5 O9|{)W6CXShnHoUN3ša[Cwz_7uK[fڇuܖ^FU 2lS3mSh>[ jVEV]rD%*"BD]F\K#*!+J,a"ʯ>?+A*O oYa-GEvVf2^QdJQnaOOVJ>~'oԫ a%z{1.իV*a%8yG%mTtA$a%֜WR2}͗\ΛV%4E4L^',º"QaV6o~jUEXy>ء4qUn-m5[a)D|ӇWV-RZTTU>epJTEX9릾qQa%/qq}FEXTQk}TmIXqq~o;d9 FnFS=TEXMwL6tBXE^aVyŌ/"qk^MᣯnXF:!U0aV}jq%&yj%'",q\jg߻ aaa , , ,@X@X@X  aaa , , ,@X@X@X  aaa , , ,aa , , ,-7>u耨IENDB`^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH F`F dRNormalB*KH_HmH phsH tH DA`D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List 4@4 DHeader9r 4 @4 DFooter9r 6U 6 Hyperlink >*B*phBO"B 0lsTANDARD FONT CJOJQJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛KY,e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7fW+Ն7`g ȘJj|h(KD-dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW)6-rCSjid DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^fHn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э56?$Q,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-!ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .a~  .a~6 69 4 -Kx[ ! UCtP ob$=p>y( @f84b$bp R$AbB㠖|obyR$Ϧؼ&Q@^3R$aYܤR$njrD,X9b$P:eB?@ (  T?c"$@`@@? N@"H@@@?V@@@@@@?@@ NC"@@@?  \6&A0, ?plaid-logo-B2_greyscale3"@@? bA R?Mono#23"@@? S >A plaid_mono_logo#" `?6 ( z S 0*C"`? N@"Z@`@@?V@@@@@@?@@ N"T@`@@?V@@@@@@?@@ hAP??clipboard3"@@? NC"@@@? hAP??clipboard3"@@?  NC"@@@?  N C"@@@?  N s"*@`@@?  VA&L ? plaidorg_mono_logoC"`?  < 8cs"*`?? c FI"A"?720x360 Builders#" `?B S ?/ |U%l*T #* <L j]1'\3`<-b?j v?,@j@d-Btt - j.9l&t@d-Bt.9l&t z95+8t hQ tYtE^3ut4 l Ft=a-?t,좭& & ] 4 4 h :*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsStreet>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsaddress CIJMNQXantuwx} '*/5;<BFKLNOSTYZ`dm| $%*DHMRSYZ_`kuz~ %45<=BJNS\`einrxz #$,18PVW[_chqy &')-45>AHNVWYZ^_hiopvw}~"29<DEJKQRWXanstx !#$&')*78=?FMTY`"&-CHKQXams   % ' ( , ; ? @ I N U h r y 2 > C a e q O T  55 !!#$&')**0278=>>?`aabess%&.4IKacdmx# % , / : ; K N b e e f   N O O T U U V [ \ \ ] ]  55 !!#$&')**0278=>>?`aabess%&.4IKacdmx# % , / : ; K N V b b e e f   N O O U U V [ \ \ ] ] .! zB5@x`9Vb>, 0K,VzBgszk^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHV^`VOJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHgsz.! Vb>0 0K50`9@    t>e             @    %/M(BB7:]cgD?`a( 'qvV9;}bCty#1r5,C!"f l]#vh$>r$K5C6K6;8h(8>9~9:p:B<*!<[m<W4=<=,@&"AXBDDEG>IzL{YNQ^0R:R78SjSUanV#X&YP]_}Ecnfrf9hek,l*mQm]oxo q0qoqxsq"TvHhx{f>@z|jJ -0l[gY.Oy%]QdRcY'W,q!\2L` \a?MNo BA7^ [rv{r0HB/PIYUt8lAhFai0bow:d5#lfMuk[ @N @{ @Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7Georgia?. Arial Black?Wingdings 2?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"qhFC@" !7724d 3QXZ?K62!xxL:\DATA\Ymgyrchu - Campaigning\NCU\Leaflet templates\TEMPLATES 2008\FINAL TEMPLATES\English\2 single issue leaflet - portrait picture [EN].dot MorganLloydYour User Name(    Oh+'0 8D d p | MorganLloyd42 single issue leaflet - portrait picture [EN].dotYour User Name4Microsoft Office Word@L@HB@tcA@d՜.+,0 hp|   Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefhijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F›qData ]1TablegXWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreQq›qEFVCMUUKFCZ==2Qq›qItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q