SLATE BLOG RSS

Extra Mile: Cleaning up Cardiff

02/04/2022

Plaid Councillors and local plaid team in Cardiff going the #extramile in Pontcanna to keep our streets Tidy.

Cynghorwyr a chefnogwyr #Plaidcymru yn mynd yr #ailfilltir yng Nghaerdydd i gadw Cymru'n daclus — gyda Mohammed Sarul Islam.